• Zelená škola

     • Ako plníme Plán

     • Nástenky venované Zelenej škole

         

      Svetový deň učenia vyučovania vonku

      20.5.2020 sme sa zapojili do celosvetovej aktivity Svetový deň vyučovania vonku - The outdoor classroom day. Pridali sme sa tak ku skoro 11 miliónom detí, ktoré sa v tento deň rovnako ako my učili vonku v prírode, na školskom dvore, v školskej záhrade, v parku, na námestí... skrátka mimo triedy. Hoci počasie nebolo ideálne, naše deti to neodradilo :) Viac informácií nájdete vo fotoalbume. 

      Obnoviteľné zdroje energie

      Žiaci 4.B pod vedením pani učiteľky Martinskej sa venovali téme obnoviteľných zdrojov energie. Po tom ako spoločne vyrobili vodné mlyny a vyskúšali si silu a energiu vody, ktorá je pre ľudí pomocníkom v mnohých oblastiach, spoločne pripravili veľkoformátový poster o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý je hneď vedľa ich triedy a zaberá celú stenu. :) (kliknite na obrázok)

                                        

                          

      Školské parenisko

      V rámci programu Zelená škola žiaci ôsmeho ročníka v spolupráci s pánom školníkom a pani učiteľkou Slovíkovou a Šupovou vytvorili školské parenisko, do ktorého zasadili kaleráby, kapustu a papriky. do konca školského roka budú sledovať využitie a účel pareniska.


      Ekokódex vytvorený

       

      Zelená škola nie je len o záhrade a odpadoch. My na ZŠ A. Sládkoviča to vieme, ale aj napriek tomu sa dejú veci, ktoré sú s označením Zelená škola v rozpore. Zbytočne svietime, plytváme jedlom, o vetraní nehovoriac. A je toho oveľa viac.
      Aj preto sa pár ľudí zišlo a dali dokopy zásady, ktoré by sa mali stať bežnou súčasťou školského života. Nie kvôli zelenej vlajke, hodnotiacej komisii, ale preto, že je to správne, múdre a vlastne veľmi jednoduché.

      Tak čítajte, rozmýšľajte. Je to ťažké? Vôbec nie! Len tá naša pohodlnosť!

       

      EKOKÓDEX  ENERGIA
       

      • v triedach počas jasného dňa nesvietime
      • projektor vypneme hneď po skončení premietania
      • po skončení vyučovania vypneme všetky elektrospotrebiče
      • v zime vetráme krátko a intenzívne
      • regulujeme kúrenie
      • využívame LED svietidlá
      • používame nabíjateľné batérie
      • nepoužiteľné elektrospotrebiče odovzdáme firme, ktorá ich ďalej využije alebo recykluje      • EKOKÓDEX ODPAD
        
      • v triedach, kanceláriách, zborovniach separujeme do určených nádob
      • kompostujeme a využívame kompost
      • nevyhadzujeme potraviny
      • opakovane využívame, čo sa využiť dá
      • tovar nakupujeme vo veľkých baleniach
      • najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne


      EKOKÓDEX ZELEŇ
       


       

      • v triedach, na chodbách, kanceláriách pestujeme rastliny
      • staráme sa o školskú záhradu
      • nevysádzame invázne rastliny
      • vytvárame obydlia pre rôzne druhy živočíchov
      • nepoužívame umelé hnojivá
      • v záhrade mulčujeme


      EKOKÓDEX POTRAVINY

       

      • nepoužívame jednorazový riad
      • nekupujeme nápoje v plastových obaloch
      • uprednostňujeme lokálnych dodávateľov
      • pri príprave občerstvenia využívame miestne zdroje a domácu prípravu
      • desiatu máme zabalenú v opakovane použiteľných obaloch
      • pestujeme ovocie, zeleninu a bylinky

      Vyhodnotenie dotazníka 

      Dotazník vyplnilo 211 rodín. Všetci  odpovedali  na všetky otázky.             
      Zistili sme,  že viac ako polovica rodín robí niečo preto, aby  zbytočne neplytvali energiou Polovica opýtaných sa zaujíma o životné prostredie a klimatické zmeny. V domácnostiach vypínajú domáce spotrebiče hneď po tom, ako skončia prácu s nimi a regulujú kúrenie. V zimnom období krátko a intenzívne vetrá viac než tri štvrtiny rodín. Zistili sme ,že v domácnostiach už vymenili obyčajné žiarovky za úsporné. Väčšina domácností šetrí vodou. V dotazníku sme zistili, že polovica opýtaných chodí do práce a školy autom. Stále sa nám nedarí zmeniť ich myslenie, aj keď sme sa o krôčik posunuli Potešilo nás, že tri štvrtiny domácností triedi odpad a tak naša téma z predchádzajúceho obdobia stále prináša ovocie. 
       Kolégiu sa  práca na dotazníku páčila. 
      Prehliadnite si grafy: Dotazník – šetrenie energiou.

      Dotazník -šetrenie energiou - vyplnený

      Energia slnka 

      Žiaci si už vyskúšali, ako funguje a pomáha nám sila vetra (šarkany, vrtuľky), sila vody (vodné mlyny) a v apríli vyskúšali silu slnka. Je to zdroj tepla a svetla. Jeho energia je pre život na Zemi nenahraditeľná. Žiaci 3.B triedy si vyrobili "mikrovlnnú rúru" na ohrievanie jedla - ale pomocou slenečnej energie. Z pizza kartónov, alobalu a potravinárskej fólie si pripravili  rúru, dali dnu sladké pochúťky a slnečné teplo im rozpustilo čokoládu s marshmallows. Žiaci sa naučili, ako sa slnečná energia využíva, ako alternatívny zdroj energie.

      Deň Zeme 2021

      Téma ochrany životného prostredia je v súčasnosti veľmi aktuálna, pretože mnohí, ktorí využívame vymoženosti modernej doby, si  ešte stále dostatočne neuvedomujeme potrebu ochrany našej planéty ZEM. Preto sme sa rozhodli, že sa na ZŠ A. Sládkoviča Sliač  zapojíme do projektu na ochranu životného prostredia, aby sme našim žiakom i verejnosti pripomenuli, že  našu Zem je potrebné chrániť, ak ju nechceme celkom zničiť.  

      Environmentálna kampaň  sa začala už v pondelok 19. apríla, keď v rámci projektu „Zelená škola“ pribudli na nástenke v meste a stránke školy letáky pre žiakov aj občanov mesta, ako šetriť energiou. Pripravovali ich žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka počas dištančného vzdelávania.   

      V priebehu nasledujúcich  dní sme v škole realizovali ďalšie aktivity. Naši prvostupniari robili plagáty a vyzdobili si triedy. Žiaci 8.a 9. ročníka súťažili v kvíze (NE) RISKUJ S ENERGIOU. Vyberali si otázky na tému: energia, energia v domácnosti, spôsoby šetrenia, energetický štítok, zdroje energie. Ďalšia aktivita pre nich bola pripravená úniková hra a environmentálnou tematikou. Všetci žiaci si vo štvrtok 22.4.2021 vypočuli rozhlasovú reláciu venovanú Dňu Zeme, ktorú si pripravili žiaci ôsmaci. 

      Vyvrcholením environmentálnych aktivít bol piatok 23.4.2021. Žiaci deviateho ročníka  pripravili rovesnícke vzdelávanie pre mladších spolužiakov.

      Pripravili pre nich rôzne stanovištia, kde sa žiaci niečo nové dozvedeli aj vyskúšali.

      1. Vysvetlili spolužiakom čo sú to alternatívne zdroje energie. Ako možno ušetriť energiu doma aj v škole.

      2. Učili poznávať časti rastlín, liečivé bylinky a vyskúšali si aj siatie rastliniek.

      3. Ďalej si zopakovali ako správne triedime odpad, ukázali čo je to recyklácia v praxi. Zo starých tričiek vyrábali tašky.

      4. Poznávali stopy zvierat, pomocou hry PEXESO.

      5. Poznám strom a viem k nemu priradiť list a plod.

      Týždeň environmentálnych aktivít na našej škole sa vydaril. Svedčili o tom priaznivé ohlasy žiakov i kolegov pedagógov.

      FOTOGALÉRIA:https://zssliac.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImZGlyaWQ9NzYzJmFsYnVtaWQ9YWxidW0%3D

        

      Ekoplagáty pre širokú verejnosť

      Nenechávame si aktivity v škole iba pre seba. Šírime ich aj v meste, pre miestnu komunitu. Žiaci 7. - 9.  vyrábali počas dištančného vyučovania plagáty, ktoré sme vyvesili aj vo vitrínach v meste, na nástenkách v škole i tu na webovej stránke školy. 

       

      Energia vody

      Sliač je úzko spätý s vodou. Mestom preteká najdlhšia rieka Hron, v erbe mesta máme fontánu - symbol kúpeľov a ryby - symbol mestskej časti Rybáre. Sliač je kúpeľné mesto, kde máme liečivé pramene, sú energiou pre ľudí, pre ich zdravie, pomáhajú im pri liečení srdcovo-cievnych ochorení. My sme sa v škole tiež učili o energii vody - o obnoviteľnom zdroji energie. Najprv si žiaci 4. ročníka pozreli prezentáciu o obnoviteľných zdrojoch energie a následne vyrábali modely vodného mlynu z recyklovaných materiálov. 

      Environmentálny audit školy

      Environmentálny audit skúma vplyv školy na životné prostredie. Zisťovali sme spoločne, ako je na tom naša škola.

       

      NeODPADni z ODPADov

      Dňa 2.12.2020 sme pozvali na seminár do našej školy p. Mgr. Andreja Popoviča, lektora organizácie Natur-pack, ktorý žiakom 2. – 4. ročníka predstavil interaktívny edukatívny program Neodpadni z odpadov.                                              

      Žiaci sa najprv  oboznámili s tým, kde a ako vzniká odpad, ako sa triedi , čo je  recyklácia, prečo sa recykluje a čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu. Porozprával žiakom o tom ako sa aj oni môžu podieľať na ochrane našej planéty. Žiaci sa veľa  pýtali a tak sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o recyklovaní. Svoje vedomosti  a zručnosti  si následne overili pri roztriedení kopy odpadu do správnych kontajnerov a prácou na interaktívnej tabuli.  Aktivity boli rôznorodé, tak žiaci zapojili svoju fantáziu a tvorivosť a ukázali, že majú veľa poznatkov o tejto téme. Zaujímavé aktivity sú vždy dobrou voľbou na vzbudenie záujmu žiakov o nové poznatky. Za svoju šikovnosť bol každý žiak odmenený pexesom. 

      Šťukes

      Súťaž so Šťukesom na tému šetrenia energiami, do ktorej sme zapojili všetky triedy  1. stupňa našej základnej školy. Cieľom tejto súťaže bolo hravou formou naučiť čo najviac žiakov hospodáriť s energiou a zároveň tak šetriť životné prostredie. Za našu aktivitu v súťaži sme získali Šťukesov cerifikát energeticky efektívnej školy.

                                      

                                                                 

      Veterná energia

      Deti prvého stupňa našej školy sa dnes popasovali s vetrom vyrobili si veterné vrtuľky, vietor im prial a mohli ich rovno vyskúšať. Oboznámili sa so silou vetra, smerom vetra, odporu vetra. Veľmi sa z toho tešili.

       

      Svetový deň životného prostredia

      V rámci Svetového dňa životného prostredia sme v našej školskej záhrade obnovili vyvýšené záhony, aby sme si ich pripravili na jar na výsadbu a výsev rastlín ako predprípravu na parenisko, kde sa deti oboznámia s jeho funkiou - využívanie slnečnej energie. 

       

      Školský PešoBUS

      V dňoch od 16.9 do 22. 9. 2020 do našej školy premával v spolupráci s mestom Sliač školský PešoBUS. Žiaci sa pripájali na 3 trasy smerujúce ku škole. Trasami viedli deti pani primátorka, pani riaditeľka a pani učiteľky. PešoBUS mal veľký úspech a deti sa tešili, že šetria životné prostredie a rozvíjajú svoj pohyb a kondíciu.

       

      Európsky týždeň mobility

      Aj na Sliači sa každoročne zapájame do Euróspkeho týždňa mobility, kde motivujeme deti, rodičov a obyvateľov mesta k obmedzeniu používania motorových vozidiel. Aj naši žiaci sa snažia v rámci projektu presúvať sa z domu do školy na bicykloch, kolobežkách alebo pešo. Sme radi, že v tom nie sme sami, ale máme aj podporu rodičov a verejnosti. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu mestksej polícii. 

      Do školy na bicykli

      Od 22.9. 2020 prebieha v rámci Týždňa mobility na škole akcia Do školy na bicykli. Jej úvodom bolo v spolupráci s mestom a pani vychovávateľkou Groves vybudovanie školského dopravného ihriska. Jeho otvorenie so zástupcami mesta pani primátorkou Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou Balgovou, pánom Ing. Dušanom Hruškom, pani riaditeľkou Mgr. Alžbetou Krúpovou, pani učiteľkami,  mestskou políciou, štátnou políciou, preventistami od polície a žiakmi bolo 22.9.2020.
      V tento deň prišlo do školy vyše 200 detí  na bicykli a kolobežke. Týždeň mobility sa na našej škole teší veľkému úspechu.   

       

      Link: https://bystrica.dnes24.sk/deti-jazdili-pod-dohladom-policie-na-sliaci-si-uzili-nove-dopravne-ihrisko-foto-371687?fbclid=IwAR2h3uxtQJEge6YItsFiIU9D2VNFLO98L4iam-XvUmlaAnnHU24HoLo_YsM

      Školský časopis - DETVAN

      jeseň 2019 - Čistenie prameňov

      V školskom časopise Detvan na strane 22 si môžete prečítať o tom, ako sa deti z ŠKD starajú o naše sliačske pramene - ktoré nám dávajú energiu, silu, a preto vieme, že je našou povinnosťou sa o ne starať.

                                 

      https://cloud8.edupage.org/cloud/casopis_jesen_2019.pdf?z%3ASri7gSQBjNYzXcsOHnqkG3pGSOHXXXbt07%2Fm9AHfWbIcKPMgf1V6apHJ%2By3A6cJw

       zima 2019 - Smog očami detí

      V školskom časopise Detvan na strane 42 si môžete prečítať o tom čo je to smog a ako ho vnímajú naši žiaci. 

      https://cloud2v.edupage.org/cloud/casopis_zima_2019.pdf?z%3ASLz0UjvWKfHc%2BmO5z0%2FTry5CiAN4FHTIco%2FnS2XkHpqtGdO08u7ALDQGBgIfAwGA 

      Zber papiera

      Každoročne na jar a na jeseň sa zapája naša škola do zberu papiera. Aj v čase korony, keď žiaci boli na dištančnom vzdelávaní, sme zber papiera uskutočnili. Vyzbierali sme vyše  6000 ton papiera. Žiaci, ktorí priniesli najviac papiera boli ocenení, rovnako aj triedy s najvyšším počtom prinesených kg papiera. 

                                

      Zber elektroodpadu

      V spolupráci so spoločnosťou SEWA organizujeme zber elektroodpadu na našej škole. Podmienkou je doniesť len to čo odnesieš v rukách. Tento rok sme nazbierali 250 kg drobného elektroodpadu /batérie, mobily, monitory, vysávače, počítače, žehličky, rýchlovarné kanvice, káble a pod. /

                 

       

      Návšteva zo Zvolena

      Žiaci a učitelia kolégia Zelenej školy z 5. ZŠ vo Zvolene navštívili našu školskú učiacu záhradu. Získali inšpiráciu, rady a porozprávali sa s pani učiteľkou a deviatakmi, ktorí boli ako piataci pri zakladaní záhrady.

      V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY kolégium ZELENEJ ŠKOLY pripravilo anketu pre spolužiakov a zamestnancov, akým spôsobom sa dopravujú do školy. Tu sú  naše zistenia:

      ANKETA

      Budeme sa snažiť vplývať na spolužiakov a zamestnancov školy, aby čo najviac využívali vlastnú energiu na dopravu do školy.

       Naša kotolňa sa obnovuje

      Pracovníci sa pustili  do práce s plným nasadením, doniesli nové kotle, demontujú staré zariadenia, ale hlavne nastavili všetky procesy tak, aby škola mohla fungovať bez obmedzenia. 
      Aj keď už je jeseň, všetko je pripravené tak, že nám v škole zima nebude.

       

      Šarkaniáda

      Žiaci prvého stupňa sa v rámci plnenia aktivít Zelenej školy zúčastnili akcie ,,Šarkaniáda"- ukážka sily veternej energie. Žiaci si šarkany vytvorili z igelitových starých tašiek, čím prispeli aj k ochrane našej prírody recykláciou starých materiálov. Deti mali radosť z výroby šarkanov, ale ešte väčšiu z ich púšťania. Vyskúšali si tak v praxi silu veternej energie.

      Výmena svietidiel v triedach

      V mesiacoch december 2020 a január 2021 sme vo všetkých učebniach školy vymenili svietidlá z neonkových na led svietidlá. Výmenou sme znížili spotrebu energie a zároveň nám certifikovaný odborník premeral svietivosť v triedach pred a po výmenie svietidiel. Svietivosť sa zvýšila  zo 155 luxov na 562 luxov. Deti majú lepšie svetelné podmienky na vzdelávanie, najmä na čítanie a písanie. 

                               

      Ošetrovanie ovocných stromov v záhrade - jarný rez. 

      Druhý marcový týždeň sa v našej školskej záhrade zastavil člen Zväzu záhrádkárov z Badína pán Juraj Majerský, ktorý nám ukázal jarný rez ovocných stromov. Následne žiaci druhého ročníka stromy ošetrili štepárskym voskom. Deti boli zvedavé a pýtali sa na rôzne rezy a ošetrovanie stromov. 

       

       

       

       

    • zatiaľ žiadne údaje