• Erasmus+ / eTwinning

     • Everything can be recycled, except the Earth

      • 3. školiaca aktivita vo  Vilniuse

       V dňoch od 13.9.2021 do 16.9.2021 sa vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy, realizovala školiaca aktivita pre pedagogických zamestnancov v projekte Erasmus+, ktorého hlavnou témou je ochrana životného prostredia a recykláciu odpadu. 

       Po ročnej prestávke sa mohli znova účastníci osobne stretnúť a pokračovať v aktivitách projektu. Do projektu je spolu s krajinami Španielsko, Taliansko, Turecko, Lotyšsko a Litva zapojená aj naša škola, ktorá je zároveň koordinátorskou školou. Na vzdelávacom mobilite sa zúčastnili dvaja pedagógovia z 1. a dvaja z 2. stupňa.

       Obsah aktivít bol počas štyroch pracovných dní zameraný na vzdelávací systém hosťujúcej školy Vitlio licѐus a jej modernizácie a inovácie vo vyučovaní. V programe boli zahrnuté pozorovania vyučovacích hodín, v ktorých vyučujúci využili tematiku recyklácie, napr. hudobná výchova, anglický jazyk, prírodoveda, matematika, materinský jazyk, informatika. Boli to ukážky vzájomného prepájania predmetov v rámci jednej témy. Posledný deň si účastníci  každej krajiny pripravili prezentáciu domovskej školy  o realizovaní projektových dní a aktivít , ktoré počas predchádzajúceho roka v školách uskutočnili. Koordinátorka projektu Mgr. A. Krúpová sa s účastníkmi dohodla na ďalšej spolupráci a povinnostiach jednotlivých škôl. Španielska škola pripraví aktivity na Code week, v ktorom predstavíme náš projekt verejnosti. 

       Počas pobytu v poobedňajších hodinách pripravila hosťujúca krajina pre pozvaných hostí poznávaciu exkurziu do okolia, do mesta Trakai a prehliadku hlavného mesta Vilnius. Zúčastneným učiteľom priniesol zahraničný vzdelávací pobyt mnoho nových výchovno-vzdelávacích inšpirácií z oblasti ochrany životného prostredia a spoznávanie  vzdialenej krajiny Litva.

       Mgr. Katarína Krutá, účastníčka školiacej aktivity

       

       Exkurzia do Planetária

      Dňa  24.06. 2021 sa žiaci 4.A a 4. B zúčastnili exkurzie v Planetáriu v Žiari nad Hronom. Získali tu nielen nové informácie  o planétach  Slnečnej sústavy a Slnku, ale si aj zopakovali  to, čo už vedeli o planétach z hodín prírodovedy.

      Dozvedeli sa, čo je svetelné znečistenie  a oboznámili sa so  zdrojmi  tohto znečistenia, ktoré je dôvodom  zhoršenia  podmienok  pozorovania vesmíru. Dozvedeli sa , že svetelné znečistenie nespôsobujú len satelity a kozmický odpad, ale aj samotní ľudia,  že znečistenie vzniká aj zo svetla pouličných lámp, svetelných bilbordov či osvetlených kultúrnych pamiatok, ako sú hrady a zámky.

      V krátkosti sa porozprávali  so zamestnancom planetária o celkovom znečistení  ovzdušia výfukovými plynmi, lesnými požiarmi, amoniakom uvoľňovaným v poľnohospodárstve, uhoľnými elektrárňami, sopečnými erupciami, ktoré ovplyvňujú kvalitu vzduchu , ktorý dýchame a vplývajú na naše zdravie.

      Link na fotografie: https://zssliac.edupage.org/album/#photos:album:829

      Pripravila: Mgr. Martinská, účastníčka projektu.


      Online meeting pre žiakov:

      Dňa 27.5.2021 o 9.15 stredoeurópskeho času sme sa prostredníctvom Zoom spojili so žiakmi s projektových krajín. Bolo to milé stretnutie pred prázdninami. Z každej školy sa pripolilo 5 žiakov, ktorí nám porozprávali o tom, ako prežili tento školský rok. postupne sa každý z nich predstavil, porozprával nám o sebe. Potom sme sa rozprávali o výhodách a nevýchodách dištančného vzdelávania, čo nové sa naučili počas pandémie, ako sa snažili správať ekologicky. Keďže niektoré školy končia školský rok už skôr, v máji, podelili sme sa o plány na leto - deti porozprávali, ako a kde plánujú stráviť letné prázdniny. Veríme, že po lete sa stretneme na ďalšom projektovom stretnutí, v Litve v septembri.
      Pripravila: Mgr. Krúpová, koordinátorka projektu
       
      Spoločný výstup: 
      link na spoločný výstup práce žiakov - Publikácia - Hračka pre domáceho miláčika - Urob si sám. https://www.calameo.com/books/0061149371bf03b5fcf52
       

      Krátkodobá školiaca aktivita – mobilita žiakov – Bagheria, Sicília, Taliansko

      Termín: 16. – 22. 02.2020           

      V rámci projektu Everything can be recycled except the Earth sa 4 žiaci a 2 vyučujúci zúčastnili projektového stretnutia v Taliansku. Stretnutia sa zúčastnili i žiaci a učitelia z Turecka, Španielska, Lotyšska a Litvy. Spolu 20 žiakov a 11 vyučujúcich. Témou projektového stretnutia bolo heslo: Be cool, recycle at school. Po dlhej ceste a dvojhodinovom lete sme pristáli na letisku v Palerme. Pristávanie bolo krásne. Ponad more rovno na pristávaciu dráhu. Výhľad z okienka bol nádherný. Autobus nás zaviezol na vlakovú stanicu a odtiaľ sme sa o 10 minút dostali do mesta Bagheria, kde sa projektové stretnutie konalo. Na stanici nás čakala Chiara a rodiny, u ktorých boli deti ubytované. Nová skúsenosť a zážitky boli pred nami.

      V pondelok ráno sme sa stretli pred školou, kde sme si pozreli krásny uvítací program, všetky triedy boli v kostýmoch typických sicílskych pochúťok – pomaranče, paradajky, jahody, pizza, cannoli a iné. Bola to krásna farebná promenáda. Okrem toho si žiaci pripravili i tanec  a spev.

      Po prehliadke sme mali prezentáciu školského systému a aktivít, ktoré škola v rámci projektu Erasmus+ urobila pre ochranu životného prostredia. Následne sme si všetci pozreli krátky film, ktorý pripravili žiaci školy o správnom recyklovaní.

      Po prestávke každá škola odprezentovala aktivity implementované do školského vzdelávacieho programu, predstavila spoluprácu s organizáciami, predstavila príklady dobrej praxe. Každý žiak dostal medailu s logom projektu.

      Po obednej prestávke, kedy žiaci išli na obed do rodín, sme navštívili veľmi zaujímavé múzeum v Aspre. Múzeum ančovičiek.  Majiteľ múzea, Michelangelo, nám ukázal poklady, ktoré zachránil z morskho dna, z prístavov, zo smetiska. Temperamentný pán s gitarou a veselými piesňami nás previedol svojím kráľovstvom, veľa sme sa dozvedeli, veľa sme videli a bolo to veľmi príjemné a veselé popoludnie.

      V utorok sme sa zúčastnili exkurzie v neziskovej organizácii Legambiente v Palerme. Táto organizácia zrecyklovala staré továrne, ktoré ktosi chcel zbrať. Oni ich zachránili, zrekonštruovali a vytvorili z nich miesto pre kultúru a vzdelávanie. V bývalých výrobných halách sme si pozreli knižnicu, študovňu, galériu, kino a iné miesta.

      Spoločný obed v pizzérii plnej detí bol pre nás ďalším zážitkom :D To bolo radosti a hladošov.

      Po obede sme mali prehliadku historického centra Palerma – Castello della Zisa, rybí trh, katedrálu, radnicu, fontánu hanby, Capella palatina, Teatro Politeama, Teatro Massimo, námestie Quattro Canti a mnohé iné miesta.

      Streda patrila štyrom slovám – svetlá, kamera, klapka – akcia! Žiaci pod vedením učiteľa Pietra a režiséra natočili krátky spot  o tom, ako správne recyklovať, ako sa správať, a ako prispejeme k tomu, keď budeme odpadky hádzať do správnych košov.  Potom nasledovala súťaž o najlepšie logo na tému projektu. Každý žiak hlasoval a víťazom sa stalo logo španielského tímu. Nakoniec sme spoločne vytvorili poster so všetkých básní v národnom a anglickom jazyku, ktoré žiaci vytvorili na tému ochrany životného prostredia a ktoré pred ostatnými predniesli.

      Poobede sme mali exkurziu po meste Bagheria, navštívili niekoľko historických budov a galérií. Ochutnali sme sicílske arancini – ryžové guľky plnené ragú, syrom, alebo čímkoľvek na čo máte chuť a vypražené v trojobale. Tento deň sme skončili skôr, pretože večer nás čakal recyklo karneval v škole. O siedme večer sme sa všetci – učitelia, žiaci i rodiny stretli v škole, mnohí oblečení v maskách. Rodičia sa postarali o tradičné sicílske občerstvenie, hudbu a zábavu. Sicílčania sú veľmi temperamentní, priateľskí a pohostinní. Karneval sa všetkým páčil.

      Štvrtok bol venovaný exkurzii na zberný dvor separovaného odpadu Rekogest Termini Imerse. Pracovníci žiakom vysvetlili, ako funguje triedenie odpadu, čo všetko sa triedi a aký význam to má pre životné prostredie.  Exkurzia potrápila naše nosy, no veľa sme sa dozvedeli a videli, ako to funguje.

      Erasmus+ projekt nás oboznamuje nielen s projektovými aktivitami, ale aj so spoznávaním histórie a jej ochranou pre ďalšie generácie. Preto ďalšou zastávkou bola návšteva archeologického náleziska Himera, kde sa žiaci dozvedeli mnoho o začiatkoch sicílskej kultúry, o jej prvých obyvateľoch a nádhernej architektúre.

      Poobede sa nám veľmi páčilo. Prišli sme do historického prímorského mestečka Cefalú, s krásnymi malebnými uličkami, pozreli sme si katedrálu, rímske kúpele a dostali sme sa na pláž. Hneď sme to využili a aspoň sa prešli naboso po piesku a vode. More vo februári nie je na kúpanie, no ako nezabudnuteľný zážitok to stálo za to. Cestou späť sme si kúpili suveníry na pamiatku.

      Piatok patril šachovému turnaju. Pod vedením profesionálneho šachového rozhodcu sa žiaci pustili do hrania. V tichosti, sústredene a s rozvahou. Najlepší hráč slovenského tímu bol Martin Lacko, ktorý z 5 turnajov vyhral 4.  Po skončení turnaja bolo spoločné vyhodnotenie projektového týždňa, slávnostné odovzdávanie certifikátov a cien. Záver projektu patril koncertu v podaní žiakov talianskej školy – “For the cleaner Earth“. Po koncerte sme sa všetci rozlúčili. Na letisko sme odchádzali v sobotu ráno o pol 4 - s novými skúsenosťami, vedomosťami, zážitkami, priateľstvami a spomienkami. Ďakujeme za túto možnosť.

      Mobilita z pohľadu žiakov

       „Do Palerma sme prileteli v nedeľu poobede okolo 16:00 s pánom učiteľom Storoškom a pani riaditeľkou. Z letiska sme išli vlakom do menšieho mesta s názvom Bagheria.Na železničnej stanici nás už čakali naše " rodiny"u ktorých sme bývali. Celý týždeň  sme chodili po krásnych výletoch. Jeden deň, v meste Cefalu, sme si aj omočili nohy v mori. Odleteli sme v sobotu o 03:00 do Ríma a odtiaľ do Budapešti. Pred školou sme vystúpili okolo 14:00.“ Erasmus mi ukázal veľa kultúr, nových priateľov a veľa zážitkov.“ (Branislav Kuzma, 6. A)

       „Na Sicílii bolo úžasne. Boli sme super partia a naučila som sa veľa. Moja hosťovská rodina bola veľká a zábavná. Boli ku mne veľmi milí. Program na Sicílii bol úzasný a veľmi pestrý. Dozvedeli sme  sa veľa o ich histórii a o recyklácii. Užila som si ich hry a jedlo. Veľmi sa mi páčil karneval a šachový turnaj. Urcite sa prihlásim aj budúci rok. Rada spoznávam nové krajiny a nových ľudí.“ (Olivia Bogacki, 3. A)

       „Veľmi sa mi páčila celá cesta do Bagherie. Vlak išiel veľmi rýchlo — takmer ako metro. Boli tam žiaci z mnohých krajín. Súťažili sme spolu napr. v šachu alebo v triafaní do basketbalového koša. S rodinou, kde som býval, sme išli na bowling.  Z výletov sa mi najviac páčilo v Palerme, pretože nám vyšlo počasie a mesto bolo naozaj veľmi pekné. Išiel by som hneď znovu.“ (Martin Lacko, 4. A)   

       „Páčilo sa mi veľmi privítanie žiakov talianskej školy. Každá trieda mala rôzne kostýmy jedla alebo ovocia a k tomu vymyslenú pesničku. Každý deň sme mali pestrý program, nikdy sme sa nenudili. Celý projekt bol zameraný na recykláciu. Každá krajina mala k tomu natočiť video. Bolo to veľmi zábavné. Navštívili sme aj rôzne pamiatky, kde sme sa oboznámili s históriou Palerma. Ochutnali sme miestne jedlá a spoznali mnohých kamarátov z rôznych krajín. Mali sme karneval v miestnej škole, kde každá z rodín doniesla nejakú dobrotu. A posledný deň sme sa rozlúčili spoločnou večerou v reštaurácii.“ (Tamara Kuterková, 5. B)

      Kurz pre pedagogických zamestnancov – Adaži, Lotyšsko – 27.10. – 1.11.2019

      Ďalším projektom v medzinárodnom programe Erasmus+, ktorý sme tento rok začali. Projekt s názvom Everything can be recycled exept the Earth (Všetko sa dá recyklovať okrem Zeme) sme otvorili v lotyššskej škole v meste Adaži. 6 európskych krajín  bude spoločne pracovať dva roky a veríme, že všetky stretnutia a program, ktorý pripravia tímy jednotlivých krajín, bude pre všetkých veľkým prínosom, obohateným o skúsenosti, ktoré môžeme ďalej rozvíjať v našich základných školách.

      Hlavnou témou je recyklácia  všetkého recyklovateľného odpadu a jeho ďalšieho využitia. Našou úlohou je viesť žiakov k tomu, aby sa ekologické správanie stalo prirodzeným a aby vplývali na svoje okolie. Rovnako i výmena osvedčenej pedagogickej praxe a skúseností v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy bude cieľom našej spolupráce. A hoci sa zdá, že k tejto téme bolo povedané už takmer všetko, po týždňovej návšteve sme si odnášali množstvo nových zážitkov a skúseností.

      V deň príletu sme po príchode do hotela  v hlavnom meste Lotyšska, spoznali našich projektových partnerov počas neformálneho stretnutia pri večeri členov postupne prichádzajúcich tímov – tureckého, španielskeho a talianskeho.

      V pondelok ráno 28.10. 2019 sa k nám po prílete pridal tím z Litvy a naši hostitelia z Lotyšska a spoločne sme odišli do mesta Adaži, kde sa škola nachádza. Po príchode do školy, nás privítal zástupca mesta a riaditeľ školy počas oficiálneho otvorenia projektového stretnutia. Nasledovalo predstavenie projektu koordinátrokou Mgr. Alžbetou Krúpovou spolu s ňou zástupca riaditeľa tureckej školy p. Nusret Camci predstavili hlavné myšlienky a ciele projektu. Po krátkej prestávke nasledovali prezentácie jednotlivých tímov, krajín, škôl a školských vzdelávacích systémov.  Našu školu reprezentovali Mgr. Alžbeta Krúpová, Mgr. Eva Pintérová, Mgr. Oľga Vonkomerová a Mgr. Alena Lisičanová. Mali sme možnosť spoznať školy a školské systémy našich partnerov a porovnávať – hľadať inšpirácie a oceniť naše dobré skúsenosti.  

      Po obede v školskej jedálni nasledovala pracovná časť, kde koordinátorka projektu predstavila všetkým účastníkom prostredie Twinspace, prácu v ňom, jednotlivé časti a tiež podala účastníkom inštrukcie o vkladaní materiálov a dokumentov na túto projektovú platformu. Následne si partneri rozdelili zodpovednosti za jednotlivé spoločné projektové výstupy (2-3 pre školu).

      A aby sme len nesedeli v učebni a nepracovali, žiaci nás previedli po úplne novej budove školy a v anglickom jazyku nám predstavili triedy, učebne, školský dvor, aulu, jedálne, kancelárie a projektový kútik. Škola bola otvorená v septembri 2019, a preto sme boli unesení modernosťou, funkčnosťou a novosťou priestorov. Žiaci svoju úlohu zvládli výborne.

      Podvečer nám projektová koordinátorka lotyššskej školy predstavila ekoprojekt, na ktorom škola pracovala v minulosti, a tak sa s nami podelila o príklady dobrej praxe v rámci výmeny skúseností, osvedčených postupov a informácií.

      Nasledovalo kultúrne interaktívne predstavenie „How to get Latvian“ v podaní Riga Latvian Society House, ktorí nám predstavili kultúru, piesne, tance a hudbu a hudobné nástroje Lotyšska. Nachvíľu sme sa stali Lotyškami. Deň sme zakončili pracovnou večerou v neďalekej tradičnej reštaurácii.

      29.10.2019  celý náš tím  navštívil firmu, zameranú na recykláciu opotrebovaných pneumatík. Firma RUBRIG priváža pneumatiky na recykláciu z 26 krajín napr. Litva, Estónsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko a pod. Premenou pneumatík na prášok, či „gumové granule“, získavajú materiál vhodný na výrobu bezpečnej povrchovej krytiny na vnútorné i vonkajšie použitie. Tento povrchový materiál je vhodný do telocviční, na rôzne ihriská a oddychové zóny pre deti ako aj na workoutové ihriská, bežecké dráhy, či multifunkčné ihriská. Dôležitou vlastnosťou takéhoto povrchu je eliminácia úrazu. Dokonca z výšky 2,5 metra nedôjde napr. k vážnemu zraneniu hlavy, pretože tento materiál je pružný, ľahký a zároveň dostatočne pevný, aby vydržal dlho. Tým, že môže byť prifarbovaný, je výborne kombinovateľný, a záleží na tvorivosti autorov, aké zaujímavé povrchy zvolia.

      Po exkurzii sme v škole mali nádherný kultúrny program v podaní žiakov a učiteľov školy. Po piesňach básňach a tanci, či hre na saxofón sme sa ocitli na krásnej a inšpiratívnej módnej prehliadke. Malí žiaci nám predstavili vyše 20 modelov vyrobených z recyklovaných materiálov. Každý model bol žiakmi predstavený v angličtine.

      Poobede sme boli na exkurziu v najväčšej a najmodernejšej skládke odpadov v Pobaltí – Getlini, aby sme sa dozvedeli o druhotnom využívaní odpadu. Sú predstaviteľmi ekologického poľnohospodárstva, pretože využívajú energiu skládky na vykurovanie skleníkov, kde pestujú rôzne odrody paradajok, papriky a uhoriek. Je to jedinečný príklad ekologicky zlučiteľných činností.

      Deň sme zakončili prehliadkou hlavného mesta Lotyšska – Rigy.

      Dňa 30.10.2019  pre nás naši partneri z lotyšskej školy pripravili tvorivé dielne „Stop-motion animation workshop“ , na ktorých pracovali vždy dva zahraničné tímy. Náš tím spolupracoval s tímom z Talianska. Úlohou bolo využiť našu tvorivosť a vytvoriť z odpadového materiálu niečo zaujímavé a „vyrobiť“ krátky animovaný film na základe prednášky, ktorú sme absolvovali na začiatku dnešného pracovného dňa. Všetky filmy boli odprezentované a tu sa potvrdilo, že tvorivosť nemá a nepozná hranice, zároveň spája ľudí, prináša nové skúsenosti a nové zručnosti. Video si môžete pozrieť v nasledovnom linku.

      Posledný workshop bol venovaný tvorivosti a kreativite. Predstaviteľka fondu na ochranu životného prostredia nás naučila vyrábať ozdoby z plastov a iného odpadového materiálu. Súčasťou workshopu bola diskusia a prednáška o vplyve odpadu na naše životné prostredie, školy a rodiny. Účastníci sa hľadali spôsoby, ako implementovať ekoaktivity do školského života a viesť všetkých členov školského spoločenstva (žiakov, rodičov, zamestnancov školy) ku zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

      31.10.2019

      Pracovný deň sme začali diskusiou o nasledujúcich projektových stretnutiach. Koordinátorka projektu Mgr. A. Krúpová viedla toto stretnutie, kde sa účastníci dohodli na nasledovných termínoch stretnutí, na kritériách výberu žiakov na krátkodobé mobility v Talianku a Turecku a ďalších aktivitách, ktoré budú nasledovať v školách do ďalšieho stretnutia.

      Všetci účastníci získali certifikáty za účasť na prvom projektovom stretnutí a spoločne vyhodnotili pripravené projektové aktivity. Hostiteľská škola pripravila správu a vyhodnotenie projektového stretnutia.

      Poobede sme išli na exkurziu do miestnej pekárne Láči, kde sme absolvovali prehliadku výroby tradičného chleba, a sami sme mali možnosť upiecť si bochník, ktorý sme sádzali do veľkej pece.  Toto bola posledná aktivita počas náučného týždňa. Ďakujeme lotyšskej škole za tento bohatý edukatívny a kultúrny program.

      Domov sme odleteli vo večerných hodinách. Hoci sme skoro zmeškali let z Varšavy kvôli meškaniu prvého letu z Rigy, projektový týždeň v programe Eramsus + bol pre nás veľkým prínosom.

      Správa - Lotyšsko

       

    • zatiaľ žiadne údaje