• Aktuálne v našej škole

    • Erasmus+ Everything Can Be Recycled Except The Earth

    • 21.09.2021 21:14
    • 3. školiaca aktivita vo  Vilniuse

      

     V dňoch od 13.9.2021 do 16.9.2021 sa vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy, realizovala školiaca aktivita pre pedagogických zamestnancov v projekte Erasmus+, ktorého hlavnou témou je ochrana životného prostredia a recykláciu odpadu.

    • Po ročnej prestávke sa mohli znova účastníci osobne stretnúť a pokračovať v aktivitách projektu. Do projektu je spolu s krajinami Španielsko, Taliansko, Turecko, Lotyšsko a Litva zapojená aj naša škola, ktorá je zároveň koordinátorskou školou. Na vzdelávacom mobilite sa zúčastnili dvaja pedagógovia z 1. a dvaja z 2. stupňa.
     Obsah aktivít bol počas štyroch pracovných dní zameraný na vzdelávací systém hosťujúcej školy Vitlio licѐus a jej modernizácie a inovácie vo vyučovaní. V programe boli zahrnuté pozorovania vyučovacích hodín, v ktorých vyučujúci využili tematiku recyklácie, napr. hudobná výchova, anglický jazyk, prírodoveda, matematika, materinský jazyk, informatika. Boli to ukážky vzájomného prepájania predmetov v rámci jednej témy. Posledný deň si účastníci  každej krajiny pripravili prezentáciu domovskej školy  o realizovaní projektových dní a aktivít , ktoré počas predchádzajúceho roka v školách uskutočnili. Koordinátorka projektu Mgr. A. Krúpová sa s účastníkmi dohodla na ďalšej spolupráci a povinnostiach jednotlivých škôl. Španielska škola pripraví aktivity na Code week, v ktorom predstavíme náš projekt verejnosti.  
     Počas pobytu v poobedňajších hodinách pripravila hosťujúca krajina pre pozvaných hostí poznávaciu exkurziu do okolia, do mesta Trakai a prehliadku hlavného mesta Vilnius.
     Zúčastneným učiteľom priniesol zahraničný vzdelávací pobyt mnoho nových výchovno-vzdelávacích inšpirácií z oblasti ochrany životného prostredia a spoznávanie  vzdialenej krajiny Litva.

      

     FOTOALBUM

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje