• Aktivity a súťaže

     • Oznam vedúcej školskej stravovne
      • Oznam vedúcej školskej stravovne

      • Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
       Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume určenej podľa VZN č. 3/2019 čl. 5 školské jedálne nasledovne:
       a)    za obed pre žiaka I. stupňa                                                           1,21 €
       b)    za obed pre žiaka II. stupňa                                                          1,30 €
       c)    paušálny mesačný príspevok pre žiaka ZŠ na réžijné náklady          1,00 €

     • zatiaľ žiadne údaje