• Aktivity a súťaže

     • Naše žiačky opäť úspešné
      • Naše žiačky opäť úspešné

      • V máji sa niektorí žiaci našej školy zapojili do Kvízu o vode, kde si mohli overiť svoje vedomosti o kolobehu vody v prírode a poznatkov o rieke Dunaj  ako aj vedomosti z histórie a súčasnosti vodárenstva.

     • Rusko mojimi farbami. 75 rokov spoločného vížazstva
      • Rusko mojimi farbami. 75 rokov spoločného vížazstva

      • Ďalší úspech našej žiačky.

       V súťaži kresieb „Rusko mojimi farbami. 75 rokov spoločného Víťazstva“  naša žiačka, Vanda Výbošteková z 8.A získala 1. miesto v kategórii Hodnotenie mladého umelca za kresbu s názvom Nastenka.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy pod vedením p. uč. Vonkomerovej.

       https://slovakia.mid.ru/rossia-moimi-kraskami.-75-let-nasej-obsej-pobedy

     • Jarné ROZLETY
      • Jarné ROZLETY

      • Vyšli Jarné ROZLETY - sú v nich uverejnené všetky literárne práce, ktoré napísali žiaci našej školy v rámci literárnej súťaže SOM doma kreatívny.
       Jarné ROZLETY
     • On-line zbierka pre UNICEF
      • On-line zbierka pre UNICEF

      • UNICEF nás prosí o pomoc pri  realizácii on-line zbierky.
        "Tento rok sa nám žiaľ nepodarí zrealizovať našu každoročnú zbierku MODRÝ GOMBÍK.   Pomôžte nám zdieľaním výzvy, ktorej cieľom je pomoc deťom v krajinách, v ktorých zúria vojny a pustošia ich živelné katastrofy
     • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020
      • ÚSPECH LARISKY MIKUŠKOVEJ v geografickej online súťaži GQIQ 2020

      • Na základe odporúčania pani učiteľky geografie sa mohli žiaci 5. – 9. ročníka prihlásiť do geografickej online súťaže GQIQ 2020, ktorú organizuje Slovenská geografická spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a MAPA Slovakia Plus, s. r. o., DAJAMA pod záštitou Slovenskej komisie Geografickej olympiády.

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí dňa 21.marca 2020 vyjadrili svoje sympatie a podporu  ľuďom s DS.  Ďakujeme rodičom a žiakom našej školy, ktorí sa zapojili a poslali  nám fotografie farebných ponožiek. Teraz môžeme žiakov odmeniť len pochvalou. Ďakujeme tiež pani vychovávateľke Sekerešovej.             
                                                                      Iveta Novodomská, koordinátorka ŽŠR

        
     • Rusko mojimi farbami
      • Rusko mojimi farbami

      • Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave usporiadali v dňoch 6. až 24. apríla tematickú umeleckú súťaž detskej kresby „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva. "
        

      • Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom

      • Stredoslovenské múzeum ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do výzvy Deň Zeme so Stredoslovenským múzeom a podelili sa o svoj prínos k ochrane životného prostredia. Medzi nich patria aj žiaci nášho ŠKD.
      • Oznam pre deviatakov - prihlášky na strednú školu

      • Vážení rodičia a milí žiaci 9. ročníkov, na stránke školy v sekcii "Výchovná poradkyňa" nájdete bližšie informácie a harmonogram ku administrácii prihlášok na strednú školu. Stretnutie sa uskutoční v stredu 29.04.2020 pre žiakov 9.A a 30.04.2020 pre žiakov 9.B. 

       Mgr. N. Jurgová

        

      • ŠKD - Svetový deň Zeme

      • Do galérie ŠKD - Svetový deň Zeme boli pridané fotografie.

       Deň Zeme v ŠKD netradične. Deti 1. 4. a 6.oddelenia ŠKD sa s pani vychovávateľkami zapojili do výzvy Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vyrábali nákupné tašky zo starých tričiek.

     • Svetový deň Zeme 22. apríl
      • Svetový deň Zeme 22. apríl

      •  Žiaden človek by nemal stáť pomimo životného prostredia, pretože každý z nás je časťou prírodného sveta. Všetci sme závislí na životnom prostredí a ono závisí od nás. Každý z nás by si mal začať pripúšťať osobnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia.
      • V ŠKD tvorivo aj on line

      • Do galérie ŠKD tvorivo aj on line boli pridané fotografie.

       V ŠKD Pramienok tvorivo aj on line

       ŠKD Pramienok neprerušil svoju činnosť ani po zatvorení školy. Začiatky boli náročné, pretože veľká zodpovednosť a záťaž bola prenesená hlavne na rodičov. Preto touto cestou chcem poďakovať za ústretovosť a pochopenie všetkým  rodičom.
       Každá pani vychovávateľka si však našla cestu, ako zapojiť do aktivít deti a prebudiť v nich záujem o takúto  neobvyklú  výchovno-vzdelávaciu činnosť.
       Vymýšľame im rôzne aktivity, ktoré môžu realizovať v domácom prostredí. Komunikujeme s rodičmi, ktorí posielajú fotodokumentáciu aktivít a vypracovaných pracovných listov. Deti zároveň súťažia  medzi sebou a všetky aktivity sú vyhodnocované. Zapájajú sa aj deti so ŠVVP, čo ma veľmi teší.
       Pripravujeme nové on line aktivity , ktoré budú môcť deti vykonávať cez videokomunikáciu  so svojou pani vychovávateľkou. Dúfam, že po Veľkej noci sa nám to podarí zrealizovať a teším sa na vizuálny kontakt s našimi ( školskými) deťmi.
       Tatiana Groves, vedúca ŠKD

     • INFORMÁCIE MŠVVaŠ - aktuálna situácia v školstve v SR
      • INFORMÁCIE MŠVVaŠ - aktuálna situácia v školstve v SR

      • Na základe pokynov MŠVVaŠ SR zostávajú školy zatvorené až do odvolania.
       Testovanie deviatakov nebude. Prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája 2020, potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie pohovory na stredné školy budú najneskôr do 30. júna 2020.
       Zápis do prvého ročníka sa uskutoční po 15. 4. 2020 v budove ZŠ bez prítomnosti dieťaťa. O presnom termíne budeme včas informovať. Zápis je možné urobiť elektronicky a prihláška je na stránke školy v hornom menu. V tomto období vás žiadame, aby ste uprednostnili elektronickú formu zápisu.
       Tieto usmernenia sa môžu meniť podľa pokynov MŠVVaŠ, preto vás prosíme, aby ste naďalej sledovali našu stránku školy.

       Rozhodnutie ministra školstva

    • zatiaľ žiadne údaje