• Aktuálne v našej škole

    • Timravina studnička

    • 29.06.2021 00:57
    • Dňa 23. júna 2021 sa v historických priestoroch Radnice Lučenec uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. ročníka celoslovenskej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. 
    • Súťaž bola rozdelená do piatich kategórií. 1. až 3. kategória bola  určená pre žiakov základných škôl.
     Našu školu reprezentovala Dorota Bačková, žiačka 6.A triedy. Zaradená bola do 2. kategórie. V každej kategórii boli ocenené tri miesta. Dorotka sa za účasti dvanástich súťažiacich v jej kategórii dokázala prebojovať a v náročnej konkurencii obsadila 3. miesto. Žiačka skvele reprezentovala seba aj našu školu, za čo jej patrí veľká vďaka.
     Celoslovenská recitačná súťaž bola pripravená na vysokej úrovni. Pre súťažiacich aj pedagógov bolo pripravené bohaté občerstvenie a slávnostný obed. Počas obedňajšej prestávky zostal čas aj na krátku prechádzku mestom Lučenec, na ktorej sme si mohli pozrieť pamiatky mesta Lučenec.
     Ocenenej žiačke ešte raz blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                            Mgr. Katarína Krutá, vedúca PK SVP


    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje