• Aktivity a súťaže

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

      • Jesenné prázdniny sú od  30. októbra 2019 do 31. októbra 2019. Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok  4. novembra 2019.
     • Okresná súťaž v bedmintone
      • Okresná súťaž v bedmintone

      • V okresnej súťaži školských družstiev v bedmintone v kategórii chlapcov reprezentovali našu školu žiaci: Matej Šoóš, Andrej Suchý, Tomáš Protus a Patrik Lupták. Matej Šoóš a Andrej Suchý sa umiestnili na 1.mieste a postúpili do regionálneho kola.

      • V krajine remesiel 2019

      • Do galérie V krajine remesiel 2019 boli pridané fotografie.

       Ľudová kultúra je súčasťou vývinu tradície, kultúry a umenia každého národa.

       V KRAJINE REMESIEL 2019
        
       Vyhlasovateľom a organizátorom tejto celoslovenskej súťaže je Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava. 7. ročník tejto súťažnej prehliadky potvrdil, že remeslo a ľudová tradícia majú nezastupiteľné miesto i medzi deťmi.
       Do súťaže bolo prihlásených 369 prác. V kategórii Nite nebláznite, kolektív  našich žiakov získal 2. miesto vo vekovej kategórii 12 - 15 rokov. Sú to žiaci z deviatych ročníkov, ktorí navštevujú predmet regionálna výchova.
       Z 9.A triedy :
       David Barta, Amália Farkašová, Adriana Bučeková, Viktória Fikusová a náš bývalý žiak Tomáš Janešík,
       z 9.B triedy:
       Tomáš Gajdoš, Júlia Kubíková a Lucia Lacková
       Do súťaže boli odoslané ich práce pod názvom Taštičky, ktoré boli vyrobené zápästkovou technikou, pod vedením pani učiteľky Mgr. O. Vonkomerovej.
       Ocenenie si žiaci prevziali v Košiciach 10. októbra, kde bola vyhodnotená súťaž a zároveň otvorená výstava prác žiakov. K tomuto úspechu žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


        

        

      • ŠKD - Blahoželanie jubilantom

      • Do galérie ŠKD - Blahoželanie jubilantom boli pridané fotografie.

       Dievčatá  ŠKD pod vedením p. Groves sa zúčastnili vystúpenia v sobášnej sieni pre jubilantov mesta Sliač. Uvili im kytičku z krásnych slovenských piesní. Počas vystúpenia si mnohí s dievčatami spievali ľudové piesne. Po programe dievčatám poďakovali za krásny program.

        

     • Skrátené vyučovanie
      • Skrátené vyučovanie

      • Vo štvrtok 17.10.2019 bude vyučovanie skrátené z dôvodu výkopových prác v spojovacej chodbe vedľa školskej knižnice. Výchovná činnosť v ŠKD bude prebiehať v normálnom režime.
       1. stupeň končí po 4. vyuč. hodine
       2. stupeň končí po 5. vyuč. hodine
      • ŠKD - Záložka do knihy spája školy

      • Do galérie ŠKD - Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

       Deti ŠKD Pramienok sa zapojili do 10. ročníka ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU Záložka do knihy spája školy : List za listom - baví ma čítať.
       Našou partnerskou školou sa stala Základná škola a Materská škola Ledčice.
        Keďže deti vyrobili množstvo záložiek, tak stanovený počet  pošleme  do partnerskej školy  a ostatné zanesieme do Domu seniorov  Amicus pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
       Dúfame, že  námety na záložkách sa budú všetkým páčiť a budú motivovať k intezívnejšiemu čítaniu.
       Tatiana Groves, vedúca ŠKD
           

        

      • Erasmus Days 2019

      • Do galérie Erasmus Days 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 10.-11.10.2019 sa na našej škole uskutočnili oslavy dňa ErasmusDays 2019.
       Žiaci 8. a 9. ročníka predstavili formou prezentácií mladším žiakom (5.-7. ročníka) ciele  projektov ERASMUS+. Podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z realizácie minuloročných projektových stretnutí v projekte WATER  u nás a v zahraničí (Poľsko, Česko) a vo  Francúzsku. Zároveň žiakom predstavili hlavné ciele nových pripravovaných projektov Erasmus+.
       Súčasťou aktivít bolo aj hlasovanie o logá nových projektov. Logá – výtvarné práce našich žiakov sú vystavené na nástenkách na chodbe v B- bloku.
       Erasmus + je vzdelávací program Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania.
       Veríme, že aj ďalšie projekty Erasmus+ prinesú našim žiakov nové skúsenosti a zážitky, spoznanie krajín a hlavne nadviazanie celoživotných priateľstiev.  A. Lisičanová
        

        

      • Literárno-náučná exkurzia 7. ročníka

      • Do galérie Literárno-náučná exkurzia 7. ročníka boli pridané fotografie.

           Žiaci 7. ročníka sa 2. októbra 2019, spoločne so svojimi triednymi pani učiteľkami,  zúčastnili literárno-náučnej exkurzie v Martine a okolí.
           Ako prvý navštívili Hrad Strečno. Ide o hrad nachádzajúci sa na vysokom brale nad obcou Strečno a riekou Váh. Tvorí hradný komplex spoločne so zrúcaninou Hradu Starhrad, ktorý leží na opačnom brehu Váhu. Potom, ako vystúpili po strmých schodoch, vstúpili do pravekej dediny Paseka. Tu si mohli prezrieť drevené domčeky so slamenými strechami typické pre stredovek. Domčeky boli postavené z dreva a tŕnia. Ide o ukážku tradičných remesiel. Po krátkej prehliadke pokračovali až k hradu, kde ich privítala pani sprievodkyňa. Tá im sprístupnila priestory hradu, ktorého súčasťou je hlavná veža, kaplnka, severný palác a cisterna. Žiaci mohli vidieť stredoveké nádoby a nálezy, ktoré boli objavené v okolí hradu. Dozvedeli sa mnoho informácií o tom, ako a kedy hrad vznikol, ako vyzeral kedysi a dnes, ako aj to, že jeho vlastníkom bol aj Matúš Čák Trenčiansky. Všetci mohli vstúpil do hradnej kuchyne, prezrieť si mučiareň a pokochať sa nádherným výhľadom z hradnej veže.
           Ďalšou zastávkou bolo Múzeum slovenskej dediny v Jahodnej na okraji Martina. Ide o prírodný skanzen s ukážkami tradičnej slovenskej stavebnej kultúry. Žiaci boli prevedení priestormi múzea, mohli vstúpiť do mnohých stavieb: tradičná škola z Petrovíc, stavby domčekov z rôznych slovenských regiónov, kostol či dielňa na výrobu klobúkov a látok. Oboznámili sa aj s prístrojmi, ktoré ľudia na dedinách kedysi používali pri rôznych prácach okolo domu.
           Na ceste späť mali žiaci ešte jednu zastávku v Martine, ktorý je sídlom Matice slovenskej.
           Všetkým žiakom, ako aj pani učiteľkám, sa exkurzia veľmi páčila. Mnohí z nich prehliadky zaujali natoľko, že sa pýtali aj doplňujúce otázky.    
       Ďakujeme za nádherné zážitky a tešíme sa na ďalšie miesta Slovenska, ktoré budeme môcť navštíviť a spoznať.
        

          

      • ŠKD - Ukážka karate pre deti

      • Do galérie ŠKD - Ukážka karate pre deti boli pridané fotografie.

       V piatok 4.10.2019 do ŠKD zavítal pán Ing. Juraj Poništ zo zvolenskej  školy karate. Žiakom predviedol ukážky karate a tí odvážnejší mali príležitosť odskúšať si toto bojové umenie priamo na sebe. Karate zaujalo nejedno dieťa. Kto by ho ale chcel trénovať aktívne, musí sa prihlásiť do Školy karate Dokan.

        

     • Ďalší úspešný žiak našej školy
      • Ďalší úspešný žiak našej školy

      • Dávid Ondrášik zo 4.B triedy sa vo voľnom čase venuje tenisu. Dôkazom toho, že sa mu darí a tenis hrať vie, je aj úspech, ktorý dosiahol.
       Tenisové družstvo, ktorého bol Dávid súčasťou,  získalo 1. miesto v celoslovenskom finále. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
      • Literárna exkurzia Brezno

      • Do galérie Literárna exkurzia Brezno boli pridané fotografie.

       Dňa 3.10.2019 navštívili žiaci piatych ročníkov v rámci literárnej exkurzie múzeum a hrob Sama Chalupku v Hornej Lehote. Všetkých zaujala prehliadka Bystrianskej jaskyne a prednáška o netopieroch. Na záver bol zabezpečený vstup do Horehronského múzea v Brezne, kde si žiaci mali možnosť pozrieť dobové oblečenie. Exkurziu spríjemňovalo pekné slnečné počasie, ktoré dotváralo príjemný pohľad na idylickú horehronskú krajinu.
        

        

      • Projekt Diverzita

      • Začiatkom tohto roku bol podaný projekt ZŠ A. Sládkoviča Sliač v rámci programu Erasmus+ so zameraním na medzinárodné vzdelávacie mobility zamestnancov školy. Projekt s názvom DIVERZITA –  Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite je zameraný na odborné a metodické štruktúrované kurzy, ktoré absolvujú naši 10 pedagógovia vo 8 krajinách EÚ so zameraním na inklúziu a prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; ako aj na problémové správanie žiakov a odstraňovanie edukačných bariér.

       Projekt bol v týchto dňoch v náročnom výberovom konaní podporený sumou 26.500 EUR z prostriedkov Európskej únie.

       Realizáciou projektových aktivít a následnou aplikáciou nadobudnutých poznatkov a zručností do vyučovania by malo dôjsť k neustále sa zlepšujúcej sociálnej klíme v škole v jednotlivých triedach; k vyučovaniu založenom na partnerstve žiak - učiteľ; k rešpektovaniu kultúrnej a sociálnej inakosti.

       Róbert Borbély, autor projektu

     • zatiaľ žiadne údaje