• Aktuálne v našej škole

    • Hviezdoslavov Kubín 2021 recitačná súťaž v prednese poézie a prózy

    • 10.06.2021 19:38
    • Dňa 24.05.2021 sa v Podpolianskom osvetovom stredisku Zvolen uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Z našej školy bolo ocenené štyri recitátorky.
    • V druhej kategórii sa v poézii umiestnila na 3. mieste Adela Púpalová, žiačka 5. C triedy, v próze obsadila 1. miesto Dorota Bačková, žiačka 6.A triedy. V tretej kategórii sa umiestnili obidve žiačky na 3. mieste, v poézii Júlia Kosturjaková, žiačka 7.A triedy a v próze Vanda Výbošteková, žiačka 9.A triedy. Do regionálneho kola postúpili žiačky Dorota Bačková a Vanda Výbošteková. Všetkým žiačkam aj pani učiteľkám Mgr. Henešovej a Mgr. Krutej patrí vďaka za vzornú reprezentáciu školy v prednese.

     Regionálne kolo
     Dňa 09.06.2021 sa vo Zvolene v budove Starej radnice konalo regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu školu vo vyššom kole súťaže reprezentovala Dorota Bačková, žiačka 6.A triedy, ktorá bola ocenená a dostala čestné uznanie na vzorný prednes prózy. Žiačke srdečne blahoželáme a želáme veľa motivačných a tvorivých síl v recitácii v ďalšom školskom roku.

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje