• Aktuálne v našej škole

    • Hra Finančná sloboda a Moja família

    • 16.06.2021 23:44
    • Deň 14.6.2021 sa v 9. ročníku niesol v duchu financií. Našu školu navštívili lektori z OVB Allfinanz Slovensko a. s. , ktorí žiakom predstavili stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov.
    • V hre je dôležité vedieť si vybrať si spomedzi náhodne sa vyskytujúcich finančných príležitostí, udržovať platobnú disciplínu, približovať sa svojim cieľom a kompenzovať riziká, ktoré život prináša.
     Niekoľko postrehov žiakov 9.ročníka: „ Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Učili sme sa hospodáriť s peniazmi, starať sa o rodinu, aby sa jej dobre darilo. Všetkých hra veľmi bavila a zahrali by sme si ju určite znova. Určite nám to pomohlo do života. Už vieme, že to v skutočnosti nebude ľahké. A vďaka tejto hre sme si to uvedomili. Ďakujeme za takúto možnosť.“
     A vyjadrila sa aj pani učiteľka matematiky: „ Zaujímavá hra nielen pre žiakov ale aj pre dospelých. Hra je dobrá príprava na reálny život. Princíp hry bol veľmi dobre vysvetlený aj vďaka výborne pripraveným lektorom, za čo im veľmi pekne ďakujeme.“

     V tomto školskom roku sa 74 žiakov 5.-8. ročníka zapojilo aj do online hry Moja família. V piatich kolách sa starali o fiktívnu rodinu. V závere žiakov čakal test na overenie si získaných vedomostí o financiách. Na Slovensku súťažilo spolu 56 tried.
     Výsledková listina tried :
     8.A -  20. miesto
     5.C  - 25. miesto
     6.A  - 30. miesto
     5.A  - 32. miesto

        Veríme , že aj vďaka podobným akciám si žiaci našej školy rozvíjajú finančnú gramotnosť a v budúcnosti budú vedieť narábať s peniazmi.

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov
    • zatiaľ žiadne údaje