• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Faktúra 1300081 288,81 s DPH 06.05.2013 Orange
  Faktúra 21111546 75,52 s DPH 23.05.2011 RAABE ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 2011 2020 061001175 2 302,90 s DPH 09.06.2011 Stredoslovenska energetika ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 180270220803 2 499,00 s DPH 08.07.2011 SPP - distribúcia,a.s.
  Faktúra 155188757 493,90 s DPH 13.06.2011 Orange ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 20110604 457,20 s DPH 30.05.2011 SERVIS -Pavol STYK ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 1131192 143,14 s DPH 27.05.2011 Lindstrom ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 30/2011 102,12 s DPH 01.06.2011 RETENA SCHOOL ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 113066223 77,04 s DPH 30.05.2011 Libex s.r.o ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 201109432 16,56 s DPH 02.06.2011 Komenský s.r.o ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 60/2011 253,00 s DPH 26.05.2011 Diecézny katechetický úrad ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 600491106 149,37 s DPH 26.05.2011 SANET ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 43/2011 55,00 s DPH 25.05.2011 ELOP ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 1727005349 3,23 s DPH 08.06.2011 T-Com ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 7413689199 2 499,00 s DPH 07.06.2011 SPP - distribúcia,a.s. ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 11143 338,40 s DPH 16.02.2011 Petr Mrázek ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 21110741 36,48 s DPH 16.05.2011 RAABE ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra 21110234 35,90 s DPH 12.05.2011 RAABE ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra O28/2011 12,72 s DPH 17.05.2011 Školská jedáleň ZŠ A. Sládkoviča
  Faktúra O29/2011 7,42 s DPH 17.05.2011 Školská jedáleň ZŠ A. Sládkoviča
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9431
    • zatiaľ žiadne údaje