• Aktivity a súťaže

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Už je v našej škole tradíciou, že sa každoročne zapájame do osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý v roku 2011 vyhlásila Rada Európy. 26. september je deň, kedy oslavujeme spolu s množstvom škôl, jazykových škôl a ďalších organizácií nielen na Slovensku, ale aj v Európe, rozmanitosť a jedinečnosť jazykov. Podľa porekadla „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“ sme sa na 7 stanovištiach snažili byť ľudia. Ľudia milujúci svoj materinsky jazyk, ľudia zvedaví, ľudia pracovití, ľudia, ktorí túžia po vzdelaní, ľudia tolerujúci inú farbu pleti, iné vierovyznanie či kultúru. 

       A ktoré jazyky sme tento rok oslávili? Bolo ich 8. Tri tradičné stanovištia, ktoré už žiaci poznali, boli venované spoznávaniu nemeckého, ruského a anglického jazyka. V tomto školskom roku sme otvorili aj krúžok francúzskeho jazyka, a tak sme si povedali, že predstavíme tento nádherný, hoci ťažký jazyk všetkým žiakom. 

       Okrem toho nás už onedlho čaká medzinárodné projektové stretnutie programu Erasmus+, a my budeme počas jedného októbrového týždňa hostiť žiakov a učiteľov z Česka a Poľska. Tak sme žiakom pripravili stanovištia, aby sa zoznámili s reáliami partnerských krajín a všímali si rozdiely a podobnosti s našou slovenčinou. No a stanovište, ktoré zožalo hádam najväčší úspech, bolo venované temperamentu a hudobnému a tanečnému talentu rómskej kultúry. 

       Pristavme sa nachvíľu na každom stanovišti. Angličtina je jazyk, ktorým sa dohovoríte takmer všade. Na tomto stanovišti si žiaci overili svoje vedomosti v jazykovom kvíze a zatancovali si floss dance.

       Na stanovišti o nemeckom jazyku si žiaci prvostupniari vyskúšali prácu s tabletmi, pozreli si krátke video o krásach Nemecka a naučili sa farby a číslovky. Na ruštine si zatancovali kazačok, pohrali sa s ruskými hračkami a precvičili si azbuku.

       Francúzsko – krajina módy, umenia a športu bolo prezentované na 5 učiacich centrách. Žiakov zaujalo bludisko, ochutnávka typických francúzskych jedál, ale aj hrdelné „rrrrr“. Žiaci-umelci sa snažili ceruzkou zachytiť krásu Eiffelovej veže či Víťazného oblúka.

       Na poľskom stanovišti si okrem bodov vyslúžili aj sladkú odmenu v podobe typickej „krówki“ alebo „ciasteczka maślanego“  za trénovanie písania poľským písmom podľa predlohy a za bystré hlavičky, ktoré rozoznali slovenský balvan či sopeľ od toho poľského. (bałwan - snehuliak, sopel – cencúľ). Tu sa chcem poďakovať ocinovi a maminke z rodiny Bogacki, že si našli čas a prišli žiakom ukázať krásu poľského jazyka. Pán Bogacki, rodený Poliak, naučil deti niekoľko pozdravov, jazykolamov a prečítal žiakom úryvok z rozprávky o veľkej repe. Pani Bogacki nám  predstavila malú  druháčku Olíviu v krakovskom kroji. Je super, že aj rodičia prispeli k zdarnému priebehu aktivít.

       Český a slovenský jazyk sa delili o spoločné stanovište, a to v duchu 100. výročia vzniku Československa. Zaspomínali sme si troška na časy, keď si Česi a Slováci rozumeli aj bez tlmočníka. Žiaci tvorili nové slová zo slova SLOVENSKO, riešili zábavné úlohy s frazeologizmami porovnávali české a slovenské výrazy.

       No a nakoniec, ku každej oslave patrí spev a tanec. Ten temperamentný – rómsky, si žiaci mohli pozrieť na stanovišti o rómskom jazyku. Viete, čo vás čaká v budúcnosti? Cigánske karty vám to prezradili práve tu.

       Verím, že si každý žiak (a dokonca aj učitelia J) našiel to svoje „naj“ z jazyka aspoň na jednom stanovišti. Veľké ďakujem patrí učiteľom za prípravu aktivít a žiakom, ktorí rovesnícky vzdelávali a pomáhali na jednotlivých stanovištiach. Oslava jazykov nekončí. Tí žiaci, ktorí radi tvoria, sa môžu zapojiť  do výtvarnej súťaže a nakresliť  logo Európskeho  dňa jazykov 2019, ktoré bude vytlačené na tričká počas budúcoročných osláv. Súťaž trvá do decembra 2019.  

                Mgr. Alžbeta Krúpová

       FOTOGALÉRIA

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu
      • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      • 26. septembra 2018 starší žiaci a žiačky súťažili v okresnom kole v cezpoľnom behu.  V súťaži družstiev žiaci Simeon Suchý z 9.A, Samuel Škombár z 8.A a Ivan Gargulák zo 6.B obsadili pekné tretie a dievčatá 6. miesto.

       26. septembra 2018 starší žiaci a žiačky súťažili v okresnom kole v cezpoľnom behu.  V súťaži družstiev žiaci Simeon Suchý z 9.A, Samuel Škombár z 8.A a Ivan Gargulák zo 6.B obsadili pekné tretie a dievčatá 6. miesto. 

     • Do školy na bicykli
      • Do školy na bicykli

      • V období od 17. do 21. septembra 2018 sa žiaci našej školy zapojili do kampane Do školy na bicykli 2018. Hlavné ciele kampane boli:

        

      • ŠKD - Čistenie prameňov

      • Do galérie ŠKD - Čistenie prameňov boli pridané fotografie.

       Čistenie prameňov sa už stalo tradičnou a medzi deťmi veľmi obľúbenou aktivitou v ŠKD. Staršie žiačky oboznámili nových prváčikov s významom tejto akcie a vysvetlili im, prečo sa náš ŠKD volá Pramienok. Žiaci sa aj tentokrát aktívne podieľali na odstraňovaní opadaného lístia  ako aj množstva odpadkov. Spestrením pre nich bolo hľadanie hríbov, v čom boli viacerí mimoriadne úspešní. Učili sa rozlišovať, ktoré sú jedlé a ktoré
       nie s pomocou vedúcej ŠKD p. Groves. Pani vychovávateľka Mgr. Holubková pre deti pripravila zaujímavé environmentálne aktivity.

      • Zoznam otvorených krúžkov v školskom roku 2018/19

      • V školskom roku 2018/19 budú v našej škole od 1. októbra 2018 pracovať nasledovné záujmové útvary:
     • Deviataci navštívili Leteckú základňu Otta Smika
      • Deviataci navštívili Leteckú základňu Otta Smika

      • 21. septembra 2018 v rámci Dňa otvorených dverí navštívili žiaci deviateho ročníka Leteckú základňu Otta Smika na Sliači. Žiaci sa najprv dozvedeli veľa zaujímavého o práci vojakov, potom pozvdvihli zrak k oblohe a sledovali zoskoky parašutistov i prelety lietadiel.

      • 1.A - EKO ALARM

      • Do galérie 1.A - EKO ALARM  prednáška boli pridané fotografie.

       V rámci projektu Eko Alarm sa  od 20. do 25. septembra  všetci žiaci našej školy zúčastňujú  prednášok zameraných  na triedenie odpadu a predchádzanie vzniku odpadu. Prednášky sú prispôsobené všetkým vekovým kategóriám. Žiaci majú v diskusii možnosť vyjadriť svoj názor, ako aj uviesť príklady z vlastnej skúsenosti. Názorne môžu vidieť, čo konkrétne patrí, či nepatrí do jednotlivých nádob na separáciu. Najväčším prekvapením pre mladších žiakov bola skutočnosť, že niektoré krajiny Európy vytvárajú vďaka separácii odpadu len minimálny komunálny odpad. Vzdelávajme  deti v tejto oblasti, aby ich generácia uvedomelo  pokračovala v procese separácie a aby v produkovaní minimálneho komunálneho odpadu bola úspešná.

        

        

     • Ponuka krúžkov v šk. roku 2018 / 2019
      • Ponuka krúžkov v šk. roku 2018 / 2019

      • V školskom roku 2018 / 2019 naša škola ponúka tieto záujové krúžky:
     • Do školy na bicykli 2018
      • Do školy na bicykli 2018

      • V období od 17. do 21. 9. 2018 sa naša základná škola zapojí do kampane s názvom EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY.
     • Náš žiak vicemajster sveta !
      • Náš žiak vicemajster sveta !

      • V dňoch 2. 9. - 9. 9. 2018 sa v rakúskom meste Moosburg konali Majstrovstvá sveta HDH-IAA v 3D lukostreľbe. Súťažilo 544 lukostrelcov z 19-tich krajín sveta.

     • Triedne schôdzky rodičovského združenia
      • Triedne schôdzky rodičovského združenia

      • Milí rodičia!
       Dňa 13. septembra 2018 o 16,30 hod. sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vašu účasť.
     • Oznam
      • Oznam

      • Vážení rodičia! 
       Vo štvrtok 13. septembra 2018 od 15:30 hod., teda hodinu pred triednymi schôdzkami rodičovského združenia, si môžete prezrieť a vyzdvihnúť zabudnuté veci svojich detí, ktoré si nevzali domov na konci školského roka a nechýbajú im.
      • Dnes bolo našim deťom veselo

      • 6. septembra 2018 sa žiaci 1. - 5. ročníka zúčastnili hudobného divadelného predstavenia Pesničkál v kine Hron. Deti mali možnosť priamo vstúpiť do diania a spolu so strašiakom Rudolfom i vílou Izabelou si zaspievali,  zatancovali a vytvorili krásny umelecký zážitok pre nás všetkých.
     • Daniel Fischer: Vynáranie – Osem statočných
      • Daniel Fischer: Vynáranie – Osem statočných

      • Pri príležitosti 50. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa bola v Športovej hale ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač inštalovaná výstava VYNÁRANIE (8 STATOČNÝCH) od autora Daniela Fischera.

       Autora inšpirovali osudy ôsmich ľudí, ktorí v roku 1968 vystúpili v Moskve na Červenom námestí a verejne prejavili svoj nesúhlas s okupáciou Československa. Protestovali proti vlastnej krajine a za svoj názor boli následne potrestaní.

       Aj naši žiaci 7. – 9. ročníka si boli výstavu pozrieť. Výklad k výstave im podal Ing. Milan Julény, občiansky aktivista a účastník spomínaného obdobia. Žiaci si pozorne prezreli vystavené exponáty a aktívne pracovali pri hľadaní odpovedí na otázky v pracovnom liste. Okrem vystavených exponátov si mohli prezrieť aj dobové fotografie, ktorých autorom je dokumentarista zo Sliača, p. Igor Čekan.

       Druhou aktivitou, ktorá súvisela s témou výstavy, bolo premietanie dokumentárnych filmov s tematikou okupácie pod názvom „Sliač v bratskom objatí“ a „Na vlnách slobody“.

       Výstava a aktivity s ňou súvisiace prispeli k prehĺbeniu vedomostí žiakov o priebehu udalostí v roku 1968.

       FOTOGALÉRIA

     • Úspech na medzinárodnom turnaji
      • Úspech na medzinárodnom turnaji

      • V Poľsku v meste Lubin sa v dňoch 27. - 29. augusta 2018 uskutočnil medzinárodný bedmintonový turnaj družstiev Polish Youth Team Cup 2018 mladších juniorov.

     • Jazyková škola Lingua Credo otvára u nás jazykové kurzy
      • Jazyková škola Lingua Credo otvára u nás jazykové kurzy

      • Jazyková škola lingua Credo otvára v priestoroch našej školy kurzy pre žiakov ZŠ pod názvom Big Ben Club, do ktorých vás srdečne pozývame.
    • zatiaľ žiadne údaje