• Aktivity a súťaže

     • Oznam - Vrátenie preplatku stravy
      • Oznam - Vrátenie preplatku stravy

      • Vedúca ŠJ oznamuje, že preplatky za stravu žiakov budú vrátené len na základe žiadosti zákonného zástupcu buď telefonicky, osobne alebo mailom na jedalensliac@gmail.com. Ak zákonný zástupca nepožiada o vrátenie preplatku, bude preplatok prenesený do budúceho školského roka. 
        

     • Erasmus+ E4L - Zápästková technika
      • Erasmus+ E4L - Zápästková technika

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus+ E4L - Zápästková technika.

       Pletenie na forme Na Slovensku bolo rozšírené v horských oblastiach Karpatského oblúku, v severnej časti stredného a východného Slovenska. V horehronských obciach aj v Čiernom Balogu v minulosti zhotovovali muži z vlnených nití pletením na drevenej forme zápästky a ženy koberčeky na ráme. Opletanie osnovy z vonkajšej a vnútornej strany natiahnutej na forme, ktorá udáva tvar budúceho výrobku, dvoma krížiacimi sa niťami je zápästková technika. Zápästky slúžili hlavne ako odevný doplnok, ktorý používali mladí muži pri rôznych sviatkoch. Tiež slúžili na sťahovanie širokých rukávov. Keďže to bola súčasť kroja, tak každý kraj mal aj vlastné vzory a spôsob výroby. V Erasmus+ projekte E4L sa venujeme téme ochrany životného prostredia a ochrany kultúrneho dedičstva. Je nesmierne dôležité zachovávať a odovzdávať si toto bohatstvo z generácie na generáciu, učiť o tom našich žiakov a prezentovať naše kultúrne dedičstvo i v zahraničí, našim projektovým partnerom. Tejto tradičnej technike sme sa venovali aj my – žiaci 7. ročníka. Pracovali sme na formách, ktoré sme si vyrobili z odpadového materiálu - kartónu. V hornej a dolnej časti sme po obvode formy nabili klinčeky. Na pletenie sme použili tiež použitú vlnu a špagát. Žiakov práca zaujala, hoci bola časovo náročná. Výsledok tešil žiakov a aj mňa. Mgr. Oľga Vonkomerová, vyučujúca regionálnej výchovy

     • Hra Finančná sloboda a Moja família
      • Hra Finančná sloboda a Moja família

      • Deň 14.6.2021 sa v 9. ročníku niesol v duchu financií. Našu školu navštívili lektori z OVB Allfinanz Slovensko a. s. , ktorí žiakom predstavili stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda na zlepšovanie finančnej gramotnosti hráčov.
     • Celonárodná žiacka konferencia Roots & Shoots Slovakia
      • Celonárodná žiacka konferencia Roots & Shoots Slovakia

      • 10. júna 2021 sa tím Ekocyklo zúčastnil celoslovenskej žiackej konferencie programu Roots & Shoots . Členmi nášho tímu sú žiaci 8. a 9. ročníka – Sofia Urdová, Ondrej Maľa, Daniel Terem, Alica Diošiová, Alžbeta Jarotová, Marína Černeková, Viktória Demianová, Margaréta Homolová, Tereza Garguláková a Peter Plachý. Pomáhal nám aj Michal Grman.
      • Pre lepšiu budúcnosť Zeme

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pre lepšiu budúcnosť Zeme.

       Naši žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka sa zapojili do projektu Pre lepšiu budúcnosť Zeme. Je to digitálny edukačný projekt, v ktorom sa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie o klimatickej zmene. V rámci projektu si vyskúšali viacero aktivít. Jednou z nich bola aj výtvarná súťaž, do ktorej žiaci poslali niekoľko krásnych tvorivých prác.

      • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album 5. jún - Svetový deň životného prostredia .

       Dnes si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Na hodine chémie sa žiaci 7. ročníka venovali téme biodegradovateľných plastov. Je to plast, ktorý sa rýchlejšie rozloží v prírode. Ide o kompostovateľnú alternatívu jednorazových obalov. Preto je pre životné prostredie prijateľnejší ako doteraz všadeprítomné igelitové tašky  či sáčky. Tému spracovali na plagát,  ktorý bude použitý pri rovesníkom  umiestnený v priestoroch školy pre ostatných žiakov. Slovák Ivan Chodák sa tejto téme  venuje už vyše 20 rokov. 

      • ŠKD - Dopravná výchova

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Dopravná výchova.

       V máji sme sa v ŠKD Pramienok venovali dopravnej výchove aby si deti, pred blížiacimi sa prázdninami zopakovali pravidlá cestnej premávky. Rozprávali sme sa o dopravných značkách a pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať a získané informácie si deti utvrdili aj v teréne. Trénovali sme na bicykloch a kolobežkách na dopravnom ihrisku ale tiež sme na vychádzke zisťovali aké značky máme v našom okolí. Deti si vyrábali aj topánočky, na ktorých trénovali viazanie šnúrok aby na bicykloch nedošlo k nehode. Veríme, že teraz už sú pripravení na letné dobrodružstvá. 

     • Erasmus+ E4L - Kultúrne dedičstvo našich predkov
      • Erasmus+ E4L - Kultúrne dedičstvo našich predkov

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus+ E4L - Kultúrne dedičstvo našich predkov.

       Vedeli ste, že drotárstvo a jeho tradícia bolo 12. decembra 2019 zapísané na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO? Stalo sa tak siedmym prvkom, ktorý má Slovensko zapísaný na zozname UNESCO.

       Slovenskí drotári  v minulosti objavili drôt pre jeho praktické využitie. Opletali nádoby, aby sa tak ľahko nerozbili a ak sa tak aj stalo, ďalej ich vedeli použiť.

       Vymysleli  unikátnu technológiu a prácu s drôtom pretavili do foriem a prejavov, aké svet nevidel. Tisíce drotárov každoročne odchádzali na potulky Európou, Áziou, Amerikou, mnohí sa v ďalekých krajinách usadili aj natrvalo a vybudovali významné firmy.

       Na hodinách regionálnaj výchovy sme so žiakmi siedmeho ročníka opletali hlinené nádoby. Robili sme párovú sieť. Presne tak, ako naši predkovia voľakedy. Vlastnými rukami  vytvorili jedinečné diela. Získali nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti.

       Použili sme medený drôt, ktorý bol vlasne odpadovým materiálom. Práca žiakov zaujala a so svojimi výrobkami boli spokojní.

       Sme vďační za nápady našim predkom. Bez ich nápadov by nebolo to, čo bolo, čo je teraz a čo bude.

       Vážime a ctíme si hodnoty, ktoré pre nás vytvorili.  S láskou ich zachovávame teraz a aj  pre ďalšie generácie. A radi ich prezentujeme našim partnerom v projekte E4L v programe Erasmus+.

       Oľga Vonkomerová, vyučujúca regionálnej výchovy

      • Exkurzia AGROBELL Sliač a eTwinningový projekt Geografia hravo on-line

      • V rámci eTwinningového projektu Zeměpis hravě on-line / Geografia hravo on-line sa 1.6.2021 žiaci 5.A zúčastnili exkurzie na sliačsku rodinnú farmu AGROBELL. 
       Tento medzinárodný projekt je zameraný na tému Hospodárstvo – poľnohospodárstvo a priemysel a našou partnerskou školou je 10. ZŠ Plzeň v Českej republike.  
       Celou exkurziou nás sprevádzala  p. Ing. M. Beličková, ktorá nám predstavila život na farme. Pripomenula nám rozdelenie poľnohospodárstva na rastlinnú  a živočíšnu výrobu, ktoré zvieratá patria medzi hospodárske , čo dokážeme z týchto zvierat získavať a následne vyrábať. Výrobky farmy sme si pozreli v miestnej predajni. Kravičky, ovečky a koníky sme videli úplne zblízka. Spoznávali sme poľnohospodárske stroje, ktoré pomáhajú spracovávať obživu pre chované zvieratá. Veľa sme sa dozvedeli o náročnej celoročnej práci ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve. Patrí im náš veľký obdiv. 
       Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá . V tento deň sme spojili príjemné s užitočným – strávili sme krásny deň MDD v prírode a aj sme sa niečo nové dozvedeli a naučili. 

      • Tím Ekocyklo v akcii

      • Tím Ekocyklo a ich spolužiaci zrecyklovali staré obloženie z radiátorov v telocvični, na technike chlapci vyrobili kôš a dievčatá ho natreli. Bude umiestnený na cykloceste Zvolen - Sliač. Do fotogalérie bol pridaný nový album Tím Ekocyklo v akcii .

    • zatiaľ žiadne údaje