• Aktivity a súťaže

      • Celoslovenská súťaž vo výtvarnom prejave

      • Do galérie Celoslovenská súťaž vo výtvarnom prejave boli pridané fotografie.

       Generálny sekretariát Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského  a záchranného zboru vyhlásili v školskom roku 2019/2020 súťaž detí vo výtvarnom prejave - 17. ročník.

       Téma tohtoročnej súťaže bola Záchrana osôb z vodnej hladiny.

       Bianka Michalcová, žiačka 7. B triedy získala 2. miesto v územnom kole tejto súťaže. Bianke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                             Mgr. O. Vonkomerová

        

     • Celoslovenská matematická súťaž Maksík
      • Celoslovenská matematická súťaž Maksík

      • Maksík je celoročná matematická súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl, ktorá ukazuje žiakom, že aj s matematikou je zábava. V snahe pomocť Maksíkovi sa deti učia nielen logicky myslieť, ale aj čítať s porozumením. Vyriešia mnohé matematické „záhady“.
     • Triedne časopisy našich žiakov
      • Triedne časopisy našich žiakov

      • Školský rok sa blíži k záveru. Bol iný ako tie predtým. Ľudia vo svete spoznali, že istota neexistuje. Nikto si už viac nemôže byť istý, čo nám čas prinesie. Zdráhame sa kontaktu, váhame pred objatiami a naše stretnutia s druhými sú plné strachu. Toto všetko citlivo vnímajú aj deti.
     • Detský literárny Zvolen 2020
      • Detský literárny Zvolen 2020

      • Dňa 23. júna 2020 sa v romantických priestoroch Zvolenského zámku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Detský literárny Zvolen určenej pre žiakov základných škôl.
       Do literárnej súťaže sa zapojilo pätnásť základných škôl nášho regiónu.

        

      • "Vytvor si svoju sopku"

      • Do galérie Vytvor si svoju sopku boli pridané fotografie.

       Šikovné deti my máme v základnej škole. Paťko a Aďko Luptákovci sa zapojili do súťaže "Vytvor si svoju sopku" a vyhrali. OZ Strom života im za ich model sopky pošle zaujímavú cenu. Blahoželáme a tiež ďakujeme.

     • Naše žiačky opäť úspešné
      • Naše žiačky opäť úspešné

      • V máji sa niektorí žiaci našej školy zapojili do Kvízu o vode, kde si mohli overiť svoje vedomosti o kolobehu vody v prírode a poznatkov o rieke Dunaj  ako aj vedomosti z histórie a súčasnosti vodárenstva.

     • Rusko mojimi farbami. 75 rokov spoločného vížazstva
      • Rusko mojimi farbami. 75 rokov spoločného vížazstva

      • Ďalší úspech našej žiačky.

       V súťaži kresieb „Rusko mojimi farbami. 75 rokov spoločného Víťazstva“  naša žiačka, Vanda Výbošteková z 8.A získala 1. miesto v kategórii Hodnotenie mladého umelca za kresbu s názvom Nastenka.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy pod vedením p. uč. Vonkomerovej.

       https://slovakia.mid.ru/rossia-moimi-kraskami.-75-let-nasej-obsej-pobedy

     • Jarné ROZLETY
      • Jarné ROZLETY

      • Vyšli Jarné ROZLETY - sú v nich uverejnené všetky literárne práce, ktoré napísali žiaci našej školy v rámci literárnej súťaže SOM doma kreatívny.
       Jarné ROZLETY
     • On-line zbierka pre UNICEF
      • On-line zbierka pre UNICEF

      • UNICEF nás prosí o pomoc pri  realizácii on-line zbierky.
        "Tento rok sa nám žiaľ nepodarí zrealizovať našu každoročnú zbierku MODRÝ GOMBÍK.   Pomôžte nám zdieľaním výzvy, ktorej cieľom je pomoc deťom v krajinách, v ktorých zúria vojny a pustošia ich živelné katastrofy
     • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020
      • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020

      • Na základe odporúčania pani učiteľky geografie sa mohli žiaci 5. – 9. ročníka prihlásiť do geografickej online súťaže GQIQ 2020, ktorú organizuje Slovenská geografická spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MAPA Slovakia Plus, s. r. o., DAJAMA pod záštitou Slovenskej komisie Geografickej olympiády.

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí dňa 21.marca 2020 vyjadrili svoje sympatie a podporu  ľuďom s DS.  Ďakujeme rodičom a žiakom našej školy, ktorí sa zapojili a poslali  nám fotografie farebných ponožiek. Teraz môžeme žiakov odmeniť len pochvalou. Ďakujeme tiež pani vychovávateľke Sekerešovej.             
                                                                      Iveta Novodomská, koordinátorka ŽŠR

        
     • Rusko mojimi farbami
      • Rusko mojimi farbami

      • Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave usporiadali v dňoch 6. až 24. apríla tematickú umeleckú súťaž detskej kresby „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva. "
        

    • zatiaľ žiadne údaje