• Aktivity a súťaže

      • ŠKD - Veľkonočné tvorenie

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Veľkonočné tvorenie.

        Pani vychovávateľky sa v týchto dňoch venujú veľkonočnému tvoreniu. Deťom vysvetlili
       význam Veľkej noci, oboznámili deti s ľudovými tradíciami, symbolmi a zvykmi -
       oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok. Naše deti v ŠKD sú
       naozaj šikovné. Akákoľvek téma ich hneď zaujme a premení sa na krásne dielko. Vyrobili
       sme jarné pozdravy, v triedach sme si vytvorili veľkonočnú atmosféru. Pri zhotovení
       kraslíc, košíkov, siatí zrnka a vytváraní jarných kvietkov panovala dobrá nálada. Prajeme
       Vám, aby ste takú zažili aj doma. Týmito činnosťami podporujeme získavanie nových zručností, inovácie a spoluprácu v rámci projektu Erasmus+. Prezentujeme naše slovenské tradície a zvyky za hranicami, delíme sa o tieto poznatky s projektovými partnermi, vysvetľujeme napríklad symboliku veľkonočnej oblievačky a šibačky /bez vysvetlenia by to naši zahraniční partneri vnímali asi rôzne a nesprávne :) /. Pozdravy sme poslali aspoň virtuálne aj našim partnerom v projekte Cabel.

     • Európsky kvíz o peniazoch
      • Európsky kvíz o peniazoch

      • Žiaci našej školy – Alica Diošiová 8.A, Sofia Urdová 9.B a Adam Zauška 8.B reprezentovali našu školu v celoslovenskom kole súťaže Európsky kvíz o peniazoch, ktoré sa konalo 25.3.2021.
     • Pre lepšiu budúcnosť Zeme
      • Pre lepšiu budúcnosť Zeme

      • Naši žiaci sa zapojili do digitálneho projektu „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“.  Veríme, že aj takto pomôžeme k záchrane našej planéty. A to vychovávaním uvedomelej generácie s ekologickým myslením a empatiou k našej planéte ZEM.

       Spoločnosť Eduvision a OZ EUROARCH vytvorili digitálny edukačný projekt, ktorý má naučiť deti vnímať dôležitosť témy klimatickej zmeny.

       Je dostupný bezplatne pre všetkých žiakov a učiteľov 4.-7. ročníka. Zapojiť sa môžete cez tento link: https://www.prelepsiubuducnostzeme.sk/ 

      • Deň vody

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody.

       Naša škola si každoročne pripomína 22.marca Deň vody. Aj v tomto roku sa zapojili všetky triedy prvého stupňa našej základnej školy. Obliekli sa do modrého oblečenia, tvorili projekty, rozprávali sa o šetrení vody, kde všade ju v prírode nájdeme a ako si ju máme chrániť. Deti si uvedomili, že voda je pre nás, živočíchy, rastliny veľmi dôležitá.

      • Deň Downovho syndrómu

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Downovho syndrómu.

       Žiaci druhého ročníka si v pondelok 22.marca 2021 pripomenuli Deň Downovho syndrómu. Do školy prišli v rozličných ponožkách, porozprávali sa o tomto handycape a o tom,  ako by mohli takýmto ľuďom, ale aj občanom s iným postihnutím pomôcť.

      • Veterná energia

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veterná energia.

       Deti prvého stupňa našej školy sa dnes popasovali s vetrom vyrobili si veterné vrtuľky, vietor im prial a mohli ich rovno vyskúšať. Oboznámili sa so silou vetra, smerom vetra, odporu vetra. Veľmi sa z toho tešili.

     • Získali sme Certifikát Škola eTwinning 2021-2022
      • Získali sme Certifikát Škola eTwinning 2021-2022

      • Školy eTwinning uznávajú význam a hodnoty programu eTwinning a integrujú ich do školských politík, postupov a profesionálneho rozvoja s podporou vedenia školy.
       Školy eTwinning sú výborným príkladom toho, ako môžu celé školy profitovať z programu eTwinning.
      • ŠKD - Deň vody - Voda je život

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Deň vody.

       Svetový deň vody je 22.3.2021, no my v ŠKD sme si ho pripomenuli s deťmi už v piatok 19.3., keďže sme chceli nadviazať na pani učiteľky, ktoré robili aktivity doobeda. Pani vychovávateľky v každej triede dostali materiály o vode a spoločne s deťmi rozprávali o dôležitosti vody, o jej nenahraditeľnosti. Prostredníctvom príbehu o kvapke vysvetlili deťom kolobeh vody v prírode. Deti sa aj zahrali, vyrobili si súťažne kvapky, skladali skladačky a mohli si vyfarbiť aj omaľovánky. Na otázky ohľadom vody vedeli pekne reagovať. Tento deň a aj aktivity spojené s ním, splnili naše očakávania.

        

      • ŠKD - Deklarácia o právach dieťaťa

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deklarácia o právach dieťaťa.

       Dňa 3. marca 2021 sa v školskom klube venovali pani vychovávateľky spolu s deťmi Deklarácii o právach dieťaťa. Dozvedeli sa, aké práva majú deti na celom svete, no nie všade sa dodržiavajú tak ako u nás. Formou hravých aktivít sa snažili pochopiť, čo znamená nedostatok jedla, pitnej vody, uvedomili si, že u niektorých detí vo svete nie je samozrejmé mať právo na rodinu, vzdelanie, či oddych a hru s kamarátmi. Na príbehu dievčatka priraďovali jednotlivé situácie k právam, ktoré boli v minulosti porušované. Na krátkej prezentácii mohli vidieť život detí v Afrike, ako im pomáha organizácia Unicef a čo všetko dokázali v Afrike aj slovenskí dobrovoľníci. Najväčší zážitok mali z videa, kde africké deti spievajú slovenské ľudové pesničky.

     • Literárna súťaž - KOMENSKÝ A MY
      • Literárna súťaž - KOMENSKÝ A MY

      • Každá doba sa vyznačuje niečím špecifickým. Tá, v ktorej žijeme, je naozaj mimoriadna, pretože zažívame situáciu, s ktorou nemá skúsenosť niekoľko generácií. Pandémia, ktorá iste vstúpi do svetovej histórie, zasiahla rôznym spôsobom životy nás všetkých.

     • zatiaľ žiadne údaje