• Alexandra Mihálová: Web stránka

     • O mne

     • Na ZŠ A. Sládkoviča som začala vyučovať hneď po ukončení vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte v B.Bystrici v roku 1991. Počas týchto rokov som vyučovala ako triedna učiteľka striedavo vo všetkých štyroch ročníkoch prvého stupňa.
    • zatiaľ žiadne údaje