• Erasmus+ / eTwinning

     • eTwinning

     • Platforma eTwinning je pre nás dôležitým priestorom pre hľadanie projektových partnerov, pre rozvoj a  vzdelávanie. Tu sme našli väčšinu našich partnerov, s ktorými úspešne spolupracujeme už niekoľko rokov. Pre všetky naše projekty v rámci Erasmus+, ktoré sa nachádzajú v tejto sekcii, sme si zvolili platformu Twinspace na zdieľanie spoločných aktivít, výstupov, na prezentáciu fotografií, videí a .... vlastne všetkého, čo sa projektov Erasmus+ týka. Je to bezpečný priestor pre žiakov a pedagógov z rôznych európskych krajín na vzájomnú spoluprácu,  komunikáciu, rozvíjanie projektov. Zapojením sa do projektov v programe Erasmus+ a využívaním eTwinning sme sa stali súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunite v Európe. 

      Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár pre učiteľov základných škôl

      V dňoch 9. – 11. septembra 2021 sa v Brne stretli slovenskí, českí a poľskí pedagógovia. 3 národné organizácie - Žilinská univerzita v Žiline, Národná služby pre elektronickú spoluprácu škôl, Slovensko,  Dům zahraniční spolupráce, Česká republika a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning Poľsko mali záštitu nad týmto seminárom, ktorého sa zúčastnilo okolo 50 pedagógov. Rozvíjanie digitálnych kompetencií, tímová práca a projektové metódy a daviazanie spolupráce s partnerskými školami boli hlavným cieľom stretnutia. Vyučujúci nadobudli nové poznatky, získali partnerov pre budúcu spoluprácu škôl susedných krajín. Našu školu reprezentovali Mgr. Alžbeta Krúpová a Mgr. Alena Lisičanová, skúsené etwinnerky, pre ktoré je inovatívny prístup vo vyučovacom procese samozrejmosťou. Nové skúsenosti zo seminára budú počas školského roka odovzdávať svojim kolegom v rámci aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a tiež svojim žiakom, aby pre nich učenie bolo zábavou a poučením.

       

      Letná dielňa eTwinning, Poděbrady, 17. – 20.8. 2021

      V rámci projektu eTwinning sa v mesiaci august naše dve kolegyne Mgr. Pintérová a Mgr. Majerská zúčastnili letnej česko-slovenskej dielne, ktorá sa konala v Základnej škole Václava Havla v Poděbradoch. Počas štyroch dní sa 70 pedagógovia oboch krajín zaoberali metodickými a technickými aspektami projektovej spolupráce.

      Dielne viedli ambasádori eTwinning v rôznych skupinách podľa profilácie učiteľov. Nadväzovali priateľstvá, vyhľadávali vhodných projektových partnerov, nápady na projekt, komunikovali a vymieňali si skúsenosti. Naučili sa pracovať v platforme Twinspace, založili si krátkodobý projekt a pomocou digitálnych technológií a aplikácií vytvorili spoločný výstup.  Vďaka podobným školským vzdelávacím systémom mohli pedagógovia zdieľať príklady dobrej praxe, skúsenosti a navzájom sa motivovať.

      Účasť na seminári bola prínosom nielen pre pedagógov, ale aj následne pre žiakov, ktorí sa spoločne s učiteľmi do projektov zapoja a neformálnym, inovatívnym spôsobom sa mnoho naučia a obohatia svoj vyučovací proces.

      GEOGRAFIA HRAVO ON-LINE / ZEMĚPIS HRAVĚ ON-LINE

      V tomto školskom roku sa trieda 5.A zapojila do medzinárodného eTwinningového projektu GEOGRAFIA HRAVO ONLINE.

      Našou partnerskou školou je 10. ZŠ Plzeň pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavly Sýkorovej a jej žiakov zo 6.B triedy. Viac sa o 10. ZŠ Plzeň dočítate na stránke https://zs10.plzen.eu .
      Hlavným cieľom projektu je získanie informácií o partnerskom meste a škole. On-line aktivity (česko-slovenský slovníček pojmov, tvorba časozberného videa/fotografií, úniková hra) budú zamerané na tému poľnohospodárstvo a priemysel. Táto téma je rozširujúcim učivom pre našich žiakov v predmete geografia.  
      Vďaka projektu získajú žiaci oboch krajín národné a európske povedomie, praktické zručnosti v digitálnej gramotnosti. Aktívne budú využívať IKT. Výsledky svojej práce si školy medzi sebou budú zdieľať a porovnávať.
      Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp a bude trvať približne mesiac.

      Viac informácií na stránke školy: https://zssliac.edupage.org/blog/?bid=blog1&aid=969 .

      Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/177704/home

      Koordinátorka projektu: Mgr. Alena Lisičanová

       

      OCENENIE

      Dňa 22.03. sme dostali úžasnú správu - naša škola bola za svoje aktivity v eTwinning-u ocenená Certifikátom Škola eTwinning 2021-2022. Sme nesmierne radi, že naša snaha nebola márna, naopak, motivuje nás to k ďalšej práci a zlepšovaniu sa. 

      Školy eTwinning:

       

      Dear Alžbeta Krúpová

      Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2021-2022 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school!      The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week and on other eTwinning and European Commission's news channels.

      What's next
      You can proudly use the eTwinning School Label (here attached) on your school's website.

      Shortly, we will send you a package containing some eTwinning materials and of course the eTwinning School plaque.

      You will be invited to participate in the eTwinning Schools' Group and in the various activities dedicated to eTwinning Schools.

      Congratulations again for being an example for all the other schools: we count on your dedication and commitment to promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning Schools' mission

      etwinning_school_mission.pdf

       

      NÁRODNÝ CERTIFIKÁT KVALITY

      Vďaka tejto spolupráci získali vyučujúce Mgr. Lisičanová, Mgr. Krúpová a Mgr. Fulopová národné certifikáty kvality za projekt WATER. Môžete si ich pozrieť v nasledovnom linku. : https://twinspace.etwinning.net/38522/pages/page/1004909

                                                      

       

                                           Európska značka pre jazyky 2020

      Za projekt WATER sme vyhrali i celoslovenskú súťaž: Európsku značka pre jazyky 2020. 

      https://www.erasmusplus.sk/ELL/doc/2020/2020_ELL_Vysledky_vyberu_Oceneni_na_web_final.pdf

      Pozvánka: https://www.erasmusplus.sk/ELL/doc/2019/2019_Pozvanka.pdf

      Záznam zo slávnostnej ceremónie: https://www.youtube.com/watch?v=xZkQMdhuZSs&feature=youtu.be

      Prezentácie: https://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php?sw=12

       

                                     VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

      V tomto období dištančného vzdelávania využívame eTwinning portál aj na profesijný rozvojv pedagógov, ktorí sa zúčastňujú rôznych webinárov: https://www.etwinning.sk/webinare

       

                                           ŠKOLA ETWINNING 

      Do 8.2.2021 je možné požiadať o certifikát Škola eTwinning. Prihlasovací formulár sme vyplnili a veríme, že naše aktivity, snaha a motivácia zlepšovať sa budú ocenené. 
      Dňa 22.03. sme dostali úžasnú správu - naša škola bola za svoje aktivity v eTwinning-u ocenená Certifikátom Škola eTwinning 2021-2022. Sme nesmierne radi, že naša snaha nebola márna, naopak, motivuje nás to k ďalšej práci a zlepšovaniu sa. 

      Školy eTwinning:

    • zatiaľ žiadne údaje