• Aktivity a súťaže

      • ŠKD - Bezpečnosť a prevencia

      • Do galérie ŠKD - Bezpečnosť a prevencia boli pridané fotografie.

       V ŠKD sa dňa 11.11.2019 uskutočnila beseda s príslušníkmi Mestskej polície Sliač na tému: Bezpečnosť a prevencia (šikana, kyberšikana, alkohol).
          

      • ŠKD - Ukážka karate pre deti

      • Do galérie ŠKD - Ukážka karate pre deti boli pridané fotografie.

       V piatok 4.10.2019 do ŠKD zavítal pán Ing. Juraj Poništ zo zvolenskej  školy karate. Žiakom predviedol ukážky karate a tí odvážnejší mali príležitosť odskúšať si toto bojové umenie priamo na sebe. Karate zaujalo nejedno dieťa. Kto by ho ale chcel trénovať aktívne, musí sa prihlásiť do Školy karate Dokan.

        

      • Európsky týždeň programovania

      • Do galérie Európsky týždeň programovania boli pridané fotografie.

       Hodiny informatiky rozvíjajú u žiakov  také zručnosti  ako logika, tvorivosť, či riešenie problémových úloh.
       Každoročne sa žiaci našej školy na hodinách informatiky  zapájajú do rôznych akcií v rámci Európskeho týždňa programovania. V celej Európe sa v tomto školskom roku uskutočnilo spolu 71 468 podujatí, ktoré podporujú u žiakov rozvoj logického  myslenia a programovania. Naši žiaci na hodinách programujú pomocou programovacieho jazyka Scratch . Ďalšou veľmi zaujímavou aktivitou žiakov je práca s 3D tlačiarňou nielen na hodinách informatiky, ale aj počas záujmového útvaru Ja Robot 3D.  Výsledkom ich práce sú rôzne interaktívne príbehy, hry a animácie, 3D modely. Naša škola je jednou zo 165 škôl z celého Slovenska , ktoré získali za tieto aktivity medzinárodný certifikát.
       Ďalšou zaujímavou akciou je Hodina kódu. V týždni od 9. -15. decembra 2019 žiaci prostredníctvom návodov a námetov na stránke https://hourofcode.com/us/sk/learn programovali rôzne známe počítačové hry (napr. Minecraft).
       Žiakom sa na hodinách informatiky venujú vyučujúci Mgr. M. Storoška, Mgr. D. Slovíková, PaedDr. I. Novodomská a Mgr. Ľ. Štrbík.
        

        

     • Rodičovská zábava
      • Rodičovská zábava

      • OZ Sliačske pramene v spolupráci so Základnou školou A. Sládkoviča v Sliači organizuje 25. januára 2020 Rodičovskú zábavu.
      • ŠKD - Čitateľská gramotnosť

      • Do galérie ŠKD - Čitateľská gramotnosť boli pridané fotografie.

       V mesiaci novembri vymyslela pani vychovávateľka Zuzana Závišická zaujímavú aktivitu - napísať príbeh “Veľké dobrodružstvo malého ducha Lapiducha”. Inšpirovala ju tekvičková slávnosť a reakcie detí počas akcie.
       Príbeh písali deti. Začali deti III. oddelenia. V každom oddelení si prečítali predošlú časť a dopĺňali príbeh vlastnými predstavami,  ako by mohol pokračovať ďalej. Príbeh zakončili najstarší zo VI. oddelenia. Nechýbali ani fantastické ilustrácie deti, ktoré doplnili príbeh.
       Pani  vychovávateľka prečítala deťom celý príbeh  a ukázala nádherné ilustrácie na vedomostnom kvíze o rozprávkach.
       Všetkým sa páčil a zhodli sa, že spoločne vytvorili krásny príbeh.
        

        

     • Poďakovanie za zapojenie sa do Hodiny deťom
      • Poďakovanie za zapojenie sa do Hodiny deťom

      • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do Hodiny deťom. Prečítajte si poďakovanie, ktoré sme dostali.
       Poďakovanie

      • Medzinárodný turnaj v bedmintone

      • Do galérie Medzinárodný turnaj v bedmintone boli pridané fotografie.

       Na medzinárodnom turnaji v bedmintone  Slovak Youth International U 13, ktorý sa odohral v Trenčíne, získal žiak našej školy Andrej Suchý, dve prvenstvá. Vyhral dvojhru a so spoluhráčom z Česka aj štvorhru. Na turnaji sa zúčastnilo 65 hráčov zo šiestich krajín Európy. V  kategórii dievčat do trinásť rokov sa na turnaji zúčastnila aj Sarah Antónia Suchá, žiačka  4.A triedy, ktorá súťažila vo všetkých troch disciplínach, dvojhra, štvorhra, mix. Najlepší výsledok dosiahla v štvorhre spolu so spoluhráčkou z Prešova, keď im  postup do semifinále zamedzili hráčky z Maďarska.

        

        

        

     • TESTOVANIE 5 - 2019 (20.11.2019)
      • TESTOVANIE 5 - 2019 (20.11.2019)

      • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2019/2020 realizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. Testovanie 5 2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 papierovou formou. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci budú testovaní z matematiky (30 úloh, 60 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry (30 úloh, 60 minút). Učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre primárne vzdelávanie (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa).
        
     • Ďalší úspešný žiak našej školy
      • Ďalší úspešný žiak našej školy

      • Dávid Ondrášik zo 4.B triedy sa vo voľnom čase venuje tenisu. Dôkazom toho, že sa mu darí a tenis hrať vie, je aj úspech, ktorý dosiahol.
       Tenisové družstvo, ktorého bol Dávid súčasťou,  získalo 1. miesto v celoslovenskom finále. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.
      • Literárna exkurzia Brezno

      • Do galérie Literárna exkurzia Brezno boli pridané fotografie.

       Dňa 3.10.2019 navštívili žiaci piatych ročníkov v rámci literárnej exkurzie múzeum a hrob Sama Chalupku v Hornej Lehote. Všetkých zaujala prehliadka Bystrianskej jaskyne a prednáška o netopieroch. Na záver bol zabezpečený vstup do Horehronského múzea v Brezne, kde si žiaci mali možnosť pozrieť dobové oblečenie. Exkurziu spríjemňovalo pekné slnečné počasie, ktoré dotváralo príjemný pohľad na idylickú horehronskú krajinu.
        

        

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • V tomto školskom roku sa zapojilo do riešenia školského kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 55 žiakov 5. – 9. ročníka .
       Najúspešnejší riešitelia olympiády budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže vo Zvolene, ktoré sa uskutoční vo februári 2020.  

       Želáme im veľa úspechov.


        
     • Pytagoriáda - školské kolo
      • Pytagoriáda - školské kolo

      • V dňoch 10. a 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
       Súťaže sa zúčastnilo 132 žiakov 3.- 8. ročníka. Z tohto počtu bolo 44 žiakov úspešných riešiteľov.

        
    • zatiaľ žiadne údaje