• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Objednávka 100 bránky na hádzanú s DPH 30.11.2015
  s DPH
  Objednávka s DPH ZŠ A. Sládkoviča Sliač
  Objednávka 102 volejbalová sieť s DPH 02.12.2015
  Objednávka s DPH ZŠ A. Sládkoviča Sliač
  Faktúra 3 prenájom školskej jedálne-konferencia 20,00 s DPH 24.03.2022
  Faktúra 2 odmena za odovzdany OEEZ 17,35 s DPH 09.02.2022
  s DPH
  Faktúra 1 vyúčtovanie plynu a energie za rok 2021 3 805,71 s DPH 31.01.2022
  s DPH
  Objednávka 76 vlajka Poľsko s DPH 27.09.2018
  Objednávka 57 s DPH
  Objednávka s DPH
  Objednávka 60 s DPH
  Objednávka 9 čipové karty s DPH
  Faktúra 1700054 s DPH
  Objednávka 39 s DPH
  Objednávka 42 solárne čerpadlo-projekt Klíma čo nás spája 147,90 s DPH 27.03.2019
  Objednávka 39 kniha s DPH
  Objednávka 90 mikulášsky kostým s DPH
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9431
    • zatiaľ žiadne údaje