• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 18/22 Zmluva o Partnerstve s DPH 21.02.2022 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  Zmluva Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/ s DPH 193/15 07.01.2015 Milan Lapin Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Zmluva 159/21 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA229-060648_1 s DPH 13.05.2021 SAAIC, Erasmus+ ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  Zmluva 167/21 Predĺženie zmluvy s DPH 24.05.2021 Rajo, a.s. ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  s DPH mickej dátovej siete
  s DPH
  Objednávka I.00 oprava spätnej klapky na kúrení s DPH 08.01.2015 Styk-servis
  s DPH
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva /mliekárenské výrobky/ s DPH 3881/2015 02.01.2015 Tatranská mliekareň a.s. Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva /potraviny/ s DPH 194/15 01.01.2015 AG FOODS SK s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Zmluva Kúpna zmluva /syr tofu/ s DPH 189/15 06.03.2015 Alfa Bio s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Zmluva 118/21 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 621022724 s DPH 26.04.2021 StVPS, a.s. ZŠ A. Sládkoviča Sliač, Pionierska 9, IČO 37888790 Mgr. Alžbeta Krúpová riaditeľka školy
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 117/15 20.02.2015 Základná škola A. Sládkoviča Firma Tymex s.r.o., Skalité 1300 -IČO 46563512
  Zmluva Rámcová dohoda /dodanie nábytku/ s DPH 343/15 27.02.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb s DPH 2029042208 19.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 109/15 13.02.2015 Základná škola A. Sládkoviča Ing. Ján Melišek, Obuvnícka 3, Prievidza - IČO 41852168
  Zmluva Zmluva o spolupráci - finančná zbierka DEŇ NARCISOV 2015 s DPH 49/15 15.01.2015 Liga proti rakovine SR Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  Objednávka 10 zapalovací pl.horák,tep.izolácia s DPH 02.02.2015 Styk-servis
  Objednávka 9 revízie komínov s DPH 30.01.2015 Radovan Jágerský
  Zmluva Kúpna zmluva /dochucovadlá/ s DPH 85/15 18.01.2015 GurmEko, s.r.o. Základná škola A. Sládkoviča Sliač
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9431
    • zatiaľ žiadne údaje