• Aktuálne v našej škole

     • Školská knižnica - Podpora čitateľskej gramotnosti

     • 23.04.2021 08:25
     • Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt Čítame radi
      Aj naša škola využila možnosť a  v decembri 2020 sa zapojila do výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“. Vďaka projektu sme obohatili našu školskú knižnicu o nové tituly.
     • viac
     • PYTAGORIÁDA - okresné kolo

     • 20.04.2021 17:56
     • Miško Priehradník z 5.C triedy obsadil v okresnom kole Pytagoriády 2. miesto.
      Okresné kolo súťaže sa online formou uskutočnilo v dňoch 13. a 14. apríla 2021. Do okresného kola postúpili všetci úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády.

       
     • viac
     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • 20.04.2021 15:51
     • Žiaci 8. a 9. ročníka budú automaticky prihlásení na stravu od 19.04.2021. Prosíme rodičov, aby žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni, vyhlásili telefonicky alebo SMS v školskej jedálni.
      Od 26.04.21 sú už všetci žiaci, ktorí  boli prihlásení na začiatku škol. roka na stravu, automaticky prihlásení na obed. Prosíme rodičov, aby žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v ŠJ, vyhlásili telefonicky alebo SMS v ŠJ najneskôr do 23.04.21 do 12,00 hod.

       
     • viac
     • ÚSPEŠNÁ OBHAJOBA PROJEKTU ROOTS & SHOOTS SLOVAKIA

     • 09.04.2021 08:13
     • Tím Ekocyklo po polročnej a náročnej práci obhájil 8.4.2021 projekt v rámci vzdelávacieho programu Roots & Shoots s názvom „Nech príroda za nás netrpí“. Jeho hlavným cieľom je dlhodobá starostlivosť o čistotu v okolí rodinnej cyklocestičky medzi mestami Sliač a Zvolen.
     • viac
    • zatiaľ žiadne údaje