• Aktivity a súťaže

     • Klíma nás spája
      • Klíma nás spája

      • Meniaca sa klíma neobchádza ani Slovensko. Mnohé školy už realizujú aktivity na jej zmiernenie. Naše „zelenoškolské“ aktivity nadobúdajú nové rozmery aj vďaka projektom.

      • Strelecká súťaž - Zvolenská Slatina

      • Do galérie Strelecká súťaž - Zvolenská Slatina boli pridané fotografie.

       29. januára 2019 sa konala Porovnávacia súťaž okresov Zvolen, Detva, Krupina, Lučenec, Žiar nad Hronom a Ceny mieru v streľbe vo Zvolenskej Slatine.
       Našim žiakom sa opäť darilo a družstvo mladších žiakov - Rievaj, Homola, Novák -  sa umiestnilo na 2. mieste, starší žiaci - Šupa, Siakeľ a Hevessy - boli tretí. V súťaži jednotlivcov – Marek Homola obsadil tretie a Tomáš Siakeľ druhé miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

        

     • Bedmintonový turnaj
      • Bedmintonový turnaj

      • V  Trenčíne sa dňa 26. januára 2019 uskutočnil celoslovenský turnaj A v kategórii do jedenásť rokov. Z našej školy sa na turnaji zúčastnila Sarah Antónia Suchá z 3.A triedy a Patrik Lupták z 3.C triedy.
      • Florbal - obvodové kolo - staršie žiačky

      • Do galérie Florbal - obvodové kolo - staršie žiačky boli pridané fotografie.

       29. januára 2019 sa v hale ZŠ v Sliači uskutočnilo obvodové kolo vo florbale starších žiačok. Zúčastnili sa žiačky zo ZŠ M. Rázusa Zvolen, ZŠ Hrnčiarskej, ZŠ Alexyho a ZŠ Sliač.
       1. miesto patrí dievčatám zo ZŠ Alexyho, 2. miesto obsadili žiačky zo ZŠ M. Rázusa a tretie boli naše dievčatá. Blahoželáme.

      • ŠKD - Vystúpenie v Dome seniorov

      • Do galérie ŠKD - Vystúpenie v Dome seniorov boli pridané fotografie.

       V novom roku 2019 sme opäť navštívili Domov pre seniorov Amicus s deťmi z 3 oddelení, aby sme potešili deduškov a babičky krátkym programom. Vystúpenie detí sa im veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšie stretnutie s nami. 

      • ŠKD - Preventívne a zdravotné cvičenie v ŠKD

      • Do galérie ŠKD - Preventívne a zdravotné cvičenie v ŠKD boli pridané fotografie.

       Tradične je mesiac január v ŠKD zameraný na športové činnosti formou regeneračných cvičení, ktoré môžu byť vhodnou pohybovou aktivitou  na zabezpečenie zlepšenia zdravia detí, nácvik správneho držania tela a nápravu detských defektov ako i správneho dýchania. Tieto preventívne zdravotné cvičenia priaznivo ovplyvňujú jednotlivé svalové skupiny a zlepšujú funkčné parametre pohybového systému. U detí podporujú
       zmysluplnejšie a zábavnejšie trávenie voľného času, zlepšujú telesnú kondíciu a odstraňujú psychickú únavu.

        

     • Zber elektroodpadu
      • Zber elektroodpadu

      • Milí rodičia a žiaci, v termíne od 28.-31.1.2019 sa v čase od 7:30 do 8:00 hod. bude konať zber elektroodpadu. Elektroodpad môžete nosiť do dielne pána školníka. Môžete nosiť všetky druhy elektroodpadu a batérií, aj väčších rozmerov. Ďakujeme, že s nami chránite životné prostredie.

     • Educate Slovakia
      • Educate Slovakia

      • V piatok sa naši indonézski stážisti venovali deťom vo štvrtom ročníku. Tým sa ich spolupráca s našimi žiakmi skončila, no dúfame, že žiaci a rovnako aj stážisti budú mať príjemné spomienky na tento týždeň v znamení indonézskej kultúry a anglického jazyka.  Spoločná práca na hodinách a množstvo fotografií im budú pripomínať spoločne strávené chvíle. Aj stážisti sa mnoho naučili. A veru v slovenskej škole, triede, jedálni sa im mnohé veci páčili. Či už milé správanie našich žiakov, naše vyučovanie alebo jedlo v školskej jedálni. Ako sa sami vyjadrili, mnohému by sa žiaci v ich krajine mohli od nás učiť. Na pamiatku sme im venovali pero a tričko s  logom školy a knihu o krásach nášho regiónu. A hoci sa Fadhel, Dinda a Mayang rozlúčili so školou, v Sliači a v Sielnici zostali až do nedele v hosťovských rodinách, ktoré im pripravili pestré aktivity (snehové - lebo sneh v Indonézii nemajú). My rodine Bogackej, Dunčkovej a Lackovej veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu v projekte Educate Slovakia.  

       V rámci projektu Educate Slovakia sme v  našej škole včera privítali troch stážistov z pre nás exotickej krajiny - Indonézie. Počas týždňa strávia s našimi žiakmi niekoľko vyučovacích hodín, počas ktorých im predstavia svoju krajinu, kultúru a tradície, geografické a historické zaujímavosti Indonézie a to všetko v angličtine. Žiaci si formou hier, prezentácií, kvízov a workshopov zlepšia svoje jazykové zručnosti. V popoludňajších hodinách im na oplátku hostiteľské rodiny pripravia program, kde ich zoznámia so zaujímavosťami nášho regiónu.

        

     • Vyhodnotenie súťaže v hláskovaní - ANJ
      • Vyhodnotenie súťaže v hláskovaní - ANJ

      • Začiatkom januára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v hláskovaní nazvanej „Spelling bee“. Do školského kola postúpili tí najlepší zo skupinových kôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: kategória žiakov 5. ročníka a kategória žiakov 6. ročníka.

        
     • Medzinárodný turnaj v bedmintone
      • Medzinárodný turnaj v bedmintone

      •  V maďarskom meste Pécs sa dňa 11.- 13. januára 2019 uskutočnil medzinárodný turnaj družstiev v bedmintone v kategórii do trinásť rokov Nation to Nation. Turnaja sa zúčastnilo desať družstiev vrátane Slovenska.
      • ŠKD - Si online I

      • Do galérie ŠKD - Si online I boli pridané fotografie.

       10. 1. 2019 sa  v ŠKD uskutočnila v rámci prevencie ďalšia zaujímavá prednáška, tentokrát s Mgr. Holecovou „Si online I.“ Žiaci sa dozvedeli, že internet im môže prinášať poučenie, zábavu, umožňuje im vzájomnú komunikáciu, nadväzovanie kontaktov, ale na druhej strane tak ako v reálnom živote, aj na internete existujú nebezpečenstvá ako obťažovanie, zastrašovanie, získavanie citlivých informácií... Deti poučila, ako sa môžu účinne brániť pred týmito nástrahami.

     • Vianočná pošta
      • Vianočná pošta

      • Žiaci 5. ročníka sa zapojili do krásneho charitatívneho projektu Vianočná pošta s výzvou "Spravme Vianoce neznámym starkým!" Zmyslom projektu bolo potešiť seniorov v Domovoch dôchodcov. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. 
        

      • Osobnosti našej školy

      • Do galérie Osobnosti našej školy boli pridané fotografie.

       Srdečne gratulujeme našim žiačkam Karolíne Brozmanovej (5. A) a Vande Výboštekovej (7.A), ktoré boli v závere kalendárneho roka 2018 slávnostne ocenené na Zvolenskom zámku titulom „Osobnosť ZŠ A. Sládkoviča Sliač“. Obe žiačky sa pravidelne úspešne umiestňovali na popredných miestach v rôznych vedomostných a umeleckých súťažiach, zapájali do mimoškolských aktivít a podujatí, riešili zaujímavé projekty. Rovnako ďakujeme aj ich triednym učiteľom a vyučujúcim za pedagogické vedenie. Pevne veríme, že sa stanú príkladom aj pre ostatných žiakov a zožnú aj v budúcnosti podobné úspechy. Sme na Karolínu a Vandu pyšní.

       Mgr. Róbert Borbély, PhD. – riaditeľ školy a kolektív pedagógov

      • ŠKD - Vianočná besiedka

      • Do galérie ŠKD Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

       V predvianočnom období už tradične pripravujeme s deťmi v ŠKD Vianočnú besiedku.  Ani tento rok to nebolo inak a deti sa predviedli svojim rodičom bohatým vianočným programom. Všetci spoločne sme strávili odpoludnie vo veselej a sviatočnej atmosfére.
        

        

    • zatiaľ žiadne údaje