• Aktivity a súťaže

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí dňa 21.marca 2020 vyjadrili svoje sympatie a podporu  ľuďom s DS.  Ďakujeme rodičom a žiakom našej školy, ktorí sa zapojili a poslali  nám fotografie farebných ponožiek. Teraz môžeme žiakov odmeniť len pochvalou. Ďakujeme tiež pani vychovávateľke Sekerešovej.             
                                                                      Iveta Novodomská, koordinátorka ŽŠR

        
     • Rusko mojimi farbami
      • Rusko mojimi farbami

      • Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave usporiadali v dňoch 6. až 24. apríla tematickú umeleckú súťaž detskej kresby „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva. "
        

      • Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom

      • Stredoslovenské múzeum ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom a podelili sa o svoj prínos k ochrane životného prostredia. Medzi nich patria aj žiaci nášho ŠKD.
      • Oznam pre deviatakov - prihlášky na strednú školu

      • Vážení rodičia a milí žiaci 9. ročníkov, na stránke školy v sekcii "Výchovná poradkyňa" nájdete bližšie informácie a harmonogram ku administrácii prihlášok na strednú školu. Stretnutie sa uskutoční v stredu 29.04.2020 pre žiakov 9.A a 30.04.2020 pre žiakov 9.B. 

       Mgr. N. Jurgová

        

      • ŠKD - Svetový deň Zeme

      • Do galérie ŠKD - Svetový deň Zeme boli pridané fotografie.

       Deň Zeme v ŠKD netradične. Deti 1. 4. a 6.oddelenia ŠKD sa s pani vychovávateľkami zapojili do výzvy Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vyrábali nákupné tašky zo starých tričiek.

     • Svetový deň Zeme 22. apríl
      • Svetový deň Zeme 22. apríl

      •  Žiaden človek by nemal stáť pomimo životného prostredia, pretože každý z nás je časťou prírodného sveta. Všetci sme závislí na životnom prostredí a ono závisí od nás. Každý z nás by si mal začať pripúšťať osobnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia.
      • V ŠKD tvorivo aj on line

      • Do galérie ŠKD tvorivo aj on line boli pridané fotografie.

       V ŠKD Pramienok tvorivo aj on line

       ŠKD Pramienok neprerušil svoju činnosť ani po zatvorení školy. Začiatky boli náročné, pretože veľká zodpovednosť a záťaž bola prenesená hlavne na rodičov. Preto touto cestou chcem poďakovať za ústretovosť a pochopenie všetkým  rodičom.
       Každá pani vychovávateľka si však našla cestu, ako zapojiť do aktivít deti a prebudiť v nich záujem o takúto  neobvyklú  výchovno-vzdelávaciu činnosť.
       Vymýšľame im rôzne aktivity, ktoré môžu realizovať v domácom prostredí. Komunikujeme s rodičmi, ktorí posielajú fotodokumentáciu aktivít a vypracovaných pracovných listov. Deti zároveň súťažia  medzi sebou a všetky aktivity sú vyhodnocované. Zapájajú sa aj deti so ŠVVP, čo ma veľmi teší.
       Pripravujeme nové on line aktivity , ktoré budú môcť deti vykonávať cez videokomunikáciu  so svojou pani vychovávateľkou. Dúfam, že po Veľkej noci sa nám to podarí zrealizovať a teším sa na vizuálny kontakt s našimi ( školskými) deťmi.
       Tatiana Groves, vedúca ŠKD

     • zatiaľ žiadne údaje