• Aktivity a súťaže

      • Ako sa predávali knihy kedysi - život Mateja Hrebendu.

      • Do galérie Ako sa predávali knihy kedysi. Život Mateja Hrebendu. boli pridané fotografie.

       Žiaci 4. ročníka sa 4. marca 2020 zúčastnili v MsKS  na podujatí  Ako sa kedysi predávali knihy – život Mateja Hrebendu. Zaujímavým spôsobom sa oboznámili s distribúciou kníh kedysi a s ťažkým osudom človeka, slovenského národného buditeľa a kníhkupca, ktorý napriek svojmu handicapu rozširoval slovenské a české knihy medzi ľuďmi.

      • "Spelling Bee" - školské kolo

      • Do galérie "Spelling Bee" boli pridané fotografie.

       29. novembra 2019 sa konalo školské kolo súťaže v hláskovaní “Spelling Bee”. Spelling bee je národná súťaž v USA od roku 1925. Každoročne sa do nej zapojí 11 miliónov študentov, aby získali titul "Majster v hláskovaní". Stala  sa inšpiráciou aj pre iné, nielen anglicky hovoriace krajiny. "Spellovanie" je hláskovanie jednotlivých slov po písmenkách. Súťaž sa zameriava na správnosť a tiež rýchlosť.
            Na našej škole sa do nej zapojili žiaci 4. a 5. ročníka. Ich úlohou bolo ovládať anglickú abecedu a súčasne slovnú zásobu, ktorú preberajú na hodinách angličtiny. Súťažilo sa v 4 kategóriách: správne napísať anglické slovo; anglické slovíčko vyhláskovať po písmenku; preložiť výraz zo slovenčiny do angličtiny a následne ho vyhláskovať. Poslednou úlohou bolo vyhláskovať čo najviac anglických slov za 1 minútu. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme!
       Umiestnenie žiakov:
       Kategória 1A (4. r.)
       1. miesto: Nikolas Bellos (4. C)
       2. miesto: Leo Kavčiak (4. C)
       3. miesto: Gregor Sedliak (4. B)

       Kategória 1B (5. r.)
       1. miesto: Dorota Bačková (5. A)
       2. miesto: Hana Černajová (5. B)
       3. miesto: Marko Petrus (5. B)

       Mgr. Miroslava Borbélyová

        

      • ŠKD - Finančná gramotnosť

      • Do galérie ŠKD - Finančná gramotnosť boli pridané fotografie.

       V dňoch 3.3.2020 a 4.3.2020 si pani vychovávateľka Mgr. Mária Holubková pripravila pre deti besedu na tému Finančná gramotnosť. Prostredníctvom prezentácie sa deti naučili niečo o finančnej gramotnosti a formou súťaže mohli predviesť svoju šikovnosť, či sa v oblasti čísel vyznajú. Všetkým deťom patrí veľká pochvala, keďže aktívne sa zapájali nielen staršie deti, ale aj prváci, ktorí toho veľa vedeli. Beseda sa vydarila a súťažiaci si odniesli sladkú odmenu.

      • 1.B - Holandský týždeň

      • Do galérie 1.B -  Holandský týždeň boli pridané fotografie.

       Žiaci v 1.B prežili svoj holandský týždeň. Naučili sa mnohé veci o Holandsku a živote Holanďanov, bicykloch, syroch, mlynoch, wafliach, mali ochutnávky, sadili tulipány, učili sa v skupinách pod vedením p. uč. Šupovej.

      • "Sládkovičova má talent" očami rodiča - Poďakovanie

      • V piatok 13.12.2019 sa na našej škole konala Vianočná akadémia – Sládkovičova má talent.
       V škole prebiehali celý deň tvorivé dielne. Aj my - rodičia  sme dostali ponuku od pani Groves, či by sme mohli prísť medzi deti a spestriť  tvorivosť našich detí. Ponuku sme prijali s pani Bogacki.
        
     • HLASOVANIE
      • HLASOVANIE

      • Milí rodičia!
       Naša škola sa na portáli zahrada.sk zúčastňuje súťaže o ovocné dreviny. Prosíme o Vašu účasť pomocou hlasovania ,,páči sa mi to". Potrebná je registrácia na www.zahrada.sk, avšak ak ste registrovaní na www.modrastrecha.sk  či www.mojasvadba.sk,  môžete použiť svoje prihlasovacie údaje aj na www.zahrada.sk  a nemusíte sa nanovo registrovať.
        

      • ŠKD - Dohoda o právach dieťaťa - beseda

      • Do galérie ŠKD - Dohoda o právach dieťaťa - beseda boli pridané fotografie.

       Dňa 10.02.2020 sa deti z ŠKD zúčastnili besedy o Deklarácii ľudských práv. Pani vychovávateľka Zuzana Závišická v spolupráci s pani učiteľkou Nadeždou Jurgovou oboznámili deti o právach dieťaťa a pripravili si pre ne zaujímavé aktivity.
        

        

     • Bedminton - krajské kolo
      • Bedminton - krajské kolo

      • V krajskom kole v bedmintone reprezentovali našu školu a okres Zvolen Matej Šoóš z 9.B a Andrej Suchý zo 6. B triedy. Chlapci obsadili 2. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
     • Vyhodnotenie školského kola súťaže v hláskovaní „SPELLING GENIUS“ (6. – 9. ročník)
      • Vyhodnotenie školského kola súťaže v hláskovaní „SPELLING GENIUS“ (6. – 9. ročník)

      • 19. februára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v hláskovaní „Spelling Genius“. Súťaž bola určená pre žiakov 6. – 9. ročníka, ale zúčastnili sa jej len žiaci 7. – 9. ročníka.
       Súťažiaci museli splniť tri úlohy:
      • Majstrovstvá Banskobystrického kraja v streľbe zo vzduchových zbraní žiakov ZŠ a osemročných gymnázií

      • Dňa 04.02.2020 uskutočnila strelecká súťaž Majstrovstvá Banskobystrického kraja v streľbe zo vzduchových zbraní žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v športovej hale našej školy ZŠ A. Sládkoviča Sliač.
       Na súťaži sa stretlo 82 najlepších strelcov z nášho kraja.
       Našu školu reprezentovali :  Lukáš Novák, Marek Homola, Lukáš Kurtík, Alexandra Georgievová, Larisa Mikušková,  Diana Ostrihoňová a Ján Rievaj.
       V kategórii mladších žiakov v celkovom poradí obsadili 3. miesto chlapci Lukáš Novák, Marek Homola, Lukáš Kurtík a dievčatá Alexandra Georgievová, Larisa Mikušková,  Diana Ostrihoňová pekné 6. miesto.
       (v kategórii mladších žiakov mali naši chlapci 2. miesto  a v kategórii mladších žiačok mali naše dievčatá 2. miesto )
       V kategórii  starších žiakov nemáme troch strelcov, aby sme vytvorili družstvo, ale len jediného zástupcu Jána Rievaja, ktorý obsadil veľmi pekné 4.miesto. Od stupienka víťazov ho delilo len pár bodov ( strelecky - kruhov).
       Naši žiaci vzorne reprezentovali našu školu v streľbe zo vzduchovky. Všetkým blahoželáme.
       Trénerka strelcov: Tatiana Groves
        

        

      • Strelecká súťaž Zvolenská Slatina

      • Do galérie Strelecká súťaž Zvolenská Slatina boli pridané fotografie.

       Dňa 30.01.2020 sa uskutočnila strelecká súťaž o Cenu mieru a zároveň  I. kolo  Porovnávacej   streleckej  súťaže   okresov ZV, DT, KA, PT, LC, a ZH vo Zvolenskej Slatine.
       Súťažilo  72 strelcov v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky a starší žiaci a staršie žiačky.
       Našim strelcom sa darilo.
       V kategórii mladších žiakov obsadil 2. miesto Marek Homola a 3. miesto Lukáš Novák .
       Naše dve družstvá sa umiestnili nasledovne :
           na 2.mieste – chlapci - Homola, Novák Kurtík
        a na 3. mieste – dievčatá – Mikušková, Georgievová a Ostrihoňová.
       Všetkým strelcom k úspechu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
       Trénerka strelcov : Tatiana Groves

        

      • Výchovný koncert "Buďme ľudia"

      • Do galérie Výchovný koncert "Buďme ľudia" boli pridané fotografie.

       Dňa 20.2.2020 sa piataci, šiestaci a žiaci 8.A triedy zúčastnili výchovného koncertu „Buďme ľudia.“
       Bola to zaujímavá príležitosť - vypočuť si takýto typ prezentácie minulosti. Z môjho pohľadu nám prehovorila do svedomia. Naša generácia by mala mať viac podobných vzdelávacích aktivít. Smutná téma bola podaná zaujímavo a boli pridané aktuálne piesne. Určite by sme sa mali zamýšľať nad tým, aké to bolo v minulosti, aby sme v budúcnosti nespravili rovnaké chyby.  
                                                                                                                                    Soňa Gallošová, žiačka 8.A triedy

    • zatiaľ žiadne údaje