• ŠKD Pramienok

     • Celoklubové akcie


     •  

      September:       

      Adaptácia detí prvých ročníkov
      Oboznámenie so Školským poriadkom ŠKD, režimom dňa v ŠKD, BOZP
      Vychádzka do kúpeľov, čistenie prameňov, ekohry
      Záhrada očami detí - kreatívne výtvarné techniky
      Európsky týždeň športu –pohybové aktivity a športové podujatia.

         
         
      Október: Rozprávky starej mamy – beseda so starými rodičmi v oddelení. Tradície starých mám.
      Regionálne a ľudové tradície. Darček pre starých rodičov.
      Vystúpenie detí v Dome seniorov Amicus
      Tekvičkové čarovanie – veselý tekvicový festival /prezliekanie sa do kostýmov, vyrezávanie tekvíc a iné aktivity pripomínajúce tieto sviatky./
      Tekvičkový večierok 28.10.2020
         
         
       

      Škola podporujúca zdravie  - racionálna životospráva, pitný režim, zdravý životný štýl

      November: Oslavy pri príležitosti narodenia Andreja Sládkoviča. 
        Buď ako Sládkovič - rétorická súťaž
       

      Návšteva Vlastivednej siene. Deklarácia práv dieťaťa.

         
         
       

      Predvianočné ľudové zvyky a tradície. Čas adventný, čas vianočný

      December: Vianočná výzdoba, vianočné pozdravy a darčeky pre rodičov.
        Vianočné trhy a tvorivé dielne
        Program pre seniorov – odovzdanie darčekov a pohľadníc.
        Vianočná besiedka v oddeleniach
         
        Športové popoludnie na snehu – podpora a ochrana zdravia, otužovanie, prevencia ochorení.
      Január: Zdravý životný štýl – prevencia závislostí, podpora duševného, fyzického a sociálneho zdravia.
        Preventívne, nápravné a regeneračné cvičenie.
         
         
        Deti a finančná gramotnosť – didaktické, vzdelávacie a náučné hry, pracovné listy, kvízy, vedomostné súťaže, hry na obchod, hospodárenie v rodine
      Február: Fašiangové zvyky a tradície –výroba kreatívnych fašiangových masiek, tradičný fašiangový sprievod ulicami mesta.
        Veselý karneval v ŠKD – karnevalová diskotéka
        Zábavné hry a súťaže, sladko–slané pohostenie
         
         
        Čitateľský expert. Literárny kvíz, čitateľské aktivity /vymysli príbeh z 5 slov, rozhádzané rozprávky, neposlušné vety./
      Marec: Návšteva mestskej knižnice. Beseda s knihovníčkou. Pasovanie kráľa čitateľov. Burza kníh.
        Deň vody v ŠKD. Spoločná výroba a prezentácia projektov k téme.
       

      Veľkonočné tvorivé dielne. Kreatívne tvorenie, výroba veľkonočných ozdôb a jarných dekorácií.

         
         
        Lesy – pľúca Zeme. Aktivity z okruhu strom: plagát stromu, vychádzka do prírody – stromy a kry v okolí.
      Apríl: Digitálne vzdelávanie: Geocatching – hľadanie správ v lese. Lesným chodníkom na potulkách jarnou prírodou.
        Deň narcisov- zdravý životný štýl.
       

      Deň Zeme – prezentácia, predsavzatia pre ochranu prírody a planéty, tvorivé dielne: Obrázok s prianím, vyčistenie okolia školy, práca s odpadovým materiálom.

         
        Zelený máj – tradície a ľudové piesne. Jarné hry.
      Máj: Príprava programu na kultúrne podujatia – Stavanie májov, Míľa pre mamu, Deň rodiny, akadémia.
       

      Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia. Zásady bezpečného správania sa, aplikovanie návykov v praktickom živote. Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke.

         
         
        MDD: Veselý detský svet
      Jún: Športové, súťaživé a hravé popoludnie /rozlúčka so školským rokom pri prameňoch/.
       

      Vodný svet v ŠKD: varenie bylinkových čajov, hry s vodou a pobyt v školskej záhrade
      Rozlúčka s deťmi 4.ročníkov

       

       
       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje