• Galéria úspešných

     • PK výchovných predmetov

     • Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač

      Úspechy a prezentácia žiakov na súťažiach, prehliadkach a akciách v prvom polroku školského roka 2018/19

      PK výchovných predmetov

      Názov súťaže / podujatia

      Umiestnenie, kategória

      Meno žiaka a trieda

      Zodpovedný pedagóg

      Najkrajšie chvíle so starými rodičmi – výtvarná súťaž

      ocenené práce, 5.-9. roč.

      Michalcová – 6.B

      Slizová – 7.A

      Janešík – 8.A

      Mgr. Fedorová

      Križovatky šťastia – výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou

      odoslané práce do súťaže

      Janešík – 8.A

      Škombár-  8.A

      Gondáš – 8.B

      Lacková – 8.B

      Mgr. Fedorová

      SadOVO - Plodobranie

      rovesnícke vyučovanie

      B. Michalcová – 6. B

      Mgr. Slovíková, Mgr. Martinská

       

      kvíz – príprava a realizácia

      N. Strapková – 6.B

      Mgr. Slovíková, Mgr. Martinská

      Európsky deň jazykov 2018 – Ruský jazyk

      príprava a realizácia

       

      Mgr. Vonkomerová

      Projekt Voda, kultúrny program – ľudové piesne z Hontu

      vystúpenie v kultúrnom programe v kine Hron

      Brozmanová, Rybošová, Melková, Kapustová, Georgievová, Ondrušková, Kosturjaková, Krejči – 5.A

      Kubíková, Uhrínová – 6.A,

      Pinková, Slízová-7.A

      Mašúrová, Hevessyová – 7.B

      Kosturjaková, Moravčíková – 8.A

      Hudobová – 8.B

      Mgr. Vonkomerová

      Najkrajšie chvíle so starými rodičmi

      vystúpenie v kultúrnom programe v kine Hron

      A. Georgievová – 5.A

      Mgr. Vonkomerová

      okresné kolo – cezpoľný beh

      3. miesto družstvá chlapci

      Škombár – 8.A

      Suchý – 9.A

      Gargulák – 6.B

      Mgr. Ištván

      obvodné kolo – stolný tenis

      3. miesto

      Berky, Suchý, Solčan, Koller – 9.A

      Nemeti – 9.B

      Mgr. Ištván

      obvodné kolo – v bedmintone

      1. miesto

      Ďurčíková, Zelinová

      p. Jurčiak

      obvodné kolo – v bedmintone

      1. miesto

      Suchý – 9.A

      p. Jurčiak

      obvodné kolo – v bedmintone

      2. miesto

      Fajčík – 9.A

      Šóoš – 8.B

      p. Jurčiak

      5. ročník florbalovej ligy 1. kolo

      2. miesto

       

      Mgr. Ištván

      Dúhová konferencia – výtvarná práca v rámci protidrogovej prevencie

      Ocenená práca

      S. Škombár, 8.A

      p. Miešková, p.Fedorová

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje