• Aktivity a súťaže

     • Žiaci z troch štátov vo Vodárenskom múzeu
      • Žiaci z troch štátov vo Vodárenskom múzeu

      • Rozhlasová reportáž

       Žiaci zo Základnej školy v Sliači pozvali 26 rovesníkov z Česka i Poľska na prehliadku Vodárenského múzea v Bratislave. Ich spoluprácu cez projekt Erasmus + spojila voda. Viac Soni Juríkovej povedal riaditeľ sliačskej školy Robert Borbély. Reportáž si môžete vypočuť v nasledovnom linku: https://slovensko.rtvs.sk/clanky/veda-a-technika/178150/ziaci-z-troch-statov-vo-vodarenskom-muzeu

      • V krajine remesiel 2019

      • Do galérie V krajine remesiel 2019 boli pridané fotografie.

       Ľudová kultúra je súčasťou vývinu tradície, kultúry a umenia každého národa.

       V KRAJINE REMESIEL 2019
        
       Vyhlasovateľom a organizátorom tejto celoslovenskej súťaže je Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava. 7. ročník tejto súťažnej prehliadky potvrdil, že remeslo a ľudová tradícia majú nezastupiteľné miesto i medzi deťmi.
       Do súťaže bolo prihlásených 369 prác. V kategórii Nite nebláznite, kolektív  našich žiakov získal 2. miesto vo vekovej kategórii 12 - 15 rokov. Sú to žiaci z deviatych ročníkov, ktorí navštevujú predmet regionálna výchova.
       Z 9.A triedy :
       David Barta, Amália Farkašová, Adriana Bučeková, Viktória Fikusová a náš bývalý žiak Tomáš Janešík,
       z 9.B triedy:
       Tomáš Gajdoš, Júlia Kubíková a Lucia Lacková
       Do súťaže boli odoslané ich práce pod názvom Taštičky, ktoré boli vyrobené zápästkovou technikou, pod vedením pani učiteľky Mgr. O. Vonkomerovej.
       Ocenenie si žiaci prevziali v Košiciach 10. októbra, kde bola vyhodnotená súťaž a zároveň otvorená výstava prác žiakov. K tomuto úspechu žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


        

        

      • ŠKD - Blahoželanie jubilantom

      • Do galérie ŠKD - Blahoželanie jubilantom boli pridané fotografie.

       Dievčatá  ŠKD pod vedením p. Groves sa zúčastnili vystúpenia v sobášnej sieni pre jubilantov mesta Sliač. Uvili im kytičku z krásnych slovenských piesní. Počas vystúpenia si mnohí s dievčatami spievali ľudové piesne. Po programe dievčatám poďakovali za krásny program.

        

     • Literárno-vedná exkurzia žiakov 5. ročníka
      • Literárno-vedná exkurzia žiakov 5. ročníka

      • 23. októbra 2018 vymenili žiaci 5. ročníka školské lavice za pohodlný autobus a vybrali sa na cesty za poznaním. Cieľom bolo Brezno a okolie.
     • Skrátené vyučovanie
      • Skrátené vyučovanie

      • Vo štvrtok 17.10.2019 bude vyučovanie skrátené z dôvodu výkopových prác v spojovacej chodbe vedľa školskej knižnice. Výchovná činnosť v ŠKD bude prebiehať v normálnom režime.
       1. stupeň končí po 4. vyuč. hodine
       2. stupeň končí po 5. vyuč. hodine
     • Jesenné knihobranie
      • Jesenné knihobranie

      • 19. - 22. októbra sa v našej škole  už po tretíkrát uskutočnilo „ Jesenné knihobranie“  – burza (ne)potrebných kníh.
       Každý žiak mal možnosť priniesť niekoľko zaujímavých kníh, ktoré vo svojej knižnici nepotrebuje a rád by ich venoval niekomu ďalšiemu.

     • WATER – 2. projektové stretnutie programu Erasmus+
      • WATER – 2. projektové stretnutie programu Erasmus+

      • Týždeň od 15. – 19. 10. 2018 patril v našej škole vode. Vode v rôznych podobách. Prečo? Naša škola bola hostiteľskou organizáciou pre 2. projektové stretnutie medzinárodnej mobility žiakov a učiteľov v programe Erasmus+. Prišlo k nám vyše 30 účastníkov zo Základnej školy Přimda, Česká republika a zo Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich v Mielżyne, Poľsko, aby sme spoločne pracovali, učili sa navzájom, spoznávali sa a tak naplnili ciele nášho projektu.

       Počas piatich dní mali žiaci a učitelia pripravený bohatý program. Náš školský projektový tím prichystal rôznorodé aktivity, exkurzie, tvorivé úlohy a cez neformálne vzdelávanie a zážitkové učenie mali žiaci možnosť objavovať a spoznávať vodu v každodenných situáciách, vo všetkých podobách.

       Slávnostné otvorenie projektového stretnutia sa konalo v kine Hron, kde boli pozvaní aj zástupcovia Mesta Sliač a zástupkyňa Slovenského inštitútu mládeže Iuventa. Absolventka našej základnej školy, Paulína Púpalová, celý program moderovala. Okrem kultúrneho programu pripraveného žiakmi školy pod vedením Mgr. Oľgy Vonkomerovej, Zuzany Cvikovej a Tatiany Groves, sme mali možnosť vidieť tri videá vytvorené žiakmi, v ktorých nám predstavili svoju školu.

       Po prehliadke školy a teambuildingových aktivitách, kedy každý žiak dostal odznak s logom projektu a svojím menom, sa žiaci rozdelili do skupín a pracovali v medzinárodných skupinách na troch stanovištiach – literárnom, v PC učebni si vyrobili kvapku v 3D tlačiarni a v školskej kuchynke si napiekli medovníčky z formičiek z 3D tlačiarne. Podvečer patril prechádzke do kúpeľov, kde mali žiaci možnosť ochutnať vodu z našich sliačskych prameňov.

       V utorok sme išli do terénu. Prvá zastávka bola v čističke odpadových vôd vo Zvolene, nasledoval výstup na Pustý hrad a poobede boli žiaci a učitelia zrelaxovať v Aquaparku v Kováčovej. Streda znova patrila tvorivosti a bádaniu na stanovištiach. Žiaci si vyzdobili textilné tašky a v školskej záhrade riešili úlohy spojené s cyklom vody, množstvom vody na Zemi a vyskúšali si filtráciu vody cez rôzne vrstvy. V chemickom laboratóriu robili tri pokusy a skúmali chemické vlastnosti vody. Letisko Sliač sme navštívili poobede, kde si žiaci mali možnosť vyskúšať trenažér leteckej katastrofy.

       Vo štvrtok ráno sme účastníkov zobrali do Bratislavy. Najprv sme sa previezli loďou po Dunaji, navštívili sme Vodárenské múzeum, kde sme dokonca mali možnosť urobiť rozhovor do rozhlasovej relácie o našom projekte  a po obede sme  sa  vybrali  na  návštevu do  Iuventy. O tejto našej návšteve sa môžete dočítať v nasledovnom linku na webovej stránke Iuventa: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/ucastnici-projektu-water-voda-v-iuvente.alej?ind=. Západ slnka a sútok riek Dunaja a Moravy sme si pozreli na Devíne, odkiaľ sme sa plní zážitkov a nových skúseností v neskorých večerných hodinách vrátili domov.

       A aby sme nevynechali ani našu druhú najdlhšiu slovenskú rieku Hron, v piatok sme sa vyhrali na jej breh a z prírodných materiálov (listy, kamene, kvety, konáriky) sme vlastnoručne v 5 tímoch vyrobili mandaly, rámiky na fotografie a plťky. Tie sme potom spoločne pustili dole Hronom. Dúfam, že si každý účastník niečo pekné zaželal :D. Poobedie sme si spríjemnili koncertom Ecotour Thomasa Puskailera, ktorý mal u žiakov veľký úspech.

       No a ani sme sa nenazdali a koniec týždňa bol tu. Čas lúčenia býva vždy emotívny. Večerný rozlúčkový večierok otvoril pán riaditeľ krátkym zhodnotením celotýždňovej činnosti žiakov. Každý učiteľ a žiak dostal certifikát a malý darček ako spomienku na toto vydarené stretnutie. Nechýbalo ani občerstvenie, pizza a sladká torta s logom projektu.

       Žiaci mali  počas týždňa svojimi mobilmi odfotiť vodu v rôznych podobách. A verte, fotografie boli naozaj nádherné. V C-bloku máte možnosť pozrieť si nástenky so žiackymi  fotografiami a prácami. Pevne verím, že sa nenájde nik, kto by nerád spomínal na toto medzinárodné stretnutie. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie projektové stretnutie, ktoré sa bude konať začiatkom júna 2019 v českej Základnej škole Přimda.
       FOTOGALÉRIA

       Mgr. Alžbeta Krúpová, koordinátorka projektovej činnosti

      • ŠKD - Záložka do knihy spája školy

      • Do galérie ŠKD - Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

       Deti ŠKD Pramienok sa zapojili do 10. ročníka ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU Záložka do knihy spája školy : List za listom - baví ma čítať.
       Našou partnerskou školou sa stala Základná škola a Materská škola Ledčice.
        Keďže deti vyrobili množstvo záložiek, tak stanovený počet  pošleme  do partnerskej školy  a ostatné zanesieme do Domu seniorov  Amicus pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
       Dúfame, že  námety na záložkách sa budú všetkým páčiť a budú motivovať k intezívnejšiemu čítaniu.
       Tatiana Groves, vedúca ŠKD
           

        

      • Erasmus Days 2019

      • Do galérie Erasmus Days 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 10.-11.10.2019 sa na našej škole uskutočnili oslavy dňa ErasmusDays 2019.
       Žiaci 8. a 9. ročníka predstavili formou prezentácií mladším žiakom (5.-7. ročníka) ciele  projektov ERASMUS+. Podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z realizácie minuloročných projektových stretnutí v projekte WATER  u nás a v zahraničí (Poľsko, Česko) a vo  Francúzsku. Zároveň žiakom predstavili hlavné ciele nových pripravovaných projektov Erasmus+.
       Súčasťou aktivít bolo aj hlasovanie o logá nových projektov. Logá – výtvarné práce našich žiakov sú vystavené na nástenkách na chodbe v B- bloku.
       Erasmus + je vzdelávací program Európskej únie na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania.
       Veríme, že aj ďalšie projekty Erasmus+ prinesú našim žiakov nové skúsenosti a zážitky, spoznanie krajín a hlavne nadviazanie celoživotných priateľstiev.  A. Lisičanová
        

        

      • ŠKD - Tvorivé dielne

      • Do galérie ŠKD - Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

       Keď sa spoja dobré srdcia a ochotní rodičia prídu s dobrým nápadom, v ŠKD to zrazu ožije. Rozžiarené detské očká plné očakávania, čo sa bude diať. Presne takto to vyzeralo, keď k nám po vzájomnej dohode zavítali dňa 4.12. rodičia našich detí – manželia Katarína a Juraj Popundovci a Zuzana Družbacká, aby deťom pod ich vedením pripravili Vianočné tvorivé dielne. Deti zapájali nielen do tvorenia, ale umožnili im aj vyrezávať výrobky, čo sa deťom veľmi páčilo. Za oživenie všedného dňa a výrobu výrobkov na Vianočné trhy veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri tvorení v ŠKD.
       Vychovávateľky Zuzana Cviková a Mária Holubková

        

        


        

      • SKRÁTENÉ VYUČOVANIE


      • V piatok 20. 12. 2019 sa vyučovanie končí 4. vyučovacou hodinou - o 11:25 hod.
       Školský klub detí Pramienok  bude  v prevádzke len do 15:30 hod.

     • Deti robia Vianoce
      • Deti robia Vianoce

      • Vianoce sú za dverami a o chvíľku si pod vianočným stromčekom nájdeme darčeky. No nie všetci máme také šťastie. Takíto ľudia žijú aj v našom meste a detskom domove. Preto sme sa rozhodli potešiť ich malým darčekom.

    • zatiaľ žiadne údaje