• Športová trieda

     • 2015/2016

     • Školský rok 2015/2016 

       

          V šk. roku 2015/2016 žiaci športovej triedy pokračovali v aktívnej športovej činnosti  a v príprave na športové súťaže a turnaje. Snažili sa, aby v škole dosahovali dobré výsledky a zároveň úspešne reprezentovali v športe. I naďalej ich materiálne podporovala škola, mesto a športové kluby - futbalový, bedmintonový a tenisový klub.

      Žiaci pokračovali v športovej príprave, ktorú mali štyri hodiny týždenne.
      Relaxácia každý  pondelok  bola nevyhnutnou súčasťou. Postupne sa z nich stávajú aj výborní plavci.

      Jesenné sústredenie na Donovaloch bolo dosť náročné, ale s malými problémami ho všetci zvládli.

      Turistika im veľmi nevonia, ale vedia, že aj to je prospešné pre ich ďalší športový rast.

      Futbalisti počas školského roka trénovali na športovej príprave pod vedením Mgr. R.Ištvána herné činnosti. Využívali ich v zápasoch, ktoré odohrali za FK Slovan Kúpele Sliač, ako i za ZŠ A.Sládkoviča Sliač.

      Bedmintonisti sa na športovej príprave pod vedením Ing. J.Jurčiaka pripravovali na celoslovenské turnaje skupiny B, ktoré sa uskutočnili na Sliači. Na všetkých dosiahli veľmi pekné  výsledky najmä :Dominika Ďurčíková, Hana Zelinová, Simeon Suchý, Alex Išteneš, Tomáš Fajčík, Karin Urdová, Dominika Chovancová, Vanda Lániková a Anna Čekanová.

       

       

      Na turnajoch  skupiny  A v kategórii U 13, ktoré sa konali vo Zvolene, Košiciach a Púchove  sa zúčastnil  žiak Simeon Suchý. V celoslovenskom rebríčku SZBe sa celkovo umiestnil na 2.mieste. Súťažil na troch turnajoch v kategórii U 15/Košice,Zvolen,Trenčín/. Kvalifikoval sa na Majstrovstvá Slovenska, kde spolu s Erikom Bartošom, žiakom 8.B triedy, získali  striebornú medailu v štvorhre.

      Dievčatá športovej triedy reprezentovali školu aj vo futbale a vybíjanej, kde dosiahli tiež pekné výsledky.      Chlapci zas vo florbale.

           Na oblastných majstrovstvách jednotlivcov, ktoré sa konali v Bratislave sa zo športovej triedy zúčastnili: Dominika Ďurčíková, Hana Zelinová,Tomáš Fajčík, Alex Išteneš a Simeon Suchý. Najlepšie sa darilo Simeonovi, ktorý získal dve zlaté a jednu striebornú medailu.

       
      V Bratislave sa tiež konali Oblastné majstrovstvá v bedmintone družstiev. Družstvo našej školy tvorili: Hana Zelinová, Dominika Ďurčíková, Simeon Suchý ako i ďalší žiaci našej školy.
      Umiestnili sa na 3.mieste a postup im unikol len o vlások.

      Eliška Melicháčová sa zúčastnila na turnaji družstiev aj jednotlivcov na Sliači, Liptovskom Mikuláši a
      v Lieskovci.
      Je hráčkou tenisového družstva Sliač, kde hráva aj za dorastenky.

       

      Pokračujeme v plávaní, ale chlapci by už len šantili a dievčatá zas relaxovali.


      Futbalisti športovej triedy:Miškovský, Berky, Pástor, Varga, Solčan, Koller a Mazúch trénujú pod vedením trénera Mgr. M. Prochádzku  a hrávajú zápasy v kategórii mladších aj starších žiakov za FK Slovan Kúpele Sliač.

      Majstrovstvá Slovenskej republiky žiackych družstiev v bedmintone

       

      Žiaci našej školy reprezentovali Banskobystrický kraj, okres Zvolen a našu školu na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Liptovskom Mikuláši.
      V družstve školy boli žiaci E. Bartoš, A. Suchý a aj žiak športovej triedy Simeon Suchý. Umiestnili sa
      na 2. mieste.
      Chlapcov boli prvý deň povzbudiť aj dievčatá zo športovej triedy.

      29.5.2016 sa uskutočnil bedmintonový turnaj Rodičia a deti.Turnaja sa zúčastnilo 16 žiakov našej školy so svojimi rodičmi.
      Hrali sa štvorhry. Kategóriu dievčat vyhrala Janka Raniaková zo 7.A a  kategóriu chlapcov Andrej Suchý z 2.B.

      Chlapci boli prijatí primátorom mesta Sliač, ktorý im zagratuloval k úspechu a odmenil ich aj peknými  darčekmi.
       


       

      Serbian Youth International 2016

      Na medzinárodnom turnaji  v Srbsku v meste Novi Sad sa zišlo 167 hráčov zo 16 krajín. Slovensko reprezentoval žiak športovej triedy Simeon Suchý, ktorý sa umiestnil na 5.-8. mieste, čo považujeme
      za veľmi pekný výsledok.

      V peknej triede sa športovci cítia veľmi dobre najmä cez prestávky.

      Na konci školského roka udelila riaditeľka školy pochvaly -
      Simeonovi Suchému, Vande Lánikovej, Dominike Ďurčíkovej, Hane Zelinovej, Marekovi Berkymu a Karin Urdovej.
      Simeon Suchý dostal ocenenie primátorom mesta Sliač za reprezentáciu školy a nášho mesta
      v bedmintone.

      Posledné fotenie na konci školského roka

      Žiaci športovej triedy ďakujú triednemu učiteľovi Mgr. R. Ištvánovi, trénerom a všetkým vyučujúcim za dosiahnuté výsledky v šk. roku 2015-2016.

      Bedmintonisti ďakujú trénerovi Ing. Jánovi Jurčiakovi za vedenie športovej prípravy, tréningov a hlavne za to, že ich priviedol k výrazným úspechom v bedmintone.

       

      Krásne prázdniny !


    • zatiaľ žiadne údaje