• Aktivity a súťaže

      • Detská škola gastronómie

      • Do galérie Detská škola gastronómie boli pridané fotografie.

       Dňa 5.11.2020 si žiaci 4.B triedy v rámci pracovného vyučovania vyskúšali, ako sa tlačí kapusta do suda. Privítali sme v škole členku  OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska MVDr. Oľgu Luptákovú, PhD., ktorá spolu s Mgr. Máriou Krkošovou a odborným garantom projektu Jánom Beličkom pripravili pre žiakov všetko, čo treba na tradičné tlačenie kapusty.
       Takéto zážitkové učenie bolo veľkým obohatením  nielen pre žiakov, ktorí sa veľa pýtali, pomáhali a spoločne do suda natlačili 100 kg kapusty. Aj si zaspievali a zatancovali. Dozvedeli sa,  prečo je kyslá kapusta zdravá a pre naše zdravie prospešná.
       Detská škola gastronómie je dôkazom slovenského príslovia, že lepšie je raz vidieť a skúsiť, ako stokrát počuť. Veď sa opýtajte našich štvrtákov. O tlačenej kyslej kapuste toho vedia po dnešnom dni veľa.
       Za svoju prácu dostali štvrtáci i odmenu – tričko s logom Detskej školy gastronómie, USB kľúč a vedierko kyslej kapusty a čalamády.
       K tradičným jedlám dobrú chuť a všetkým srdečné poďakovanie s prianím pevného zdravia.

       Poďakovanie patrí i Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu.
        

      • Deň jablka

      • Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

       Dňa 21.10.2020 sa na našej škole uskutočnil Deň jablka. Žiaci prvého stupňa v triedach absolvovali rôzne aktivity na pripomenutie si dôležitosti zachovania starých odrôd jabloní a o dôležitosti konzumácie ovocia.

      • Projekt je zmena

      • Do galérie Projekt je zmena boli pridané fotografie.

       Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili realizácie projektu: Projekt je zmena - Zachovanie včelárstva na Sliači. Žiaci sa najprv oboznámili so zložením včelstva, chorobami včiel a produktmi zo včiel. Následne  stretli so skutočným včelárom, pozreli si všetky pomôcky a náradia včelára, prikrmovanie, odviečkovanie, točenie medometom a oboznámili sa so škodcami včiel, ktoré aj lupou pozorovali. Vyskúšali si odev včelára a pozreli si skutočnú zostavu úľov, zhotovenie rámikov aj úľa a vyrobili si zo včelieho vosku sviečky. Spoločne pracovali na projekte pre mladších spolužiakov o zložení včelstva.

      • Tekvičkový deň v ŠKD

      • Do galérie Tekvičkový deň v ŠKD boli pridané fotografie.

       Každoročne pred jesennými prázdninami sa deti tešia na Tekvičkovú slávnosť,  no tento rok je to úplne inak. Pandémia korona vírusu bráni deťom, aby sa spoločne zabavili, zasúťažili si a boli veselé a roztopašné.  Pani vychovávateľky deťom porozprávali o našich tradíciách a v každom oddelení si  vyrobili tekvičky, netopierov, pavučiny, strašidelné zámky  a pripomenuli si tento sviatok. Spoločne vytvorili krásnu výstavku svojich prác v kútiku vo vestibule 1.stupňa.
       Keďže štvrtáci na budúci rok už v ŠKD nebudú, uprosili ma, aby si mohli priniesť kostýmy a trošku sa zabaviť. Porozprávali sme si rôzne príbehy,  zatancovali si a zasúťažili. Hoci sa im zdala slávnosť krátka, spokojní odchádzali domov.
       Tatiana Groves

     • CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA
      • CTÍME ŤA, JESEŇ ŽIVOTA

      • Deti nášho ŠKD Pramienok pravidelne navštevujú dôchodcov v Dome seniorov Amicus. Často prichádzajú s pestrým programom a spríjemňujú starkým chvíle. Ani v tejto náročnej dobe na nich nezabudli.
        

      • ŠKD - Záložka, ktorá spája školy

      • Do galérie ŠKD - Záložka, ktorá spája školy boli pridané fotografie.

       Deti ŠKD Pramienok sa zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu - Záložka do knihy spája školy : Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a próze. V každom oddelení vytvorili zaujímavé záložky, ktoré poslali deťom zo ZŠ Liptovská Lúžna. Túto školu nám pridelili organizátori projektu. Veľmi sme zvedaví na záložky od detí z Liptova.

      • Rovesnícke učenie

      • Do galérie Rovesnícke učenie boli pridané fotografie.

       Rovesnícke učenie. Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD môže prebiehať aj trochu inak. Deti zo 6. oddelenia sa ponúkli, že si pripravia prezentáciu na tému Slušné správanie a Kyberšikana. Tomáš Kurtík a Mirko Molnár zvládli tieto prezentácie pred svojimi spolužiakmi na výbornú. Spolužiaci pozorne počúvali, aktívne sa zapájali do debaty k danej téme.

     • Prváci píšu s Ozobotom EVOM
      • Prváci píšu s Ozobotom EVOM

      • Naši prváci sa pustili do písania úplne netradične. S tým, čo sa naučili, sa hneď rozdelili so svojím robotickým kamarátom - Ozobotom EVOM.
      • Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov 1. - 4. roč. 29.10.2020

      • Vážení rodičia,
       pripravili sme pre vás pokyny po celoplošnom testovaní v súlade s Uznesením vlády č. 693 z 28.10.2020. Uvedomujeme si zložitosť situácie. Prosíme vás, aby ste mali pochopenie so zamestnancami školy, ktorí za vzniknutú situáciu nemôžu.   
                                                                              Mgr. Alžbeta Krúpová, riaditeľka školy                                                                                             

        
     • Hodina deťom virtuálne
      • Hodina deťom virtuálne

      • Kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!


        
      • Erasmus Days 2020

      • Do galérie Erasmus Days 2020 boli pridané fotografie.

       Už druhýkrát sa naša škola zapojila do európskej iniciatívy ErasmusDays. Táto iniciatíva, ktorá sa koná po celej Európe, tento rok 15. – 17. októbra 2020, sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo do ErasmusDays druhýkrát a spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj  úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy! Do iniciatívy sa mohla zapojiť akákoľvek inštitúcia, ktorá realizovala projekt Erasmus+ a chcela by pomôcť v šírení vízie programu a podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti.
       I my sme sa o ne podelili. Sme úspešná vzdelávacia inštitúcia, ktorá za realizovanie projektov v programe Erasmus+ získala eTwinning certifikát i výhru v súťaži European Language label 2020.
       Hoci mimoriadna situácia spôsobená koronavírusom ovplyvnila naše erasmovské aktivity, mnohé plánované mobility sa neuskutočnili a projekty sa predĺžili o pol roka či o rok, neprestali sme s implementáciou projektových aktivít do života školy. Pokračujeme v napĺňaní cieľov projektov a snažíme sa o to, aby sme sa čo najviac naučili.
       Počas vybraných vyučovacích hodín boli žiakom predstavené naše projekty v programe Erasmus+ prostredníctvom besied so žiakmi, ktorí sa mobilít zúčastnili, ubytovali zahraničných študentov u seba doma a pracovali na projektových aktivitách. Podelili sa s ostatnými o svoje skúsenosti (nezabudnuteľné i tie menej príjemné), porozprávali o výhodách zapojenia sa do aktivít, čo im Erasmus dal. Odpovedali na zvedavé otázky svojich spolužiakov. Vysvetlili im, že Erasmus nie je iba o cestovaní, ale hlavne o spoznávaní, získavaní nových vedomostí, skúseností, zážitkov a v neposlednom rade i o priateľstvách a spomienkach. Okrem žiakov sa o zážitky s Erasmus projektom podelili i rodičia a vyučujúci. Veď ubytovať v rodine zahraničného študenta je tiež nezabudnuteľná skúsenosť. Žiaci sa mohli zapojiť do kvízu a vyhrať niekoľko drobných cien, formou brainstormingu – čo pre nich znamená Erasmus - pripravili nápis na nástenku a vyzdobili balóny. Všetci žiaci si vypočuli reláciu v školskom rozhlase o význame a cieli podujatia ErasmusDays. Vo vstupnom vestibule sa premietali fotografie z uskutočnených mobilít v minulom školskom roku.  Vyučujúci predstavili 4 projekty, ktoré na škole momentálne máme, ich ciele a zameranie. Okrem nich nám tento školský rok pribudol nový projekt s názvom e4L – energy for life. Projekt je zameraný na energiu, ktorú čerpáme zo životného prostredia a z nášho kultúrneho dedičstva a na dôležitosť ochrany oboch oblastí. Koordinátorskou školou je základná škola v meste Dunkirk vo Francúzsku (kde sme sa zúčastnili mobility v roku 2019), partnerské školy sú z Guadeloupe, Grécka a Talianska (Sicílie). Veríme, že po skončení pandémie budú naši žiaci opäť môcť vycestovať a získavať a rozvíjať kompetencie potrebné pre ich ďalšie štúdium i osobný rast.
       ERASMUS_DAYS_2020.pptx

     • Beseda Roots & Shoots
      • Beseda Roots & Shoots

      • Dňa 30.9.2020 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili prvého stretnutia k programu Roots & Shoots s pánom M. Tóčikom zo Združenia Slatinka.
       Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín.
        
     • Európsky deň jazykov v našej škole
      • Európsky deň jazykov v našej škole

      • V piatok 25. septembra 2020 sme si na našej škole, ako každoročne, pripomenuli Európsky deň jazykov. Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli pripraviť aktivity pre triedne kolektívy. Aktivity boli rôznorodé, žiaci zapojili nielen svoju fantáziu a tvorivosť, ale aj jazykové vedomosti a umelecké zručnosti.
    • zatiaľ žiadne údaje