• Školská knižnica

     • Akcie školskej knižnice


     • Školský rok 2018/19

      JESENNÉ KNIHOBRANIE

       

      19. a 22. októbra 2018 sa v našej škole  už po tretíkrát uskutočnilo „ Jesenné knihobranie“  – burza (ne)potrebných kníh.

      Každý žiak mal možnosť priniesť niekoľko zaujímavých kníh, ktoré vo svojej knižnici nepotrebuje a rád by ich venoval niekomu ďalšiemu. V tomto ročníku sa takto podarilo zozbierať spolu 398 kusov kníh za celú školu, z ktorých si väčšina našla svojho nového majiteľa za symbolickú sumu 0,50 – 2 EUR. Výťažok z podujatia 150,76 EUR bude použitý na nákup nových kníh do školskej knižnice pre našich žiakov. Najviac kníh za celú školu vyzbierala 6.B trieda a to vďaka žiačke Bianke Bohušovej, ktorá priniesla až neuveriteľných 100 kníh. Celkové výsledky zbierky sú nasledovné:

       

       

          1. stupeň

        1. miesto 1. A  - 65 ks kníh

        2 . miesto 1.B  - 30 ks kníh

                         1.C -  30 ks kníh

         3. miesto 3.A  - 24 ks kníh

       

           2. stupeň

         1. miesto 6.B  - 100 ks kníh

          2.  miesto  6.A  - 24 ks kníh

          3.  miesto  5.A  - 14 ks kníh

       

      Najštedrejší jednotlivci:

       

            1. stupeň – Michal Šiagi (1.A) = 14 kníh 

            2. stupeň -  Bianka Bohušová (6. B) = 100 kníh

             

      Ďakujeme nielen všetkým zapojeným žiakom, ale aj 7.B triede, ktorá bola nápomocná pri organizovaní akcie a učiteľom za spropagovanie tohto zaujímavého podujatia, ktoré vo významnej miere prispieva k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti.

       

                           Koordinátorky podujatia: Mgr. Eva Lichá 

                                                                    Mgr. Martina Fülöpová

       

       

       

       

                           9. ročník česko-slovenského projektu „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY“

      Téma: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

      Školský koordinátor: Mgr. Eva Lichá

      Škola: ZŠ A. Sládkoviča Sliač,  Pionierska 9, 96231 Sliač 

      Naša škola sa do 9. ročníka projektu zaregistrovala 2- krát. Prvú skupinu tvorili žiaci 3. ročníka, ktorí vyrábali a posielali záložky na východ Slovenska, do Trsteného pri Hornáde. Na výrobu záložiek sme využili hodiny pracovného vyučovania. Vyrábali záložky z papiera  a hlavnou inšpiráciou pre žiakov boli obľúbené rozprávkové postavy. Do projektu sme sa zapojili s týmito žiakmi prvýkrát, takže boli nadšení a každý sa snažil odviesť svoju prácu čo najlepšie. Tretiaci poslali  spolu 57 záložiek. 

      Druhá skupina žiakov, ktorí vyrábali a posielali záložky, boli žiaci, ktorí sa učia anglický jazyk. Svoje záložky vyrábali práve na vyučovacích hodinách tohto jazyka. Táto skupina pripravila pre kamarátov spolu 30 záložiek. Okrem rozprávkových postáv, na záložky pridali aj rôzne anglické slovíčka. Túto skupiny žiakov tvorili druháci, šiestaci a ôsmaci. Druhý balík putoval do  Topoľčian.

       Okrem záložiek sme do balíkov vložili aj krátky list a prospekty o našom malom kúpeľnom mestečku. Všetci žiaci už netrpezlivo čakajú na balíky od kamarátov.

       

       Školský rok 2020/2021

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje