• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  s DPH
  s DPH
  s DPH
  150014 telefon 168,59 s DPH 04.02.2015 Orange
  s DPH mickej dátovej siete
  Rámcová dohoda /dodanie nábytku/ s DPH 343/15 27.02.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy A9293731 s DPH 11.08.2017 Orange Slovenko, a.s Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791
  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 666/15 s DPH 29.06.2016 Základná škola A. Sládkoviča Beáta Mikušová- ŠK Rytmik, Záhorského 23, Sliač ICO: 14223236
  Rámcová dohoda č.4/2018 s DPH 631/17 01.01.2018 CHRIEN, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791
  Rámcová dohoda č.11/2018 s DPH 632/17 01.01.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791
  Rámcová dohoda č.11/2018 s DPH 638/17 01.01.2018 INMEDIA, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791
  Rámcová dohoda č.11/2018 s DPH 640/17 01.01.2018 Radka GS, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791
  Dohoda o spolupráci s DPH 99/17 13.02.2017 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Základná škola A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888791
  Dodatok k rámcovej zmluve na dodávku tovaru s DPH 425/15 29.12.2015 MB TECH BB s.r.o. ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9 IČO 37888790
  Rámcová dohoda č.11/2018 s DPH 637/17 01.01.2018 Tatranská miekareň a.s. Základná škola A. Sládkoviča Sliač , Pionierska 9, IČO 37888791
  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s DPH 16/33/010/53 10.08.2016 ÚPSVaR Zvolen Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Dodatok o odbere stravy zo dňa 28.6.2016 č.zmluvy 253/13 s DPH 19.08.2016 Základná škola A. Sládkoviča ŠJ MsÚ Sliač, Letecká 1, Sliač
  Faktúra 1900212 vodné 41,80 s DPH 19.06.2019 StVPS
  Faktúra 218/2019 Mlieko, mliečne výrobky 77,62 s DPH 28.05.2019 Tatranská mliekareň a.s.
  Faktúra 217/2019 Potraviny 539,71 s DPH 28.05.2019 inmedia, s.r.o.
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9431
    • zatiaľ žiadne údaje