• Aktivity a súťaže

     • Polročné prázdniny
      • Polročné prázdniny

      • Polročné prázdniny sú v pondelok 3. februára 2020. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu sa začne v utorok 4.2.2020.

        
     • Ďalší úspech našich bedmintonistov
      • Ďalší úspech našich bedmintonistov

      • 30.1.2020 sa uskutočnilo regionálne kolo v bedmintone. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci - Matej Šoóš z 9.B a Andrej Suchý zo 6.B triedy. Chlapci boli opäť úspešní a umiestnili sa na 1. mieste. Víťazom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Sociálne podnikanie na hodine matematiky
      • Sociálne podnikanie na hodine matematiky

      • Dňa 23.1.2020 žiaci 9.B absolvovali netradičnú hodiny matematiky.  Zúčastnili sa webinára, venovaného 
       projektu SIR (Social Innovation Relay), ktorý ich oboznámil s témou sociálneho podnikania.
        

     • Zber drobného elektroodpadu
      • Zber drobného elektroodpadu

      • Od 4. – 15. februára 2020 bude prebiehať v našej škole zber drobného elektroodpadu (drobný elelektroodpad je taký, ktorý žiak dokáže priniesť do školy sám). Elektroodpad treba priniesť pánovi školníkovi.
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo
      • Šaliansky Maťko - okresné kolo

      • Dňa 22.01.2020 sa v priestoroch CVČ Domino Zvolen uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu reprezentovali dve žiačky.
        
     • Medzinárodný turnaj družstiev v bedmintone
      • Medzinárodný turnaj družstiev v bedmintone

      • V maďarskom meste Pécs sa uskutočnil medzinárodný turnaj družstiev v bedmintone hráčov do trinásť rokov. Predstavilo sa tu osem krajín vrátane Slovenska. Trikolóru Slovenska obhajovali aj žiaci našej školy a hráči bedmintonového krúžku Andrej Suchý a Sarah Antónia Suchá.

     • Súťaž o ihrisko Žihadielko
      • Súťaž o ihrisko Žihadielko

      • Milí rodičia, prispejte aj vy svojím hlasom k tomu, aby sme mali na Sliači krásne ihrisko pre naše deti.

       Mesto SLIAČ sa zapojilo do súťaže o ihrisko ŽIHADIELKO!
       Spoločnosť LIDL odštartuje od 13.januára do 29.februára posledné hlasovanie o rozprávkové ihrisko! A my ho v Sliači chceme! Buďme usilovní ako včielky a hlasujme spolu každý deň. Za všetky deti ďakujeme! Spolu s Vami totiž formujeme naše mesto.

     • Ozdravovací pobyt ostrov Pag
      • Ozdravovací pobyt ostrov Pag

      • Aj v tomto roku organizuje naša škola pre žiakov letný ozdravovací pobyt pri mori na ostrove Pag v termíne od 6. - 14. júna 2020 v hoteli Belveder. Cena pobytu je 335 eur.
       Bližšie info :
     • Oznámenie o zmene poplatku za ŠKD
      • Oznámenie o zmene poplatku za ŠKD

      • Riaditeľstvo ZŠ A. Sládkoviča v Sliači  oznamuje, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č.03/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač, mení výšku poplatku za ŠKD s účinnosťou od 1.1.2020  na 12 eur mesačne.
     • Novoročný turnaj v bedmintone
      • Novoročný turnaj v bedmintone

      • V hale sa dňa 10.1. 2020 uskutočnil novoročný turnaj žiakov našej školy v bedmintone.
       V súťaži 1.- 4. ročníkov sa v kategórii dievčat umiestnila na 1.mieste Michaela Cejzlová zo 4.A triedy a v kategórii chlapcov Patrik Lupták zo 4.C triedy.
     • Obvodné kolo vo florbale chlapcov
      • Obvodné kolo vo florbale chlapcov

      • 9. januára 2020 sa odohralo obvodné kolo vo florbale chlapcov. Družstvo chlapcov našej školy sa umiestnilo na 2. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Pánovi učiteľovi Ištvánovi ďakujeme za prípravu chlapcov.

      • Novoročný turnaj v minifutbale žiakov 1. stupňa

      • Do galérie Novoročný turnaj v minifutbale žiakov 1. stupňa boli pridané fotografie.

       Družstvo chlapcov 1. stupňa sa zúčastnilo novoročného turnaja v minifutbale, ktorý organizovalo Centrum voľného času Domino vo Zvolene. Chlapcom sa darilo a obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

     • zatiaľ žiadne údaje