• Aktivity a súťaže

      • Bezpečne na internete

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bezpečne na internete.

       Deň 9.2.2021 bol zasvätený bezpečnosti na internete. Aj my v ŠKD Pramienok sme tento deň venovali tomu, aby sme deťom vysvetlili, čo znamená byť online. Prostredníctvom webovej stránky ovce.sk sme deťom zábavnou formou priblížili mnohé témy a situácie, s ktorými sa na internete môžu stretnúť. Vysvetlili sme im, ako si správne vyberať, čo budú na internete sledovať a ako si pomocou PEGI symbolov skontrolovať vhodnosť obsahu. Taktiež sme ich oboznámili s pojmami kyberšikana a sociálna sieť a čo všetko na nich v online priestore číha a ako konať, ak sa cítia byť ohrození. Deti sa zapájali, hovorili o hrách či programoch, ktoré ich zaujímajú. Ukázali sme si, či si vyberajú správne a taktiež sme si povedali, koľko času by mali venovať aktivitám na počítači a ako si určiť hranice.

     • ÚSPEŠNÍ v okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
      • ÚSPEŠNÍ v okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

      • Dňa 5.2.2021 sa online uskutočnilo okresné kolo 49. ročníka GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Súťaže sa zúčastnilo 70 súťažiacich 5. – 9 . ročníka z celého okresu Zvolen.
       Žiaci našej základnej školy dosiahli výborné výsledky, pretože sa stali úspešnými riešiteľmi tejto obľúbenej geografickej súťaže.


        
      • ŠKD - Fašiangy a Valentín

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Valentín.

       Sviatok sv. Valentína, sviatku zaľúbených, si pripomenuli aj deti a pani vychovávateľky v školskom klube. Pripomenuli si históriu vzniku tohto sviatku, kto bol svätý Valentín a prečo sa ľudia v tento deň navzájom obdarúvajú práve srdiečkami. Deti zapojili svoju fantáziu a šikovnými rúčkami vyrobili krásne darčeky pre svojich najbližších. Nezabudli ani na Valentínske pozdravy. O tom,  že ich aktivity bavili,  svedčia ich sústredené tváričky na fotografiách.

     • OZNAM - Obnovenie vyučovania od 8.2.2021
      • OZNAM - Obnovenie vyučovania od 8.2.2021

      • Vážení rodičia, milé deti 1. - 4. ročníka, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa 8.2.2021 obnovuje vyučovanie na I. stupni ZŠ. Upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu vyplniť a odovzdať tr. učiteľke Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Dokument nájdete tu pod textom – pre tých, ktorí nemôžu alebo sa im nedá toto vyplniť cez aplikáciu edupage.
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti


        

     • Roots & Shoots
      • Roots & Shoots

      • Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall, ktorý vedie mladých ľudí k pomoci svojmu okoliu.
       Program prebieha na našej škole od septembra 2020 do júna 2021.

        
     • zatiaľ žiadne údaje