• Aktivity a súťaže

      • ŠKD - Fašiangy a Valentín

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - Valentín.

       Sviatok sv. Valentína, sviatku zaľúbených, si pripomenuli aj deti a pani vychovávateľky v školskom klube. Pripomenuli si históriu vzniku tohto sviatku, kto bol svätý Valentín a prečo sa ľudia v tento deň navzájom obdarúvajú práve srdiečkami. Deti zapojili svoju fantáziu a šikovnými rúčkami vyrobili krásne darčeky pre svojich najbližších. Nezabudli ani na Valentínske pozdravy. O tom,  že ich aktivity bavili,  svedčia ich sústredené tváričky na fotografiách.

     • OZNAM - Obnovenie vyučovania od 8.2.2021
      • OZNAM - Obnovenie vyučovania od 8.2.2021

      • Vážení rodičia, milé deti 1. - 4. ročníka, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa 8.2.2021 obnovuje vyučovanie na I. stupni ZŠ. Upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu vyplniť a odovzdať tr. učiteľke Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Dokument nájdete tu pod textom – pre tých, ktorí nemôžu alebo sa im nedá toto vyplniť cez aplikáciu edupage.
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti


        

     • Roots & Shoots
      • Roots & Shoots

      • Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall, ktorý vedie mladých ľudí k pomoci svojmu okoliu.
       Program prebieha na našej škole od septembra 2020 do júna 2021.

        
      • Činnosť ŠKD počas prerušeného vyučovania

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Činnosť ŠKD počas prerušeného vyučovania.

       Situácia ohľadom Covid – 19 je na celom Slovensku veľmi vážna, preto sa deti nemohli vrátiť do školských lavíc. ŠKD Pramienok je otvorený pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre. ŠKD je v prevádzke od 6:30 do 16:00 hod. Obedy pre žiakov sú zabezpečené. Pani vychovávateľky pomáhajú s pripájaním sa na on-line hodiny a s riešením a vypracovaním úloh. Popoludní sa venujeme  rekreačno-relaxačným činnostiam, tvorivým aktivitám, aby sme naplnili potreby, túžby a záujmy detí. Deťom sa v školskom klube páči a domov odchádzajú obohatené o nové vedomosti, skúsenosti a zážitky z oblasti vzdelania, medziľudských vzťahov, sebapoznania. Rodičia môžu byť spokojní, že o ich deti je dobre postarané.
       Zuzana Cviková, vychovávateľka ŠKD.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 13.1.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. V tomto školskom roku bolo kvôli pandemickej situácii zorganizované online okresné kolo, ktorého sa zúčastnili aj naše dve žiačky: v kategórii 1A Alexandra Georgievová zo 7.A triedy a v kategórii 1B Marína Černeková z 8.A triedy.
     • Geografická olympiáda - školské kolo 2020/2021
      • Geografická olympiáda - školské kolo 2020/2021

      • V dňoch 14. – 18. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Do online súťaže sa zapojilo spolu  27 žiakov 5. – 9. ročníka .
       Najúspešnejší riešitelia olympiády budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční vo februári 2021.  


        
      • Deti robia Vianoce

      • Do galérie Deti robia Vianoce boli pridané fotografie.

       V decembri sa žiaci našej školy zapojili do akcie pod názvom Deti robia Vianoce. Deti doniesli veľa vecí pre našich spoluobčanov, za pomoci učiteľov ich pobalili do balíčkov a boli rozniesť občanom nášho mesta. Spomenuli si na seniorov v Domove dôchodcov, deti z Detského domova Tŕnie - pracovisko Sliač, ľudí z mesta po operáciách a so zdravotným postihnutím, ale aj na dôchodcov pedagógov, či osamelých dôchodcov v meste. Vzhľadom na korona situáciu rozdávanie balíčkov prebehlo len v užšom kruhu, niektoré boli len položené k dverám bytu či k dverám Domu seniorov. Malá pomocníčka Mária Homolová pomáhala a rozdávala balíčky s úsmevom na tvári pod svojím rúškom. Dôchodcovia a obdarovaní ľudia boli veľmi potešení, a mnoho ráz vybehla aj slza z ich očí. Ďakujeme za túto skúsenosť a tešíme sa na ďalší ročník akcie Deti robia Vianoce v roku 2021. p. uč. Homolová a Šupová

     • Pytagoriáda - školské kolo
      • Pytagoriáda - školské kolo

      • V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
       Žiaci 3. - 4 .ročníka riešili súťaž priamo v škole, žiaci 5. -8. ročníka využili možnosť súťažiť doma formou online súťaže.

        
     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
      • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

      • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je celoštátna súťaž žiakov základných a stredných škôl v písaní slohových prác, ktorá si kladie za cieľ podchytiť, rozvíjať a prehlbovať záujem detí a mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku.
     • Straty a nálezy
      • Straty a nálezy

      • Vážení rodičia,
       v škole máme veci, ktore nikomu nechýbajú. Ak ste spoznali, že patria Vášmu dieťaťu, informujte sa na vrátnici.        
      • Erasmus+ NeODPADni z ODPADOV

      • Do galérie Erasmus+ NeODPADni z ODPADOV boli pridané fotografie.

       Dňa 2.12.2020 v rámci projektu Everything can be recycled except the Earth, v programe Erasmus+, sme pozvali na seminár do našej školy p. Mgr. Andreja Popoviča, lektora organizácie Natur-pack, ktorý žiakom 2. – 4. ročníka predstavil interaktívny edukatívny program Neodpadni z odpadov.                                              

       Žiaci sa najprv  oboznámili s tým, kde a ako vzniká odpad, ako sa triedi , čo je  recyklácia, prečo sa recykluje a čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu. Porozprával žiakom o tom ako sa aj oni môžu podieľať na ochrane našej planéty. Žiaci sa veľa  pýtali a tak sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o recyklovaní. Svoje vedomosti  a zručnosti  si následne overili pri roztriedení kopy odpadu do správnych kontajnerov a prácou na interaktívnej tabuli.  Aktivity boli rôznorodé, tak žiaci zapojili svoju fantáziu a tvorivosť a ukázali, že majú veľa poznatkov o tejto téme. Zaujímavé aktivity sú vždy dobrou voľbou na vzbudenie záujmu žiakov o nové poznatky. Za svoju šikovnosť bol každý žiak odmenený pexesom. 

                                                                                                   Mgr. Silvia Kučerová                                          

    • zatiaľ žiadne údaje