• Aktivity a súťaže

     • Náboj Junior
      • Náboj Junior

      • Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Náboj Junior prebieha súčasne na mnohých miestach po celom Slovensku, Českej republike a Poľsku. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov.

     • Krajská liga v streľbe
      • Krajská liga v streľbe

      • 15. novembra 2018 súťažili  naši strelci v Detve v 2. kole Krajskej ligy škôl Banskobystrického kraja. Zároveň odovzdali medailu Jánovi Rievajovi za 1. miesto z prvého kola.
      • Spelling genius competition

      • Do galérie Spelling genius competition boli pridané fotografie.

       Dňa 27.11.2018 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili medziškolskej súťaže v anglickom hláskovaní Spelling Genius, ktorá sa konala v neďalekom Badíne. Deviatak Boris Bahýl a siedmačka Soňa Gallošová úspešne reprezentovali našu základnú školu a vo svojich kategóriách obsadili tretie miesta. Siedmak Gregor Išteneš po finálovom rozstrele so spolužiačkou Soňou, kedy museli za minútu správne vyhláskovať čo najviac slov, sa umiestnil na druhom mieste. Tomás Trnka z 9.B sa umiestnil na štvrtom mieste. Za svoje výkony získali diplomy a vecné ceny. A my im samozrejme ďakujeme a blahoželáme tiež.

     • Simeon opäť Majstrom Slovenska
      • Simeon opäť Majstrom Slovenska

      • V Púchove sa 24.- 25.novembra 2018 konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v bedmintone v kategórii pätnásťročných hráčov. Simeon Suchý, žiak športovej triedy, získal hetrik, keď sa stal Majstrom Slovenska v dvojhre, štvorhre aj v zmiešanej štvorhre.  

       O jeho úspechu sa môžete viac dočítať aj na stránke Slovenského zväzu bedmintonu: https://www.bedminton.sk/homepage/read?articleId=13829

      • ŠKD - Rozprávanie starej mamy

      • Do galérie Rozprávanie starej mamy boli pridané fotografie.

       Starí rodičia – rozprávanie – čítanie, to sú nesmierne cenné zložky v živote detí. Čítanie deťom rozširuje slovnú zásobu ešte skôr, než začnú hovoriť. Navyše, ak deťom čítajú dospelí,  zlepšuje sa ich sústredenie a pamäť. Rozvíja v nich aj empatiu, veľmi dôležitú črtu v dnešnom svete. Starí rodičia sú chodiaca živá encyklopédia. Nielenže počas života nazbierali veľa vedomostí, ale aj životných rád a skúseností. Kto by nepočúval rád svojho dedka, ako spomína na minulé časy a rozpráva príhody tak reálne, až máme pocit, že sme ich prežili spolu s ním. Poznať životné príbehy svojich predkov je pre deti nesmierne dôležité. Nielenže získavajú pocit súčasti rodu, ale objavujú aj svoje korene. Vďaka starkým sa tiež obohacujú o históriu spoločnosti a pestujú si kultúrne dedičstvo. My sme spojili tieto dôležité zložky a pozvali si do ŠKD starú mamu Larisky Mikuškovej, ktorá nám prišla porozprávať zaujímavé príbehy a spolu s s členmi folklórnej skupiny Javory a Liesky z Badína deťom pripravili pútavý a veselý program, pri ktorom sme strávili príjemné popoludnie.
        

        

     • Európsky týždeň boja proti drogám
      • Európsky týždeň boja proti drogám

      • Tretí novembrový týždeň je vyhlásený ako Európsky týždeň boja proti drogám. V rámci tohto týždňa sa aj na našej škole uskutočnili  besedy s policajtom MsP Zvolen a sociálnou pracovníčkou CPPPa P Zvolen  na tému :  Prevencia užívania návykových látok ako aj nebezpečenstvo ich užívania.
      • Majstrovstvá okresu Zvolen v streľbe

      • 27. novembra 2018 sa strelci zúčastnili na streleckej súťaži - Majstrovstvá okresu Zvolen v Kriváni. Družstvo mladších žiakov : Rievaj Ján, Homola Marek a Lukáš Novák obsadilo 2. miesto.
       Ján Rievaj bol druhý a Lukáš Novák tretí .

      • Siedmaci - Exkurzia Hronsek

      • Do galérie Siedmaci - Exkurzia Hronsek boli pridané fotografie.

       Kultúrne pamiatky v Hronseku

       V stredu 21.11.2018 sme zo školy išli vlakom do Hronseka. Bolo sychravo, ale neskôr sa rozvidnelo.
            Prvú pamiatku nám predstavila pani farárka Anna Jakušová - drevený artikulárny kostol. Keď sme prišli ku kostolu, privítala nás a odomkla kostol. Začala nám rozprávať o histórii kostola, potom o podmienkach, ktoré sa museli dodržať pri jeho stavbe: musel byť postavený za jeden rok, nemohol mať vstup od dediny, nemohol mať vežu a musel byť celý z dreva. Neskôr nám ukázala orgán a žiaci si na ňom mohli zahrať. Nakoniec sme sa prešli po celom kostole.

             Potom po nás prišiel starosta obce Miroslav Ostrihoň. Priviedol nás ku Vodnému hradu. Prišli sme na nádvorie, kde nám povedal o histórii hradu. Po jeho zaujímavých slovách sme vošli do krásnych vnútorných priestorov. Starosta nám prezradil, že po rekonštrukcii to bude menší hotel pre svadby, oslavy a výlety. Hrad má päť poschodí, na každom je chodba a dve veľké miestnosti. Najkrajšie poschodie je posledné (piate), lebo sú tam izby a starosta nás pustil do všetkých izieb. Všetci povedali,  že by tu chceli bývať.

              Na týchto miestach sa natáčala rozprávka Johankino tajomstvo. Z Hronseka sme všetci odišli o niečo múdrejší.
                                                                                                     Alexandra Kapustová, 7.B

      • Urpín a deti - výchovný koncert

      • Do galérie Urpín a deti - výchovný koncert boli pridané fotografie.

       Výchovný koncert  určený pre deti základných a stredných škôl. Vďaka atraktívnemu programu sa deti oboznámili s krásou slovenských tradícií a priblížili sa im hodnoty nášho kultúrneho dedičstva. Ľudová hudba, spev a tance - krása našich predkov, zachovávaná rokmi a ľuďmi. 
       Videli sme  folklórne súbory  - Urpín, Zornička, Matičiarik, Prvosienka, Drienka a Radosť, ktoré nám predstavili rôzne regióny Slovenska. Nádhera podaná na javisku je výsledkom práce umeleckých vedúcich súborov a ich členov. Patrí Vám veľká vďaka.Ďakujeme generálnemu partnerovi predstavenia Poštovej banke a.s. za vstupenky, ktoré sme získali zdarma a zároveň ďakujeme za darčeky, ktoré nás potešili - žiakov aj učiteľov.                                                                                                                          Mgr.O.Vonkomerová

     • Žiacka školská rada pripravuje
      • Žiacka školská rada pripravuje

      • Žiacka školská rada pri ZŠ A. Sládkoviča organizuje charitatívnu zbierku šatstva a súťaž o najzaujímavejší medovník. Bližšie informácie:

      • Športový deň

      • Do galérie Športový deň boli pridané fotografie.

       V stredu 21. novembra 2018 sa žiaci šiestych a ôsmych ročníkov rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie, a tak sa spoločne so svojimi triednymi učiteľkami vybrali na turistiku na vrch Urpín v Banskej Bystrici. Počasie síce nebolo veľmi príjemné, ale to ich neodradilo a veselo vystupovali po serpentínach. Cestou späť sa zastavili aj na Kalvárii, kde sa nachádza Kostol povýšenia Svätého kríža.
           Všetkých prítomných očarila nádherná jesenná príroda a pobyt na čerstvom vzduchu.

       Mgr. Martina Fülöpová

        

      • Vyhodnotenie zberu papiera


      • V dňoch 22.10.2018 – 26.10.2018 prebiehal v našej škole zber papiera. Zapojili sa žiaci všetkých ročníkov a tu je vyhodnotenie:

        
      • Beseda so spisovateľom Petrom Urbanom

      • Do galérie Beseda so spisovateľom Petrom Urbanom boli pridané fotografie.

       V piatok 16. novembra 2018 besedovali žiaci 5.A a 5.B triedy v MsKS so spisovateľom, vysokoškolským pedagógom, zoológom, ekológom a ochrancom prírody Petrom Urbanom, ktorý žije  v našom meste. Deťom predstavil svoje knihy povestí, ktoré sú zamerané na oblasť stredného Slovenska. V knihe Povesti z Pohronia sa nachádza aj povesť o Sliači – Sliačska voda liečivá. Veľmi pútavo porozprával o krásnej stredoslovenskej prírode, o svojich potulkách po slovenských vrchoch, hradoch, o zveri, žijúcej v našich lesoch. Odpovedal aj na zvedavé otázky našich žiakov. Piatakom sa jeho rozprávanie páčilo.

        

      • ŠKD - Zippyho kamaráti

      • Do galérie ŠKD - Zippyho kamaráti boli pridané fotografie.

       V ŠKD bude realizovaný program Zippyho kamaráti vychovávateľkami Mgr. Petrou Gáfrikovou a Mgr. Máriou Holubkovou, ktoré boli špeciálne vyškolené k jeho výučbe. Jednotlivé moduly budú prebiehať počas 24 týždňov s jednou lekciou týždenne u žiakov 1. B a 2. B triedy. Tento medzinárodný program podporuje emocionálne zdravie detí. Bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi.

        

     • SadOVO – ako sme sadili stromy v školskej záhrade
      • SadOVO – ako sme sadili stromy v školskej záhrade

      • V minulom školskom roku bola naša škola jedna z 11 škôl, ktoré boli vybrané do projektu SadOVO. Tento projekt, pod záštitou neziskovej organizácie Živica, sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Pani učiteľka Renáta Martinská a dve žiačky  Natália Strapková a Bianka Mihalcová sa  zúčastnili školenia v Zaježovej, kde  sa  pod vedením profesionálneho pomológa z Čiech učili určovať jednotlivé odrody jabĺk a hrušiek na základe ich chuťových a vizuálnych znakov, typických pre jednotlivé odrody. Žiaci sa tiež dozvedeli o potrebe uchovania a pestovania pôvodných starých odrôd, ktoré postupne nahrádzajú  a vytláčajú nové odrody. Svoje získané vedomosti  uplatnili počas akcie „Plodobranie“ formou rovesníckeho vzdelávania. „Plodobranie“ si žiaci pripravili pre žiakov ZŠ v Zaježovej. Neskôr  podobnú akciu zorganizovali žiaci 2. stupňa  na našej škole spolu s koordinátorkami environmentálnej výchovy pre žiakov ŠKD. Na „Plodobraní “ žiaci získali informácie o výživovej hodnote jabĺk a hrušiek a ich pozitívnom vplyve na ľudský organizmus, dozvedeli sa názvy starých odrôd, mohli si pozrieť výstavku plodov niektorých odrôd, vyskúšali si svoje vedomosti v kvíze, športovo si zasúťažili, vytvorili obrázky z jesenných plodov a mohli ochutnať niektoré staré odrody  jabĺk a hrušiek nazbieraných v okolí Sliača.

        V spolupráci s profesionálmi pestovateľmi ovocných stromov sa v areáli našej základnej školy 9.11.2018 konala výsadba ovocných vysokokmenných stromov. Malí aj veľkí žiaci sa s chuťou zapojili do práce. Pracovali podľa pokynov a pod dohľadom odborníkov. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí a naučili sa aj to, ako postupovať pri výsadbe ovocných stromov. Do pripravených jám vysadili  8 jabloní a 2 hrušky vzácnych starých odrôd oddávna pestovaných v našom regióne, čím prispeli k ich záchrane. Čaká nás starostlivosť o tieto stromy, ktoré bude možné využívať aj pri výučbe rôznych predmetov na prvom aj druhom stupni. Bola nám prisľúbená  odborná pomoc pri starostlivosti o ne od organizátorov výsadby.

       Všetkým, ktorí sa dnes zapojili do výsadby, učiteľom a žiakom, ďakujeme za nadšenie,           za ochotu a pomoc. Rovnako aj členom Živice za odbornú pomoc. Veríme, že stromy  prinesú ovocie. Nielen sladké a zdravé plody, ale aj to druhé - nové poznanie pre našich žiakov.

       Mgr. Daniela Slovíková, Mgr. Renáta Martinská

       Naša FOTOGALÉRIA  a link na fotografie zo ŽIVICE z rôznych škôl, kde sadili stromy.

      • Finanční hrdinovia

      • Do galérie Finanční hrdinovia boli pridané fotografie.

       Vďaka schváleniu rozvojového projektu pod názvom Finanční hrdinovia bolo v dňoch 7. – 8. novembra 2018 zabezpečené vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Prostredníctvom prednášok MUDr. Milana Pavlíka, MPH vychádzajúcich z publikácie Základy finančného zdravia (2012), a prostredníctvom finančného trenažéra (finančnej spoločenskej hry – Finančná odysea) si rozšírili teoretické vedomosti a praktické zručnosti v metodike vzdelávania, v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Témy školenia boli v súlade s témami Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1. 9.2017.
       Vďaka projektu bolo zakúpených 10 ks publikácií Základy finančného zdravia (2012) a 10 ks spoločenských hier – Finančná odysea (finančný trenažér).
       Školenie prebehlo v príjemnej hravej atmosfére.  Získané vedomosti a zručnosti určite využijú vyučujúce so žiakmi nielen na hodinách matematiky. 

      • ŠKD - Prevencia šikanovania a kyberšikanovania

      • Do galérie ŠKD - Prevencia šikanovania a kyberšikanovania boli pridané fotografie.

       Kyberšikanovanie je vážny problém dnešnej doby a spoločnosti. Zvýšiť povedomie o tejto problematike prišli do nášho ŠKD príslušníci Mestskej polície Sliač Jaroslav Prošek, náčelník MsP Sliač a Róbert Andreánsky, zástupca náčelníka MsP Sliač. Žiakom vysvetlili pojmy šikanovanie, kyberšikanovanie a aj to, ako sa brániť útokom agresorov. Oboznámili ich aj s Desatorom bezpečného internetu.

        

     • Verejná zbierka Hodina deťom
      • Verejná zbierka Hodina deťom

      • Dňa 9.11.2018 sa konala verejná zbierka Hodina deťom. Aj Základná škola A. Sládkoviča Sliač sa zapojila do realizácie tejto zbierky. Na území mesta Sliač zbierali dobrovoľné peňažné príspevky žiačky Tereza Moravčíková a  Rebeca Valverde Katrenčíková. Vyzbieralo sa 130 € , ktoré boli vložené na účet Nadácie pre deti Slovenska.
      • Plodobranie

      • Do galérie Plodobranie boli pridané fotografie.

       V minulosti bolo bežné, že každý kraj mal svoje typické ovocné stromy prispôsobené miestnej mikroklíme. Dnes sú tieto staré odrody jabloní a hrušiek ohrozené, ale zároveň zažívajú novú módu. Túto problematiku rieši Projekt SadOVO, v rámci ktorého sa staré ovocné odrody vrátia do krajiny cez školské dvory a rovesnícke vzdelávanie. V našom ŠKD sme tento zámer realizovali akciou Plodobranie, kde starší žiaci pripravili rôzne súťažné aktivity pre mladších žiakov – kvíz, ochutnávanie, prezentovanie a spoznávanie rôznych odrôd jabĺk a hrušiek, čerstvých aj sušených, súťažné aktivity a skladanie obrázku z jesenných plodov. Na záver žiaci ochutnali čerstvo odšťavenú jablkovú šťavu.

        

    • zatiaľ žiadne údaje