• Aktivity a súťaže

     • Deti robia Vianoce
      • Deti robia Vianoce

      • Milí rodičia, deti a priatelia školy.
       Minulý rok sme urobili osamelým ľuďom a deťom v meste Sliač krajšie Vianoce. Ich rozžiarené očka so slzami na krajíčku sú pre nás povzbudením, aby sme aj tento rok spolu s Vami a Vašimi deťmi urobili radostné Vianoce osamelým v našom meste opäť.

      • Jeseň pani bohatá

      • Do galérie Jeseň pani bohatá boli pridané fotografie.

       Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad.
       Zletel vietor šiky - miky, hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád.
       Vyhúda im celý čas: ,, Ide zima, bude mráz, pomrznete zaiste!"
       Ale strom mu rozosmiaty ako dáky peniaz zlatý, púšťa len list po liste.....

       Deti z ŠKD  z 2. B triedy  sa v tomto jesennom období venovali  rôznym činnostiam. Vyrábali jesenných strašiakov, tekvice z dreva, vyrobili si zápich z papiera do črepníka.....
       Robili s chuťou, práca s prírodným materiálom sa im páčila. Využili sme aj odpadový materiál, ktorý sa často stáva vhodným materiálom práve na tvorenie. Výsledok práce potešil žiakov a aj mňa.

       Na vychádzkach  do blízkeho okolia školy deti vnímali krásu farebného lístia, teplo posledných lúčov slnka babieho leta, krákanie vrán, vo vzduchu let divých kačíc. Zbierali prírodný  materiál a pozorovali zmeny v prírode.                                                                                       Mgr. Oľga Vonkomerová

      • ŠKD - Čitateľská gramotnosť

      • Do galérie ŠKD - Čitateľská gramotnosť boli pridané fotografie.

       Čítaním za poznaním – pod týmto názvom sme sa v uplynulom týždni venovali rôznym aktivitám v rámci čitateľskej gramotnosti. Pani vychovávateľky deťom porozprávali, prečo je čítanie dôležité. 
       V aktivitách sa vystriedali rôzne literárne žánre od rozprávok, povestí o detvianskych košeliach,  náučných textov z encyklopédie, detských básničiek až po úryvky básní Marína a Detvan od Andreja Sládkoviča.
       Okrem samotného čítania rozprávok a obľúbených príbehov si deti vyskúšali svoje vedomosti v kvíze  Rozprávkové hádanky deduška Večerníčka, zábavnou formou si zopakovali priraďovanie hlavných postáv k jednotlivým rozprávkam, naučili sa hľadať v encyklopédiách a zároveň získané informácie odovzdať kamarátom. Nechýbali ilustrácie obľúbených hrdinov. Vyskúšali si rolu hercov a uvedomili si, že zahrať takú rozprávku o Pampúšikovi pred obecenstvom vôbec nie je jednoduché. Počúvaním rozprávok si posilňovali sústredenie a trpezlivosť.
       Deti vo svojich oddeleniach vymýšľali veselé príbehy o malilinkej starenke, ktoré si aj ilustrovali. Z jednotlivých príbehov im ostane pekná spomienka v podobe novej knižky.

     • Oznam ŠJ - Obedy zadarmo sa nerušia
      • Oznam ŠJ - Obedy zadarmo sa nerušia

      • Školská jedáleň oznamuje, že obedy zadarmo sa od 01.01.2021 nerušia, ale pokračujú do 31.08.2021. Stravná jednotka na mesiac pre 1. stupeň ostáva 3,20 € a pre 2. stupeň 5,00 €. V mesiaci december je potrebné uhradiť stravné na január 2021.


        
      • ŠKD - Po stopách Andreja Sládkoviča

      • Do galérie ŠKD - Po stopách Andreja Sládkoviča boli pridané fotografie.

       Z prezentácie sa deti ŠKD oboznámili so životom A. Sládkoviča. Dozvedeli sa, že pôsobil na Sliači tri roky ako vychovávateľ v rodine Bezeghovcov. Najkrajšie básne vytvoril práve tu na Sliači – Marínu a Detvana. Potom sa vybrali po pamätných miestach spojených s jeho pobytom na Sliači. Navštívili Bezeghovskú kúriu, kaštieľ, zrúcaninu starého mlyna, bustu A. Sládkoviča pred našou školou, sochu Maríny v areáli Kúpeľov Sliač a videli aj lavičku zaľúbených. Návštevou Vlastivednej siene Štefana Hudáka sa preniesli do dávnej histórie mesta Sliač a pripomenuli si 200. výročie narodenia významného štúrovského básnika A. Sládkoviča. Sme hrdí na to, že naša škola nesie názov po tomto významnom básnikovi : Základná škola  Andreja Sládkoviča, Sliač.

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera a pomohli tým škole i našej prírode.

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • V čase pandemickej situácie sa nevydáva strava do prinesených nádob ani do jednorazových obalov, nakoľko školská jedáleň nimi nedisponuje.


        

     • Hodina deťom virtuálne
      • Hodina deťom virtuálne

      • Kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. Ďakujeme!


        
      • ŠKD - Pasovanie prvákov

      • Do galérie ŠKD - Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

       Slávnostné pasovanie prvákov
       Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel. Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Z dôvodu  aktuálnej situácie sa podujatie konalo v klubovni ŠKD bez účasti rodičov. Pekným slovom sa prváčikom prihovorila vedúca ŠKD pani Groves a popriala im, aby sa v škole cítili dobre, aby okrem  vedomostí  zažili i veľa radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Deti postupne po jednom prichádzali pred Pramienka a ten ich pasoval zázračnou paličkou. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pasovací dekrét, pracovný zošit a medailón s erbom Pramienka.
       Aj tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala v očiach detí veľa radosti  a dojmov, z čoho sa všetci veľmi tešíme.
       Zuzana  Cviková, zodpovedná vychovávateľka 1.A triedy

      • ŠKD - Jesenné variácie

      • Do galérie ŠKD - Jesenné variácie boli pridané fotografie.

       Všetky ročné obdobia sú v prírode krásne, ale jeseň je navyše aj štedrá. Nie nadarmo sa jej hovorí Pani bohatá. Ponúkla nám svoju úrodu a my sme ju využili. S deťmi sme nazbierali gaštany, žalude, šípky, rôzne šišky, samozrejme nemohli chýbať pestrofarebné jesenné listy a konáriky. Pridala sa k tomu už len bohatá fantázia detí a vznikli takéto krásne mandaly.

     • Rozpoviem ti ja rozprávočku
      • Rozpoviem ti ja rozprávočku

      • V uplynulom školskom roku sa naši žiaci vtedajších piatych a deviatych ročníkov zapojili do literárnej súťaže Rozpoviem ti ja rozprávočku. Súťaž bola zameraná na tému  Rozprávka zo ZOO. Organizátorom bola Základná škola s materskou školou Horná Ždaňa.

    • zatiaľ žiadne údaje