• Aktivity a súťaže

      • Deti robia Vianoce

      • Do galérie Deti robia Vianoce boli pridané fotografie.

       V decembri sa žiaci našej školy zapojili do akcie pod názvom Deti robia Vianoce. Deti doniesli veľa vecí pre našich spoluobčanov, za pomoci učiteľov ich pobalili do balíčkov a boli rozniesť občanom nášho mesta. Spomenuli si na seniorov v Domove dôchodcov, deti z Detského domova Tŕnie - pracovisko Sliač, ľudí z mesta po operáciách a so zdravotným postihnutím, ale aj na dôchodcov pedagógov, či osamelých dôchodcov v meste. Vzhľadom na korona situáciu rozdávanie balíčkov prebehlo len v užšom kruhu, niektoré boli len položené k dverám bytu či k dverám Domu seniorov. Malá pomocníčka Mária Homolová pomáhala a rozdávala balíčky s úsmevom na tvári pod svojím rúškom. Dôchodcovia a obdarovaní ľudia boli veľmi potešení, a mnoho ráz vybehla aj slza z ich očí. Ďakujeme za túto skúsenosť a tešíme sa na ďalší ročník akcie Deti robia Vianoce v roku 2021. p. uč. Homolová a Šupová

     • Pytagoriáda - školské kolo
      • Pytagoriáda - školské kolo

      • V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
       Žiaci 3. - 4 .ročníka riešili súťaž priamo v škole, žiaci 5. -8. ročníka využili možnosť súťažiť doma formou online súťaže.

        
     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
      • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

      • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov základných a stredných škôl v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku.
     • Straty a nálezy
      • Straty a nálezy

      • Vážení rodičia,
       v škole máme veci, ktore nikomu nechýbajú. Ak ste spoznali, že patria Vášmu dieťaťu, informujte sa na vrátnici.        
      • Erasmus+ NeODPADni z ODPADOV

      • Do galérie Erasmus+ NeODPADni z ODPADOV boli pridané fotografie.

       Dňa 2.12.2020 v rámci projektu Everything can be recycled except the Earth, v programe Erasmus+, sme pozvali na seminár do našej školy p. Mgr. Andreja Popoviča, lektora organizácie Natur-pack, ktorý žiakom 2. – 4. ročníka predstavil interaktívny edukatívny program Neodpadni z odpadov.                                              

       Žiaci sa najprv  oboznámili s tým, kde a ako vzniká odpad, ako sa triedi , čo je  recyklácia, prečo sa recykluje a čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu. Porozprával žiakom o tom ako sa aj oni môžu podieľať na ochrane našej planéty. Žiaci sa veľa  pýtali a tak sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o recyklovaní. Svoje vedomosti  a zručnosti  si následne overili pri roztriedení kopy odpadu do správnych kontajnerov a prácou na interaktívnej tabuli.  Aktivity boli rôznorodé, tak žiaci zapojili svoju fantáziu a tvorivosť a ukázali, že majú veľa poznatkov o tejto téme. Zaujímavé aktivity sú vždy dobrou voľbou na vzbudenie záujmu žiakov o nové poznatky. Za svoju šikovnosť bol každý žiak odmenený pexesom. 

                                                                                                   Mgr. Silvia Kučerová                                          

     • Deti robia Vianoce
      • Deti robia Vianoce

      • Milí rodičia, deti a priatelia školy.
       Minulý rok sme urobili osamelým ľuďom a deťom v meste Sliač krajšie Vianoce. Ich rozžiarené očka so slzami na krajíčku sú pre nás povzbudením, aby sme aj tento rok spolu s Vami a Vašimi deťmi urobili radostné Vianoce osamelým v našom meste opäť.

     • zatiaľ žiadne údaje