• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  s DPH mickej dátovej siete
  Objednávka čistiace prostriedky s DPH 05.12.2012 Róbert Otiepka-LURO Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka čistiace prostriedky s DPH 29.05.2012 Anna Szilágyiová-ANIS Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka angl.jazyk prac.zošity s DPH 17.09.2012 Richard Šrobár-Littera Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka nemecký jazyk prac.zošity s DPH 09.05.2012 Orbis Pictus, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka aktualizácia programu s DPH 12.09.2012 ASC s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka čistiace prostriedky s DPH 10.09.2012 Jopema, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka pracovné zoštiy s DPH 10.09.2012 Orbis Pictus, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka Ruský jazyk prac.zošity s DPH 12.09.2012 AD REM Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka prírodoveda 4.roč. s DPH 06.09.2012 AITEC, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka hravá matematika s DPH 06.09.2012 Taktik vydavateľstvo Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka stavebné práce v šp.hale s DPH 23.08.2012 Ondrej Filkus Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka stavebné práce v jedálni s DPH 23.08.2012 Ondrej Filkus Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka záznamy s DPH 06.07.2012 ŠeVT, a.s. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka eurodiáre s DPH 19.06.2012 Meggy s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka materiál jedáleň s DPH 04.06.2012 Samson Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka kalibrácia s DPH 23.05.2012 Slov.legálna metrológia,n.o. Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka anglické učebnice s DPH 02.10.2012 Martinus Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka oprava škrabky na zemiaky s DPH 21.05.2012 ELOP Základná škola A. Sládkoviča
  Objednávka čistenie kanalizácie s DPH 21.05.2012 HydroGEP s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9431
    • zatiaľ žiadne údaje