• Galéria úspešných

     • PK CJ

     • Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

      Úspechy a prezentácia žiakov na súťažiach, prehliadkach a akciách v prvom polroku školského roka 2018/19

      PK CJ

      Názov súťaže / podujatia

      Umiestnenie, kategória

      Meno žiaka a trieda

      Zodpovedný pedagóg

      Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      3.m. (kat. 1A)

      Gregor Išteneš, 7.B

      p. Krúpová

      p. Fülöpová

      Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      2.m. (kat. 1A)

      Vanda Výbošteková, 7.A

      p. Fülöpová

      p. Krúpová

      Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      1.m. - postup do OK (kat. 1A)

      Soňa Gallošová, 7.A

      p. Fülöpová

      p. Krúpová

      Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      3.m. (kat. 1B)

      Nina Čunderlíková, 9.C

      p. Krúpová

      p. Fülöpová

      Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      2.m. (kat. 1B)

      Tereza Moravčíková, 8.A

      p. Krúpová

      p. Fülöpová

      Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      2.m. (kat. 1B)

      Boris Bahýl, 9.C

      p. Krúpová

      p. Fülöpová

      Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      1.m. - postup do OK (kat. 1B)

      Ema Štesková, 9.A

      p. Krúpová

      p. Fülöpová

      Spelling Genius - medziškolské kolo

      4.m. (9. roč.)

      Tomáš Trnka, 9.B

      p. Krúpová

       

      3.m. (7. roč.)

      Soňa Gallošová, 7.A

       

       

      3.m. (9. roč.)

      Boris Bahýl, 9.C

       

       

      2.m. (7. roč.)

      Gregor Išteneš, 7.B

       

      Spelling Bee - školské kolo (5. ročník)

      3.m.

      Ema Melková, 5.A

      p. Fülöpová

       

      2.m.

      Simona Rybošová, 5.A

       

       

      1.m.

      Nina Ondrušková, 5.A

       

      Spelling Bee - školské kolo (6. ročník)

      3.m.

      Matej Chovanec, 6.B

      p. Fülöpová

       

      2.m.

      Alžbeta Jarotová, 6.A

       

       

      1.m.

      Jakub Petrík, 6.A

       

      Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      4.m. (1A)

      Soňa Gallošová, 7.A

      p. Fülöpová

       

      12.m. (1B)

      Ema Štesková, 9.A

       

       

       

       

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje