• Katarína Krutá: Web stránka

     • Moje záľuby

     • heart

      Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko

      Rétorika: Štúrov Zvolen

      Literárne súťaže: Úcta k starým rodičom, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Detský literárny Zvolen

      Spevácke súťaže: Slávik Slovenska


      Triedne časopisy žiakov

      cool 

      Školský rok 2016/2017

      Triedny časopis 6.A                                                                                                      

      Za hrsť básní 6                                                                                  

      Školský rok 2017/2018

      Triedny časopis 7.A                                   

      Za hrsť básní 7

      Školský rok 2018/2019                                                                                 

      Triedny časopis 4.A

       TaLentilník 4

      Triedny časopis 7.A

       Pele-mele 7

      Triedny časopis 7.B

      Basnické črevo 7

      Triedny časopis 8.A                                      

      Za hrsť básní 8                                                                                 

      Školský rok 2019/2020

      Triedny časopis 5

      TaLentilník 5

      Triedny časopis 8.A

      Pele-mele 8

      Triedny časopis 8.B

      Básnické črevo 8

      Triedny časopis 9.A

      Za hrsť básní 9


    • zatiaľ žiadne údaje