• Aktuálne v našej škole

    • FENOMÉNY SVETA - expedícia PENIAZE

    • 20.09.2020 12:10
    • V mesiacoch máj a jún 2020 sa niektorí naši žiaci spolu s tisíckami žiakov na celom Slovensku zapojili do EXPEDÍCIE PENIAZE na vzdelávacom portáli FENOMÉNY SVETA.
      
    • Celou súťažou ich sprevádzal youtuber M.Bača. Súťaž pozostávala z 10 kôl, v každom kole bolo potrebné pozrieť si videá k danej téme a riešiť úlohy. Vďaka tomu súťažiaci nadobudli nové vedomosti z oblasti financií (témy: význam peňazí, finančné inštitúcie, fungovanie trhu, moje financie, rodinné hospodárenie, druhy platidiel, hospodárske krízy, moderné bankovníctvo, osobné údaje a svet reklamy).
     Našu školu reprezentovali žiaci Dorota Bačková 6.A, Larisa Mikušková 6.A, Marek Homola 6.A, Lukáš Novák 6.B, Robin Ivanič 6.B, Bianka Michalcová 8.A a Peter Plachý 8.A.
     Šťastie sa usmialo na Bianku Michalcovú 8.A, ktorá  bola ocenená tričkom s logom expedície.

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje