• Aktivity a súťaže

      • Slávik Slovenska - krajské kolo

      • Do galérie Slávik Slovenska - krajské kolo boli pridané fotografie.

       Krajské kolo 29. ročníka celoštátnej  súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019 sa konalo 29. mája v Poltári. Prežili sme tu nádherný deň s ľudovou piesňou v podaní víťazov jednotlivých kategórií zo všetkých okresov Slovenska.  Našu školu a okres Zvolen reprezentovala Júlia Kosturjaková, žiačka 5.A triedy,  ktorá sa v 2. kategórii umiestnila na  2. mieste. Júlii srdečne blahoželáme a ďakujeme.
       Za prípravu  ďakujeme pani učiteľke Vonkomerovej.
                                                                                                

      • Školské kolo v atletike - 1. stupeň

      • 27. mája 2019 sa konalo školské kolo v atletike žiakov 1. stupňa.
       Vyhodnotenie:
      • Deň finančnej gramotnosti

      • Do galérie Deň finančnej gramotnosti boli pridané fotografie.

       Dňa 23. mája 2019 sa uskutočnil na 1. stupni Deň finančnej gramotnosti, ktorý bol zameraný na hodnotu peňazí v živote človeka a na to, aby sa žiaci vedeli orientovať vo svete peňazí.V 1.a 2. ročníku žiaci diskutovali o výmennom obchode, ale aj o tom, čo ľudia používali ako platidlo pred používaním peňazí, o kupovaní pomocou peňazí. Rozprávali sa o používaní eura na Slovensku a v krajinách eurozóny. Žiaci si vyrobili vlastné mince, ktoré si pomenovali. Potom na trhovisku predávali a kupovali predmety, ktoré zaplatili vlastnými mincami. Mali veľkú radosť z toho, že si mohli predmety , ktoré si kúpili zobrať domov. V závere si zhotovili plagát, na ktorý si prilepili mince a vymysleli názov plagátu.Žiaci 3. a 4. ročníka si priniesli mince a peniaze z iných štátov eurozóny alebo peniaze, ktoré sa používali v minulosti na území Slovenska. Zistili, že peniaze sa menili a vyvíjali. Diskutovali o tom, že v ktorých štátoch je možné platiť  eurami. Potom navrhovali eurobankovky, z ktorých si zhotovili plagát. Svoje vedomosti využili pri riešení úloh v pracovných listoch.

      • ŠKD - Bezpečne na cestách a po chodníku

      • Do galérie ŠKD - Bezpečne na cestách a po chodníku boli pridané fotografie.

       V dňoch 23.a 24.mája 2019 sme mali v ŠKD teoretickú prípravu dopravnej výchovy pod názvom Bezpečne na cestách a po chodníku. Zopakovali sme si dopravné značky, riešili sme dopravné situácie a zamerali sme sa hlavne na jazdu na bicykli. V júni nás čaká praktická časť dopravnej výchovy - jazda na bicykli po cestnej komunikácii. Je potrebné dôkladne sa pripraviť, aby sme predchádzali kolízii a úrazom. Niektoré deti veľmi pekne reagovali pri riešení dopravných situácií a určovaní dopravných značiek.

        

      • Atletika - okresné kolo

      • Do galérie Atletika - okresné kolo boli pridané fotografie.

       21. mája 2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola v atletike starších žiakov .
       Z 10 ZŠ vo Zvolene v súťaži družstiev „ súťažilo 10 chlapcov – 1 chlapec - 2 disciplíny + štafeta“ získali naši 2. miesto so 703 bodmi, čím prekonali starý školský rekord o 43 bodov z roku 2011.
        
       Výsledky jednotlivcov:
        
       Skok do výšky:  
       1. miesto           Farkaš Vasil         160 cm
       2.miesto            Fedor Adam       150 cm
        
       Beh na 1000 m
       2. miesto           Skučka Miroslav        3:14,81
        
       Hod kriketkou
       2. miesto           Suchý Simeon      64,58 m
        
       Štafeta 4x50 m
       2. miesto          Škombár Samo, Farkaš Vasil, Varga Roman,
        
       Našu školu bude reprezentovať na kraji v Banskej Bystrici Vasil Farkaš v skoku do výšky. Všetkým oceneným žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
        

     • Zber (ne)potrebného ošatenia a hračiek
      • Zber (ne)potrebného ošatenia a hračiek

      • Milí žiaci! V týždni od 20.  do 24. mája 2019 bude prebiehať na našej škole zber (ne)potrebného ošatenia, hračiek, školských pomôcok pre Charitu Sliač. Zabalené veci odovzdajte na vrátnici školy.        
      • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

      • Do galérie Zber papiera boli pridané fotografie.

       Od 8. – 18. apríla 2019 prebiehal na našej škole jarný zber papiera.  


       Vyhodnotenie jarného zberu papiera v školskom roku 2018/2019

       TRIEDY

       1. miesto            1.C                777,50 kg

       2. miesto            1.A               438, 50 kg

       3. miesto            2.B               418,50 kg
        

       JEDNOTLIVCI

       1. miesto       Adam Sliacky                 1.C       172 kg

       2. miesto       Kristína Balážová        1.C       158 kg

       3. miesto       Daniela Bajčiová          3.A       152 kg

       4. miesto       Jakub Soukup              4.B       150 kg

       5. miesto        Aneta Franková          1.C       127 kg

       6. miesto        Hugo Gregor                1.B        115 kg

        

        

      • Beseda "Obchod s ľuďmi"

      • Do galérie Beseda "Obchod s ľuďmi" boli pridané fotografie.

       17. mája 2019 sa v triedach 9. ročníka uskutočnila beseda na tému „Obchod s ľuďmi“. Beseda priblížila žiakom danú problematiku a lektormi Sylviou Tichou (CPPPaP ZV) a inšpektorom Jozefom Michalíkom (Mestská polícia Zvolen) boli upozornení aj na rôzne nástrahy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť.

      • Sládkovičova lipa

      • Do galérie Sládkovičova lipa boli pridané fotografie.

       Dňa 14.5.2019 sa v Základnej škole v Hrochoti uskutočnil 9. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3.B Gregor Sedliak, 3.C Adela Púpalová a žiačky 5.A Nina Ondrušková a Juliana Kosturjaková. Gregor sa so svojím prednesom prózy umiestnil na 2. mieste v kategórii 3.- 4. ročník a Adelka získala za prednes poézie v rovnakej kategórii 1. miesto a postup do celoslovenského kola súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča, ktorá sa bude konať 4.11.2019 v Radnici v Banskej Bystrici. Prítomní hostia a porotcovia (p. Mária Reháková, p. Juraj Sarvaš, p. Marcel Páleš) ocenili výkony našich žiakov, za čo im patrí aj naše poďakovanie za úspešnú reprezentáciu sliačskej základnej školy.

     • Slávik Slovenska 2019 - okresné kolo
      • Slávik Slovenska 2019 - okresné kolo

      • 10. mája sa vo Zvolene uskutočnilo okresné kolo 29. ročníka celoštátnej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019.
     • Modrý gombík
      • Modrý gombík

      • Žiacka školská rada pri ZŠ Andreja Sládkoviča v Sliači sa zapojila do  celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK. 
       Účel zbierky: pomoc deťom na východnej Ukrajine. 
        
     • Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 1. stupeň
      • Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 1. stupeň

      • Dňa 21.3.2019 sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž Klokan. Najlepšie umiestnenie dosiahli títo žiaci:
        
      • ŠKD - Zippyho kamaráti

      • Do galérie ŠKD - Zippyho kamaráti boli pridané fotografie.

       Rovesnícke učenie podľa programu Zippyho kamaráti v ŠKD Komunikácia – Kto nám môže pomôcť?
       Občas potrebujeme, aby nám niekto pomohol, utešil nás, alebo nám poradil. Môže byť ale ťažké o to požiadať. Spolu so Zippym sme sa naučili dobré spôsoby, ako požiadať o pomoc. Vysvetlili sme si, že niekedy, keď máme problém, nepožiadame o pomoc z mnohých dôvodov. Zdôraznili sme si, že aj keď je pre nás niekedy ťažké požiadať o pomoc, je väčšia šanca, že nás druhí pochopia a pomôžu nám, ak sa o to pokúsime. Ak sa nepokúsime komunikovať, je pre ostatných ľudí veľmi ťažké pochopiť, čo sa deje. Spoločne sme si zahrali hru, v ktorej sme hľadali spôsoby, ako požiadať o pomoc a prijať ju v zložitých situáciách. Žiaci si zo škatuľky vyberali čísla, pričom každé číslo zodpovedalo jednej zo situácií, v ktorých môže byť náročné požiadať o pomoc. Vysvetlili sme si, že pri každom probléme by sme si mali najprv premyslieť, kto by nám mohol pomôcť a nájsť spôsob, ako požiadame o pomoc. Každé dieťa si následne vytvorilo svoje „kruhy pomoci“.

    • zatiaľ žiadne údaje