• Školská knižnica

     • Výpožičný poriadok

     • 1.     Školskú knižnicu môže navštevovať každý žiak našej školy.

      2.     Školská knižnica slúži aj pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

      3.     Vypožičiavanie kníh v školskej knižnici je bezplatné.

      4.     Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do mesiaca od dátumu výpožičky. Výpožičný čas         je možné predĺžiť po  vzájomnej dohode s koordinátorkami  školskej knižnice p. učiteľkou Mgr.             Evou Lichou alebo p. učiteľkou Mgr. Katarínou Krutou

      5.     Ku knihám a zariadeniu knižnice sa treba správať tak, aby ešte dlho slúžili všetkým                             používateľom.

      6.     Poškodenie alebo stratu knihy je potrebné nahlásiť koordinátorkám školskej knižnice.

       

       

       

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje