• Aktivity a súťaže

      • Európsky deň jazykov

      • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

       26. september 2019 - Európsky deň jazykov

           Od roku 2001 je 26. september venovaný oslavám jazykov. Cieľom je motivovať Európanov zo 47 členských krajín rôzneho veku k učeniu sa cudzích jazykov, a tým dosiahnuť väčšie interkultúrne porozumenie. Osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie. Európsky deň jazykov je o cudzích jazykoch a kultúrach, v cudzích jazykoch a pre všetkých, ktorí ich chcú spoznávať.
           V tomto duchu sa niesol aj štvrtok 26. septembra na našej škole. Na prvom stupni sa žiaci 2. - 4. ročníka zoznámili s jazykmi, ktoré sa u nás vyučujú - s ktorými sa už stretli alebo sa ešte len stretnú.
           Na stanovišti anglického jazyka si žiaci zopakovali, kde leží Veľká Británia, aké je jej hlavné mesto, spoznali tiež typické jedlá, "zoznámili sa" s niektorými populárnymi osobnosťami a pamiatkami. Na stanovištiach si zopakovali farby, ľudské telo, čísla, časti domu, poskladali vlajku VB a USA a v krátkom kvíze si precvičili aj iné slovíčka a gramatiku, ktoré sa na hodinách anglického jazyka preberajú. Po splnení úloh dostali sladkú odmenu a mali možnosť ochutnať populárne arašidové maslo.
           S najväčším štátom sveta a jeho jazykom - ruštinou, sa žiaci stretávajú asi najmenej. V tento deň však mali možnosť vyskúšať si, ako sa píše azbukou, dokonca sa v nej podpísať. Súčasne sa o Rusku dozvedeli veľa zaujímavostí. Medzi najpopulárnejšie patrilo ich atypické známkovanie. Žiaci skladali skladačky, hrali sa s pexesom a obdivovali matriošky, ktoré si mohli rozkladať a skladať.  
           Počas návštevy nemeckého stanovišťa sa žiaci najskôr oboznámili so základnými údajmi tohto štátu, známymi osobnosťami, krásnymi miestami, ale aj typickými jedlami. Samotný nemecký jazyk si aj sami vyskúšali - skladali vlajku a štátny znak Nemecka, správne priraďovali obrázky nemeckých jedál. Tiež sa pohrali s nemeckou abecedou a vyhľadávali pojmy v slovníku. Na poslednom stanovišti porovnávali, ako sa dané slovo píše a vyslovuje v slovenskom a nemeckom jazyku.
           S rodnou slovenčinou a nám najbližším jazykom češtinou, sa žiaci stretli na spoločnom stanovišti. Ich úlohou bolo priradiť k českým výrazom ich slovenský preklad. Zoznámili sa tiež so štátnymi symbolmi oboch krajín a ich tradičnými jedlami. Mapy oboch krajín skladali vo forme puzzle a v pexese sa naučili rôzne české pozdravy.
           Žiaci druhého stupňa mali možnosť si trochu zacestovať. Prvá cesta smerovala do 3 krajín západnej Európy - Írska, Holandska a Nemecka, kde boli aj v troch jazykoch – angličtine, holandčine a nemčine, privítaní. Z prezentácie sa o krajinách dozvedeli informácie z geografie, histórie, kultúrneho a spoločenského života, ako aj veľa zaujímavostí. Formou kvízu si vedomosti overili. Skladali puzzle, priraďovali názvy národných jedál, naučili sa základné frázy v holandčine, či "lámali" jazyky v anglických jazykolamoch. Mohli detailne preskúmať euromince či si zatancovať tradičný írsky tanec.
           Ďalšia zastávka - krajiny južnej Európy a Turecko. Prostredníctvom krátkeho filmu sa žiaci zoznámili s Portugalskom, Španielskom, Talianskom, Tureckom a Cyprom. Neskôr hľadali slovíčka jednotlivých jazykov, počúvali po španielsky hovoriacu Rebecu Valverde z 9. A. Prezreli si jej šlabikár, španielske knihy, encyklopédie, učili sa písať slová a vety. Na ďalších stanovištiach skladali pexeso, riešili tajničku, priraďovali názvy futbalových klubov k mestu či pôvodné bankovky k názvu štátu. Najväčšiu zábavu zažili žiaci pri priraďovaní talianskych cestovín k ich názvom. Atmosféru dopĺňali ukážky ovocia, potravín a suveníry z daných krajín Stredomoria a ochutnávka španielskeho pesta.
           Moskva, azbuka, typické suveníry, skladanie vlajky a najkrajšie mesto sveta - Petrohrad, čakali  na predposlednej zastávke - v pobaltských štátoch a Rusku. Žiaci sa tiež oboznámili s ich charakteristikou, prírodnými podmienkami, históriou, kultúrou, pamiatkami a typickými znakmi. Mali možnosť pozrieť si 5 prezentácií s ruským a slovenským komentárom a vypočuť hymny Ruska, Estónska, Lotyšska a Litvy.
           Svoju cestu zakončili v krajinách tak podobným rečou a zvykmi nášmu Slovensku. Češtinu, poľštinu a srbčinu mohli hravou formou porovnať s našou slovenčinou. Žiaci spájali české príslovia s tými slovenskými, hľadali tiež podobné, rozdielne a totožné slová v týchto 2 jazykoch. Časť Srbska - Vojvodinu im starší žiaci predstavili v prezentácii a zasmiali sa a tiež trochu potrápili na poslednom stanovišti, keď bolo ich úlohou rozlúštiť poľské výrazy.
           Škola nie je len o klasickom učení sa nad knihami. Žiaci odchádzali trochu unavení, ale určite spokojní a plní pozitívnych dojmov a nových informácií. Ďakujeme vyučujúcim za ich skvele pripravené stanovištia a žiakom, ktorí na jednotlivých stanovištiach pomáhali. Tešíme sa na Vás všetkých o rok!


       Mgr. Miroslava Borbélyová

        

      • ŠKD - Európsky týždeň športu

      • Do galérie ŠKD - Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

       Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.  Snažíme sa deti viesť k fyzického pohybu a  k tomu, aby sa venovali nejakému športu aj mimo hodín telesnej výchovy. Pani vychovávateľky počas celého týždňa pripravili športovo-pohybové aktivity napr. prekážkovú štafetu, naháňačku s úlohami, vytrvalostný beh s prekážkami, doplnkové športové hry.
       Týmito aktivitami sme prispeli k šíreniu a propagácii myšlienky aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu.
        

        

     • V KRAJINE REMESIEL 2019
      • V KRAJINE REMESIEL 2019

      • V rámci odovzdávania cien súťažnej prehliadky V krajine remesiel 2019 vyhlásili aj ocenených pedagógov, ktorí nemalou mierou prispievajú k tomu, aby v žiakoch vzbudili záujem o tradičné remeselné techniky. V tomto ročníku  ocenenia získala aj naša pani učiteľka Mgr. Olinka Vonkomerová,
        

     • Do školy na bicykli
      • Do školy na bicykli

      • Naša škola sa každoročne zapája do kampane Do školy na bicykli. Aj v tomto školskom roku v týždni od 16. – 20. septembra 2019  prišlo do školy na bicykli za týždeň 287  detí.                                             

        

     • Školské kolo v cezpoľnom behu
      • Školské kolo v cezpoľnom behu

      • 26. septembra 2019 sa na našej škole ukutočnilo školské kolo v cezpoľnom behu starších žiakov. Súťažili chlapci a dievčatá. A tu sú výsledky:
      • ŠKD - Čistenie prameňov a ekohry

      • Do galérie ŠKD - Čistenie prameňov a ekohry boli pridané fotografie.

       Ako každý rok v septembri, tak aj tento, sme si s deťmi ŠKD spravili vychádzku do kúpeľov spojenú s čistením prameňov a ekohrami. Počasie nám prialo a pani vychovávateľka Mgr. Monika Sekerešová si pripravila pre deti zaujímavé hry, ktoré vyvrcholili rozdávaním sladkých odmien. Deti s nadšením čistili pramene, zabavili sa a obdivovali krásy jesennej prírody. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu kúpeľov.

        

     • Úspechy našich žiakov v lukostreľbe
      • Úspechy našich žiakov v lukostreľbe

      • Vrcholom 3D lukostreleckej sezóny boli Majstrovstvá Európy HDH-IAA 2019, ktoré sa tento rok konali vo Varíne na Slovensku. Preteku sa zúčastnilo viac ako 500 lukostrelcov z 15tich krajín.

     • Naše úspechy v bedmintone
      • Naše úspechy v bedmintone

      • V slovinskom meste Mirna sa uskutočnil medzinárodný bedmintonový turnaj Slovenia Youth International 2019. Na turnaji sa zúčastnilo  v troch kategóriách 150 hráčov z jedenástich krajín.
        
     • NOVÉ: Triedne schôdzky rodičovského združenia
      • NOVÉ: Triedne schôdzky rodičovského združenia

      • Milí rodičia!
       Dňa 12. septembra 2019 o 16,30 hod. sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vašu účasť.

       V triedach prebehne voľba zástupcu za rodičov do rady školy. Záujemcovia o členstvo v rade školy na doplnenie chýbajúceho člena sa môžu prihlásiť v kancelárii riaditeľky školy do 12.09.2019 do 14:00 hod.

        

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

      • Do galérie Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

       Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutočnilo v pondelok 2. septembra 2019 pre nepriaznivé počasie v športovej hale. Po letných prázdninách sme sa stretli oddýchnutí a plní zážitkov, ale aj zvedaví na spolužiakov, pani učiteľky a všetko nové, čo sa naučíme. Slávnostným príhovorom za prítomnosti hostí: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubice Balgovej, primátorky mesta, Ing. Jozefa Žabku, prednostu MsÚ, plukovníka Ing. Martina Kuterku, veliteľa Taktického krídla generálmajora Otta Smika Sliač, PaedDr. Alice Hanckovej, PhD., riaditeľky ZUŠ v Sliači a Mgr. Martiny Kuzmovej, predsedníčky celoškolského výboru Rodičovského združenia, otvorila nový školský rok riaditeľka školy Mgr. Alžbeta  Krúpová.

     • zatiaľ žiadne údaje