• Aktivity a súťaže

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • Vianočné prázdniny sú v dňoch 22.12.2018 - 07.01.2019. Vyučovanie po prázdninách sa začne v utorok 8. januára 2019.

        
     • Lucijný stolček v podaní DDS Pramienky
      • Lucijný stolček v podaní DDS Pramienky

      • Trinásty december je jedným z najmagickejších dní predvianočného obdobia. Spája sa s ním množstvo prastarých zvykov a povier. Jedna z nich hovorí, že muž, ktorý dokáže od Lucie do Štedrého dňa vyrobiť drevený stolček zo smrekového dreva bez použitia jediného klinca a sadne si naň v Štedrý večer počas polnočnej omše, uvidí bosorky. Tajomná mágia lucijného stolčeka sa zapáčila aj deťom z divadelného súboru Pramienky. Dorotka Bačková, Vierka Buhovecká, Vanda Výbošteková, Paulína Uhrinová, Matúš Cejzl, Natálka Králiková a Janka B. preniesli svojich spolužiakov pomocou krátkeho prestavenia na malú chvíľu do minulosti, aby sa s nimi podelili o tajomstvo dreveného stolčeka. Hra vznikla na motívy známej balady Jána Bottu Lucijný stolček.   

       Zuzana Púpalová - vedúca záujmového útvaru

     • Andrej Suchý opäť s hetrikom
      • Andrej Suchý opäť s hetrikom

      • Andrejovi Suchému, žiakovi 5.B triedy, ktorý získal na Majstrovstvách Slovenska v bedmintone v kategórii do trinásť rokov tri zlaté medaily, sa podaril rovnaký výsledok aj v kategórii do jedenásť rokov. Okrem dvojhry zvíťazil aj v miešanej štvorhre a to so sestrou Sarah Antóniou, žiačkou 3.A triedy,
     • Triedne časopisy našich žiakov
      • Triedne časopisy našich žiakov

      • Kalendárny rok sa blíži k záveru a 1. polrok tohto školského roka už tiež ťahá za kratší koniec. Žiaci 4. A, 7. A, 7. B a 8. A triedy v uplynulom období dokázali vytvoriť na vybrané témy množstvo zaujímavých literárnych prác.
      • Vianočný turnaj "O pohár riaditeľa ZŠ v Sliači" - starší žiaci

      • 20. decembra 2018 sa odohral turnaj starších žiakov vo futbale  "O pohár riaditeľa ZŠ v Sliači. Turnaja sa zúčastnili žiaci zo Zvolena, Brusna, Kováčovej, Krupiny a domáci hráči zo Sliača.

       Prví skončili chlapci zo Zvolena, druhí boli hráči z Krupiny a tretie miesto patrí domácim hráčom zo Sliača. Krupinčania sú štvrtí a piate miesto obsadili futbalisti z Brusna.

       Najlepší hráči turnaja:

       Brusno -     Studený Michal
       Sliač -         Hampachel Dávid
       Krupina -    Sojka Andrej
       Kováčová - Šimčík Michal
       Zvolen -       Boška Šimon

     • Krúžok stolného tenisu
      • Krúžok stolného tenisu

      • Aj v tomto školskom roku 2018/2019 sa podarilo otvoriť krúžok stolného tenisu. Prihlásilo sa 16 žiakov. Starší žiaci sa pravidelne zúčastňujú súťaží organizovaných Okresným stolnotenisovým zväzom vo Zvolene. 

      • Rovesnícke vzdelávanie

      • Viete, čo je to koreňová čistička vody? Tak o tom by vám vedeli veľa povedať naši ôsmaci Tomáš Gajdoš a Maroš Valach (8.B), ktorí prišli a vysvetlili princíp koreňovej čističky žiakom v 7.A a 7.B triede a  na modeli im ukázali, ako taká čistička pracuje. Aj takto sa u nás navzájom učíme - učivo z tematického celku VODA - prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania tematický celok VODA.

     • Festival vody 2018
      • Festival vody 2018

      • Dňa 12. decembra 2018 sa tím žiakov 8. ročníka - Laura Hudobová, Tomáš Gajdoš a Maroš Valach pod vedením pani učiteľky Oltmanovej zúčastnili na finále celoslovenskej súťaže Festival vody. Bolo tam vybraných 20 tímov z celého Slovenska, ktoré prišli odprezentovať svoje projekty s problematikou vody. 
     • Vyhodnotenie súťaže "O najzaujímavejší medovník"
      • Vyhodnotenie súťaže "O najzaujímavejší medovník"

      • Školský parlament vyhlásil v mesiaci december súťaž „ O najzaujímavejší medovník “. Do súťaže za zapojilo 45 žiakov zo všetkých  tried našej školy. Súťažilo sa v troch kategóriách.
       Triedne kolektívy vybrali hlasovaním  poradie medovníkov v zvyšných dvoch kategóriách.FOTOGALÉRIA

     • Geografická olympiáda - školské kolo
      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • V tomto školskom roku sa zapojilo do riešenia školského kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 48 žiakov 5. – 9. ročníka.
       Vo februári 2018 budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže vo Zvolene. Želáme im veľa úspechov.

     • Pytagoriáda - školské kolo
      • Pytagoriáda - školské kolo

      • V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
       Súťaže sa zúčastnilo 129 žiakov 3.- 8. ročníka. Z tohto počtu bolo 41 žiakov úspešných riešiteľov.
       Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a víťazom želáme veľa úspechov v okresnom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutoční v marci 2019 vo Zvolene.
       Zároveň ďakujeme všetkým vyučujúcim matematiky za prípravu žiakov na súťaž .
        

     • Vyhodnotenie vianočného turnaja "O pohár riaditeľa ZŠ Sliač"
      • Vyhodnotenie vianočného turnaja "O pohár riaditeľa ZŠ Sliač"

      • V piatok 14. decembra 2018 sa odohral vianočný turnaj mladších žiakov U13  "O pohár riaditeľa ZŠ Sliač". Zúčastnilo sa 5 družstiev - Brusno, Sliač, Krupina, Zvolen a Kováčová.
      • Deň otvorených dverí - Javor 2018 na SOŠ drevárskej vo Zvolene

      • 7. decembra sme navštívili SOŠ drevársku vo Zvolene. Škola prezentovala svoje študijné a učebné odbory. Navštívili sme jarmok tradičných ľudových remesiel - napr. sme si vyskúšali liatie olova. Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene pre nás pripravilo tvorivé dielne. Piekli sme vianočné oblátky a drôtovali sme srdiečka. Zaujali nás práce žiakov vyrobené z dreva. 
       Žiaci našej školy Michal Pálka z 8. A triedy a Tomáš Gajdoš z 8. B triedy súťažili v súťaži pre žiakov ZŠ - ,, Drevo v živote človeka - vtáčia búdka". Tomáš Gajdoš získal 3. miesto. Vyrobené búdky budú umiestnené v školskej záhrade. Do druhej - výtvarnej súťaže žiakov ZŠ - ,, Ukáž svoj talent", sa zapojila Marcela Kalamárová z 9.C triedy, ktorá sa umiestnila na druhom mieste a Jakub Beňo z 9.B triedy.
       Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a blahoželáme. 
       Na záver podujatia bol kultúrno-spoločenský program, v ktorm sa nám predstavili študenti školy a folklórny súbor Poľana. Program sa nám veľmi páčil. Ďakujeme.

                                       Mgr. Oľga Vonkomerová
        

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu v cudzom jazyku
      • Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu v cudzom jazyku

      • V týždni od 10.12. do 14.12.2018 prebiehala na našej škole súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Zapojili sa do nej viacerí žiaci, ktorí vytvorili naozaj krásne diela. Vybrané pohľadnice v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku boli vystavené na nástenke v B bloku.


        
    • zatiaľ žiadne údaje