• Aktuálne v našej škole

     • "Konflikty a riešenie konfliktov "

     • 26.08.2021 22:13
     • V auguste sme absolvovali seminár pre pedagogických zamestnancov školy zameraný na konflikty a riešenie konfliktov nielen v školskom prostredí. 
     • viac
     • Projekt "Nevzdávaj sa"

     • 07.07.2021 21:42
     • Len pred pár dňami sa v našej základnej škole ukončoval školský rok a vyhodnocovali dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov. Úspešne. Mnohí z nich však museli v tomto školskom roku naozaj zabojovať, aby si v sťažených podmienkach počas dištančného vyučovania, a tiež aj po návrate do školských lavíc, obhájili svoje známky, či možno aj pozíciu v ročníku. Nevzdávať sa v tomto úsilí našim žiakom pomohla aj Nadácia Pontis prostredníctvom grantu z Nadačného fondu Telekom.
     • viac
    • zatiaľ žiadne údaje