• Aktivity a súťaže

     • INFORMÁCIE MŠVVaŠ - aktuálna situácia v školstve v SR
      • INFORMÁCIE MŠVVaŠ - aktuálna situácia v školstve v SR

      • Na základe pokynov MŠVVaŠ SR zostávajú školy zatvorené až do odvolania.
       Testovanie deviatakov nebude. Prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája 2020, potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie pohovory na stredné školy budú najneskôr do 30. júna 2020.
       Zápis do prvého ročníka sa uskutoční po 15. 4. 2020 v budove ZŠ bez prítomnosti dieťaťa. O presnom termíne budeme včas informovať. Zápis je možné urobiť elektronicky a prihláška je na stránke školy v hornom menu. V tomto období vás žiadame, aby ste uprednostnili elektronickú formu zápisu.
       Tieto usmernenia sa môžu meniť podľa pokynov MŠVVaŠ, preto vás prosíme, aby ste naďalej sledovali našu stránku školy.

       Rozhodnutie ministra školstva

      • ŠKD - Lesná škôlka - zážitkové učenie

      • Do galérie ŠKD - Lesná škôlka - zážitkové učenie boli pridané fotografie.

       Dňa 5.3.2020 sa v ŠKD uskutočnil workshop Lesná škôlka - zážitkové učenie. Skúsení sokoliari majstra Vagana hravou formou priblížili deťom samotnú prírodu a život v nej. Až pri týchto aktivitách sme pochopili význam slova zážitkové učenie, pretože pre deti to bol neskutočný zážitok, keď vkladali ruku do škatule a nevedeli, čo v nej je, keď im po hlavách skákal malý dravec, keď mohli pohladkať orla skalného. To všetko bol zážitok aj pre samotné pani vychovávateľky. Deti boli disciplinované a počúvali pokyny. Táto akcia sa nám veľmi páčila a môžem ju zhodnotiť ako jednu z najlepších.Mgr. Mária Holubková

      • Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov MŠVVaŠ SR vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

      • Usmernenie MŠVVŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6.3.2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva v tomto znení:

      • Sadovo. Jarný rez stromčekov

      • Do galérie Sadovo. Jarný rez stromčekov boli pridané fotografie.

       Dňa 5.3. 2020 sa v rámci projektu SadOvo, ktorého súčasťou je aj naša škola, uskutočnilo v areáli školy jarné ošetrenie mladých stromčekov. Jarný rez  stromčekov sa konal pod odborným dohľadom odborníka z TU  Zvolen  Bruna Jakubca. Z desiatich stromčekov zasadených minulú jeseň aj napriek starostlivosti tri  vyschli. Pravdepodobným  dôvodom ich vyschnutia bolo  poškodenie koreňového systému hryzcami.
       Žiaci  tretieho ročníka si mohli za pomoci pána Jakubca opäť vyskúšať rez na mladých stromčekoch, zatretie rezu, určenie vhodného miesta na rez a tvarovanie koruny. Zároveň si zopakovali časti stromu, rozpoznávanie pôvodnej plánky  a zaštepenej časti stromčeka, spôsob upevňovania stromčeka k opornému stĺpu. Naučili sa, aký je rozdiel medzi  kvetnými púčikmi a rastovými púčikmi, medzi jabloňami a hruškami podľa tvaru púčikov. Tiež sa dozvedeli, v ktorej časti  je vhodné stromček skracovať, čo spôsobuje slabý rast stromu, ktorý zo stromčekov vyrástol najviac, ktorý rástol veľmi slabo. Väčšina žiakov so záujmom sledovala jeho výklad  a aktívne sa zapájala do praktických činností, ktoré im boli umožnené.
       Mgr. Renata Martinská
       Foto:  Archív CEEV ŽIVICA

      • ŠKD - Kráľ a kráľovná čitateľov

      • Do galérie ŠKD - Kráľ a kráľovná čitateľov boli pridané fotografie.

       Dňa 6.3.2020 sa deti 3. a 4.ročníka ŠKD zúčastnili v MsKS vyhodnotenia čitateľskej súťaže za rok 2019. Kráľovnou čitateľov sa stala žiačka 8. ročníka Bianka Michalcová a kráľom čitateľov Matúš Moravčík. Deti sa oboznámili s knihami, ktoré prečítali a na záver si zahrali rozprávkové pexeso. Ďakujeme za peknú akciu a kráľom čitateľov  blahoželáme.

      • Vznik jazyka a písma

      • Do galérie Vznik jazyka a písma boli pridané fotografie.

       Podujatie Vznik jazyka a písma v Mestskej knižnici na Sliači bolo určené šiestakom. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií - ako vznikalo písmo, aké druhy písma poznáme, čo sú hieroglyfy, čím sa písalo kedysi.

      • ŠKD - Finančná gramotnosť

      • Do galérie ŠKD - Finančná gramotnosť boli pridané fotografie.

       V dňoch 3.3.2020 a 4.3.2020 si pani vychovávateľka Mgr. Mária Holubková pripravila pre deti besedu na tému Finančná gramotnosť. Prostredníctvom prezentácie sa deti naučili niečo o finančnej gramotnosti a formou súťaže mohli predviesť svoju šikovnosť, či sa v oblasti čísel vyznajú. Všetkým deťom patrí veľká pochvala, keďže aktívne sa zapájali nielen staršie deti, ale aj prváci, ktorí toho veľa vedeli. Beseda sa vydarila a súťažiaci si odniesli sladkú odmenu.

     • HLASOVANIE
      • HLASOVANIE

      • Milí rodičia!
       Naša škola sa na portáli zahrada.sk zúčastňuje súťaže o ovocné dreviny. Prosíme o Vašu účasť pomocou hlasovania ,,páči sa mi to". Potrebná je registrácia na www.zahrada.sk, avšak ak ste registrovaní na www.modrastrecha.sk  či www.mojasvadba.sk,  môžete použiť svoje prihlasovacie údaje aj na www.zahrada.sk  a nemusíte sa nanovo registrovať.
        

      • Výchovný koncert "Buďme ľudia"

      • Do galérie Výchovný koncert "Buďme ľudia" boli pridané fotografie.

       Dňa 20.2.2020 sa piataci, šiestaci a žiaci 8.A triedy zúčastnili výchovného koncertu „Buďme ľudia.“
       Bola to zaujímavá príležitosť - vypočuť si takýto typ prezentácie minulosti. Z môjho pohľadu nám prehovorila do svedomia. Naša generácia by mala mať viac podobných vzdelávacích aktivít. Smutná téma bola podaná zaujímavo a boli pridané aktuálne piesne. Určite by sme sa mali zamýšľať nad tým, aké to bolo v minulosti, aby sme v budúcnosti nespravili rovnaké chyby.  
                                                                                                                                    Soňa Gallošová, žiačka 8.A triedy

     • zatiaľ žiadne údaje