• Školský psychológ

     • Oznamy

     • ,,Konflikty a riešenie konfliktov“

       

      V auguste sme absolvovali seminár pre pedagogických zamestnancov školy zameraný na konflikty a riešenie konfliktov nielen v školskom prostredí.  

      Cieľom bolo uviesť účastníkov do problematiky konštruktívneho riešenia konfliktov, tak ako v pracovnom prostredí, tak aj v osobnom živote.

      Rozoberali sme, kedy konflikt nastáva, ako ho spoznáme, aké existujú štýly reagovania na konflikt.  Prostredníctvom komunikácie a sebapoznania sme sa prelúskali k adekvátnym postupom   v určitých  konfliktných životných situáciách.

      Dokonca sme sa zahrali na ,,potápajúcu sa loď“, kde komunikovať a dohodnúť sa na správnom riešení je otázkou prežitia .

       

      Pravda o drogách

       

      V októbri naši žiaci tried 7., 8. a 9. ročníka absolvovali preventívnu prednášku s názvom Pravda o drogách, kde sa dozvedeli, prečo drogy škodia, ako ovplyvňujú naše telo a myseľ, čo stvárajú s našimi emóciami, ako sa taký človek pod vplyvom “jedov” správa, koná či zmýšľa.

      Prednášky prebiehali interaktívnym spôsobom, kde sa žiaci zapájali do debaty a vyjadrovali svoje postrehy z reálneho života.

      Reč bola nielen o návykových látkach ako Marihuana, Extáza či Pervitín, ale vo veľkom aj o alkohole a cigaretách, ktoré sú dostupnejšie v našom okolí. Taktiež sa rozoberala vysoká miera psychických či fyzických závislostí na drogách ako takých.

      Hlavným cieľom týchto aktivít bolo dosiahnuť porozumenie toho, prečo drogy škodia a že pre nikoho nie sú skutočným riešením problémov, ktoré máme všetci.

      Je dôležité hovoriť aj o veciach, ktoré nám ničia život a ťahajú nás ku dnu.

      A preto ak zaznelo hoci len slovko, ktoré zarezonovalo v ušiach poslucháča a na jeho základe urobil rozhodnutie, že drogy brať nikdy nebude, tak to malo zmysel.

       

    • zatiaľ žiadne údaje