• Aktivity a súťaže

     • Súťaž v hláskovaní BB Spelling Bee
      • Súťaž v hláskovaní BB Spelling Bee

      • Dňa 25. apríla sa uskutočnilo medziškolské mestské kolo súťaže v hláskovaní BB Spelling Bee v priestoroch ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.
       Súťaže sa zúčastnili žiačky Dorota Bačková zo 4.A a Nina Ondrušková z 5.A triedy.
        
     • Angličtina s Ozobotmi
      • Angličtina s Ozobotmi

      • Hravá forma učenia jazykov s využitím Ozobotov a Beebotov

       Učenie cudzích jazykov nemusí byť len nuda – tony poučiek, gramatických pravidiel či množstvo zapísaných strán v zošite. My sa radi učíme hrou, radi experimentujeme s modernými technológiami, prepájame rôzne typy inteligencií či zručností.

       K tomu nám pomáhajú aj malí interaktívni priatelia – ozoboty a bee-boty. U žiakov, ale i u nás dospelých, sú vo veľkej obľube. Je s nimi zábava, aktivizujú a vizualizujú výučbu, a súčasne rozvíjajú logické  a matematické  myslenie, tvorivosť a priestorovú orientáciu. Podporujú skupinovú a tímovú prácu. Okrem hravého precvičovania gramatického učiva, slovnej zásoby, konverzácie alebo čítania s porozumením, umožňujú osvojenie si základov programovania, plánovania a tvorby postupu riešenia jednoduchých problémov.

       Za zakúpenie robotov ďakuejme rodičovskému združeniu OZ Sliačske pramene. 

      • Slávik Slovenska 2019

      • Do galérie Slávik Slovenska 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 24. apríla sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska.
       Žiaci súťažili v troch kategóriách, s celkovým počtom 46 súťažiacich a  s nasledovným umiestnením:

       I.kategória : žiaci 1. – 3. ročníkov
       1. miesto –  Adela Púpalová – 3.C        
       2. miesto –  Michaela Cejzlová – 3.A a Viktória Jakubová - 3.C                           
       3. miesto –  Stanislav Rapad - 3.B a Lukáš Cagáň - 3.B
        4. miesto – Dominika Dinová - 2.A a Ivan Cejzl - 1.C

       II. kategória:  žiaci  4. – 6. ročníkov
       1.miesto – Júlia Kosturjaková – 5.A
       2. miesto – Margarétka Homolová - 6.B 
       3. miesto – Karolína Brozmanová - 5.A a Simona Rybošová - 5.A
       4. miesto –  Nina Kapustová - 5.A


       III. kategória:  žiaci 7. – 9. ročníkov
       2. miesto – Lucia Lacková – 8.B
       3. miesto – Nina Čunderlíková – 9.C


       Víťazky  Adela Púpalová a Júlia Kosturjaková  budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční vo Zvolene.
       Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.
       Za prípravu žiakov a organizáciu školského kola ďakujeme pani učiteľke Mgr. Oľge Vonkomerovej, Mgr. Kataríne Kataríne Krutej a pani vychovávateľke Tatiane Groves.

      • Ako vzniká dažďová záhrada v školskej záhrade

      • Do galérie Ako vzniká dažďová záhrada v školskej záhrade boli pridané fotografie.

       Budujeme „DAŽĎOVÚ ZÁHRADU“

       Dažďové záhrady sú u nás zatiaľ nepoznané. Čo si pod dažďovou záhradou môžeme predstaviť?

       Dôvodom, prečo sa čoraz častejšie zaujímame o udržateľné hospodárenie s vodou, sú klimatické zmeny. Medzi časté prejavy patrí najmä dlhotrvajúce sucho a povodne. Dobrá správa je, že tieto výkyvy možno zmierniť jednoduchým a prirodzeným spôsobom. Medzi takéto prirodzené spôsoby patria aj dažďové záhrady.

       Dažďová záhrada je cielená priehlbina, určená na zber dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a pod. Voda tak prirodzene vsiakne do zeme a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

       Dažďovú záhradu na zmiernenie klimatických zmien budujeme aj v našej školskej záhrade v projekte  „Klíma nás spája“ s podporou CEEV Živica s finančnou podporou dm-drogerie markt.

       Takto rozširujeme naše zelenoškolské aktivity a chceme malou troškou prispieť k zmierneniu klimatických zmien.

       Snažíme sa, aby naša dažďová záhrada bola nádherným miestom v našej školskej záhrade a vhodným priestorom na relax, ktorý zároveň chráni kvalitu vodných zdrojov vo blízkom okolí.

       Mgr. Daniela Slovíková

      • Vyhodnotenie streleckých súťaží

      • Vyhodnotenie streleckej súťaže „ Cena Jána Bahýľa“
       Strelecká súťaž prebehla dňa 16.4.2019 v ZŠ T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine.
       Našu školu reprezentovali : Ján Rievaj, Marek Homola, Lukáš Novák, Lukáš, Kurtík, Larisa Mikušková, Lenka Kujanová a Saška Georgievová v kategórii mladších žiakov

     • Veľkonočné prázdniny
      • Veľkonočné prázdniny

      • Veľkonočné prázdniny sú od 18. apríla do 23. apríla 2019. Vyučovanie po prázdninách sa začína v stredu 24. apríla 2019.
     • Galéria talentov 2019
      • Galéria talentov 2019

      • Vyhlasovateľom tejto celoslovenskej súťaže je Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum v spolupráci so ZŠ a MŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici.
       Súťaž sa uskutočnila 10. apríla 2019 a našu školu v kategórii spev úspešne reprezentovali žiačky: 
     • Fyzikálna olympiáda
      • Fyzikálna olympiáda

      • Dňa 13.3.2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády kategórie E. Našu školu  reprezentovali  Nina Čunderlíková, Boris Bahýl, Tomáš Trnka, Šimon Šupa a Alex Išteneš pod vedením učiteľa fyziky Mgr. Ľuboša Štrbíka.
     • ECO RECYKLUJ TOUR
      • ECO RECYKLUJ TOUR

      • „Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch, či uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho dopad na životné prostredie.
        

      • ŠKD - Adoptuj si kravičku

      • Do galérie ŠKD - Adoptuj si kravičku boli pridané fotografie.

       V ŠKD sme sa dnes s deťmi dozvedeli, odkiaľ sa berie mlieko, prečo je dobré ho piť, aj ako spoznáme skutočný slovenský mliečny výrobok. Často sa totiž necháme pomýliť trikolórou, alebo inými symbolmi. Rozoznanie domáceho výrobku je pritom jednoduché - stačí hľadať ovál so skratkou SK - to je označenie slovenských spracovateľov.
       V ovále je číselný kód, teda schvaľovacie číslo konkrétnej mliekarne a dvojica veľkých tlačených písmen, ktoré označujú skutočnú krajinu pôvodu mliečneho výrobku. Iba tie produkty, ktoré majú v ovále písmená SK, sú skutočne vyrobené na Slovensku.
       Oboznámili sme sa aj s projektom Adoptuj svoju kravičku. Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli darovať svoje kravičky deťom na adopciu, aby si uvedomili, aké sú kravičky výnimočné a užitočné, lebo nám dávajú mlieko. Žiaci kládli množstvo zvedavých otázok a za odmenu dostali balíček s mliečnymi výrobkami.  

        

     • Matematická olympiáda - okresné kolo
      • Matematická olympiáda - okresné kolo

      • Dňa 9. apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo  68. ročníka MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY v kategóriách Z6 - Z8.
       Našu školu reprezentovali žiaci 6. až 8. ročníka, ktorí úspešne vyriešili úlohy domáceho kola.

        
     • Bedmintonový turnaj GRAND PRIX
      • Bedmintonový turnaj GRAND PRIX

      • V našej športovej hale sa uskutočnil celoslovenský turnaj Grand Prix skupiny C. Privítali sme hráčov zo Žiliny, Zvolena, Bratislavy, Prešova a veľmi početná skupina prišla z Dolného Kubína.

     • V zdravom tele zdravý duch (Mens sana in corpore sano)
      • V zdravom tele zdravý duch (Mens sana in corpore sano)

      • Tak znie názov medzinárodného projektu programu Erasmus+. Desať našich žiakov pod vedením Mgr. Alžbety Krúpovej sa v termíne 28.3. – 4.4. 2019 zúčastnili výmenného pobytu vo francúzskom meste Dunkerque. Súčasťou tímu bola aj pani vychovávateľka Tatiana Groves. Projektového stretnutia sa zúčastnilo okolo 100 žiakov zo 7 krajín Európy: Francúzska, Španielska, Portugalska, Veľkej Británie, Fínska, Rumunska a Slovenska.

       Žiaci boli ubytovaní v rodinách svojich nových priateľov a počas celého týždňa s nimi pracovali v Lýceu Jeana Barta na rôznych témach súvisiacich s cieľom projektu. Program bol naozaj pestrý: konferencia o klimatických zmenách, beseda s profesionálnymi hráčmi hádzanej, workshopy (sexizmus, šikanovanie, recyklácia, životné prostredie, ideálne mesto, zdravý životný štýl),  stolnotenisový turnaj, teambuildingové aktivity, práca s QR kódmi, interaktívna a fotografická prehliadka mesta, divadelné predstavenie, hľadanie pokladu v knižnici a mnoho ďalších sprievodných aktivít.

       Naša škola sa do projektu dostala na základe výberového konania. Preto sme prišli do Francúzska ako neznámy partner v projekte. Prvý deň bol venovaný prezentácii škôl. A keďže aj Slovensko bolo pre zúčastnených málo známou destináciou, okrem prezentácie školy si naši žiaci pripravili aj prezentáciu o našej krásnej krajine. Veľmi nás potešilo, že sme všetkých zaujali a ich zvedavosť navštíviť Slovensko bola väčšia.

       Komunikačným jazykom projektového stretnutia bola angličtina. A som veľmi rada, že naši žiaci zvládali komunikovať v angličtine bez problémov. Poradili si v rodinách, medzi spolužiakmi a výborne rozprávali pri všetkých aktivitách, kde bolo treba odprezentovať výsledky práce vo workshopoch, alebo na besede či konferencii. Asi najväčší úspech a potlesk zožali za divadelné spracovanie Hájnikovej ženy v anglickom jazyku. Ich herecký výkon bol ocenený veľkým potleskom a najväčším počtom hlasov. Už počas skúšania sa na ich herecký výkon chodili pozerať žiaci a učitelia lýcea a aj tí z iných krajín. Divadelné predstavenie žiaci obohatili tónmi fujary, či inými známymi slovenskými piesňami. Na celý nácvik divadelného predstavenia, výber hudby a tanca dohliadala pani vychovávateľka Táňa, za čo jej patrí veľké ďakujeme. A keďže deviatačky mali nedávno venčekový bál, využili svoje tanečné zručnosti a naučili ostatných žiakov čardáš a country  tanec.

       Posledný spoločný večer patrí rozlúčkovému večierku. Tam každý účastník dostal certifikát a malý darček na pamiatku od svojho Francúza. Rodičia sa postarali o občerstvenie. A my tiež. Na stole nechýbali slovenské dobroty: oštiepok, parenice, korbáčiky a klobása. Nechýbala vynikajúca zábava, kde sa všetci vytancovali a zabavili sa spoločne.

       Cesta domov nebola úplne podľa našich predstáv. Na letisku bol štrajk a naše lietadlo odletelo bez nás. Nevadí. Opätovná návšteva Bruselu, noc na letisku, 24-hodinová cesta autobusom na Slovensko, raňajky v Antwperpách – aj to je súčasťou Erasmu. Aj to nás naučilo, že život prináša rôzne prekážky a my sa ich musíme naučiť zvláduť. Spoločne sme to dokázali.

       Najbližšie sa s našimi francúzskymi partnermi stretneme u nás, a to od 1. – 8. júna 2019. Verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj naďalej a staneme sa súčasťou ich projektového tímu v budúcnosti.

       Mgr. Alžbeta Krúpová, koordinátorka projektovej činnosti

      • Detský literárny Zvolen 2019 - vyhodnotenie

      • Dňa 29. marca 2019 sa v priestoroch Krajskej knižnice vo Zvolene uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie Okresného kola súťaže Detský literárny Zvolen.
       V súťaži získali ocenenie i práce našich žiakov. Úspešnými mladými autormi literárnych prác boli:
       Tomáš Janešík, 8.A v kategórii poézia, Magdaléna Krnáčová, 9.B a  Boris Bahýl, 9.C v kategórii próza.
       Tomáš Janešík sa už po druhýkrát stal laureátom celej súťaže.
       Oceneným žiakom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy  a pani učiteľkám  SJL Krutej  a Čillíkovej ďakujeme za prípravu žiakov.

       Zapísala:   Jana Čillíková        

    • zatiaľ žiadne údaje