• Aktuálne v našej škole

     • Získali sme Certifikát Škola eTwinning 2021-2022

     • 22.03.2021 22:16
     • Školy eTwinning uznávajú význam a hodnoty programu eTwinning a integrujú ich do školských politík, postupov a profesionálneho rozvoja s podporou vedenia školy.
      Školy eTwinning sú výborným príkladom toho, ako môžu celé školy profitovať z programu eTwinning.
     • viac
     • Literárna súťaž - KOMENSKÝ A MY

     • 02.03.2021 11:03
     • Každá doba sa vyznačuje niečím špecifickým. Tá, v ktorej žijeme, je naozaj mimoriadna, pretože zažívame situáciu, s ktorou nemá skúsenosť niekoľko generácií. Pandémia, ktorá iste vstúpi do svetovej histórie, zasiahla rôznym spôsobom životy nás všetkých.
     • viac
     • ÚSPEŠNÍ v okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • 16.02.2021 23:57
     • Dňa 5.2.2021 sa online uskutočnilo okresné kolo 49. ročníka GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Súťaže sa zúčastnilo 70 súťažiacich 5. – 9 . ročníka z celého okresu Zvolen.
      Žiaci našej základnej školy dosiahli výborné výsledky, pretože sa stali úspešnými riešiteľmi tejto obľúbenej geografickej súťaže.


       
     • viac
     • OZNAM

     • 07.02.2021 16:14
     • Vážení rodičia, milé deti 1. - 4. ročníka, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa 8.2.2021 obnovuje vyučovanie na I. stupni ZŠ. Upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu vyplniť a odovzdať tr. učiteľke Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Dokument nájdete tu pod textom – pre tých, ktorí nemôžu alebo sa im nedá toto vyplniť cez aplikáciu edupage.
      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti


       
     • viac
    • zatiaľ žiadne údaje