• Aktuálne v našej škole

    • Projekt "Nevzdávaj sa"

    • 07.07.2021 21:42
    • Len pred pár dňami sa v našej základnej škole ukončoval školský rok a vyhodnocovali dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov. Úspešne. Mnohí z nich však museli v tomto školskom roku naozaj zabojovať, aby si v sťažených podmienkach počas dištančného vyučovania, a tiež aj po návrate do školských lavíc, obhájili svoje známky, či možno aj pozíciu v ročníku. Nevzdávať sa v tomto úsilí našim žiakom pomohla aj Nadácia Pontis prostredníctvom grantu z Nadačného fondu Telekom.
    •  Vďaka projektu “Nevzdávaj sa!” sme do školy zakúpili 10 nových “putovných” tabletov, ktoré asistovali žiakom naprieč ročníkmi. Tablety nám pomáhali vyrovnať rozdiely v nadobudnutých vedomostiach po návrate žiakov druhého stupňa z domáceho dištančného vyučovania pomocou interaktívnych vzdelávacích materiálov, testov a aktivít. Spestrili však aj výučbu žiakom 1.stupňa, pomohli im v precvičovaní matematiky, či pri poznávaní stromov a rastlín na školskom dvore. Tablety prevetrali aj pedagógovia a v rámci interného workshopu si rozšírili svoje zručnosti o vytváranie interaktívnych vyučovacích materiálov a cvičení. A ak by sa tretia pandemická vlna opäť prevalila aj cez našu školu, tablety budú slúžiť ako vzdelávacie terminály žiakom a žiačkam, ktorí nemajú prístup k vlastným počítačom. Nevzdávame sa!


     Autor projektu: Mgr. Rastislav Očenáš

     FOTOALBUM

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje